Nieuws Prestigieuze ‘Harvard-prijs’ voor ParkinsonNet

13 april 2015

ParkinsonNet van het Radboudumc heeft samen met zorgverzekeraars VGZ en CZ een internationale zorgprijs gewonnen: de Value-Based Healthcare Prize 2015. De prijs beloont vernieuwende zorginitiatieven die aantoonbaar toegevoegde waarde hebben voor de patiënten, de samenwerking tussen zorgverleners verbeteren en zorgkosten helpen terugdringen.

De prijswinnaar wacht geen cheque, maar iets van veel grotere waarde: nauwe samenwerking met en toegang tot de kennis van het internationaal vooraanstaande Value Based Healthcare Center Europe en de Harvard University. Dit is van groot belang om de vernieuwende werkwijze binnen ParkinsonNet verder te ontwikkelen.

De jury, met de befaamde zorgeconoom hoogleraar Michael Porter, een redacteur van het toptijdschrift New England Journal of Medicine en andere gerenommeerde academici aan boord, prijst ParkinsonNet voor de manier waarop verbeteringen zijn bereikt. Vooral de patiëntgerichtheid, de nationale dekking van het netwerk en de substantiële kwaliteitsverbetering en kostenreductie oogsten lof.

De prijs is een erkenning voor het werk van het Radboudumc en VGZ en CZ, de twee grote zorgverzekeraars die het initiatief vanaf het begin steunden. Als vervolg op ParkinsonNet voeren de partners een innovatief experiment “Pay for performance” uit in de regio Nijmegen, waarbij zorgverleners niet meer beloond worden voor wat men doet maar voor de bereikte gezondheidseffecten. VGZ en CZ zijn optimistisch over de resultaten tot nu toe en zien de prijs als een beloning voor het project waarin samenwerking tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders de basis vormt.

ParkinsonNet-directeur Marten Munneke en prof. dr. Bas Bloem van het Radboudumc namen samen met de projectleiders van CZ en VGZ de prijs 9 april in ontvangst. De prijs is een stimulans voor internationale uitbreiding van ParkinsonNet, onder meer via een netwerk van honderd aangesloten universiteiten. Het op deze manier delen van kennis en kunde, sluit naadloos aan bij het gedachtegoed van de initiatiefnemer van de prijs, prof. dr. Michael Porter van de Harvard University.

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet