Nieuws Radboudumc omarmt nieuwe partners in VS en Canada

3 juni 2015

Het aan het Radboudumc gelieerde ParkinsonNet en het Amerikaanse Van Andel Research Institute gaan samenwerken om parkinsonpatiënten naar Nederlands model de hoogste kwaliteit van zorg te bieden. De overeenkomst werd op 2 juni getekend, onder toeziend oog van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima. Vandaag volgde een contract tussen het Rehabilitation Institute of Chicago en Neurocontrol, waarvan het Radboudumc een van de initiatiefnemers is. Eind vorige week al vonden het grote Canadese innovatiecentrum MaRS Discovery District (Toronto) en het Radboudumc REshape Center elkaar. In het buitenland is volop belangstelling voor innovatieve zorgvormen uit Nederland, zo blijkt tijdens de handelsmissies naar de VS en Canada.

ParkinsonNet
Het in oncologie en chronische ziekten gespecialiseerde Van Andel Research Institute in GrandRapids (Michigan) wil door nauwe samenwerking met ParkinsonNet de kwaliteit van zorg voor chronisch zieken verbeteren. Eerst in de regio, daarna in de rest van de deelstaat, zo is het voornemen. De Amerikanen zijn onder de indruk geraakt van onderzoeksresultaten die uitwijzen dat de gespecialiseerde zorg binnen ParkinsonNet leidt tot een betere gezondheid, minder ziekenhuisopnames en bovendien lagere zorgkosten. De samenwerkingsovereenkomst heeft bovendien tot doel om elkaar op het gebied van wetenschappelijk onderzoek te versterken. Namens het Radboudumc en stichting ParkinsonNet ondertekenden prof. dr. Bas Bloem en dr. Marten Munneke de overeenkomst. Eind vorig jaar ging ParkinsonNet een vergelijkbare samenwerking aan met Kaiser Permanente, een zorgconsortium in Californië.
Radboudumc REshape Center
Voordat de Nederlandse handelsmissie de Verenigde Staten bezocht, werd een bezoek gebracht aan Canada. Een van de resultaten van die reis is de krachtenbundeling die MaRS Discovery District in Toronto en het Radboudumc REshape Center overeenkwamen. De al bestaande verkennende contacten zijn nu geformaliseerd. Beide innovatiecentra vinden elkaar op het gebied van nieuwe technologie en het ontwerpen van manieren om die technologie te ontsluiten voor gebruik in de zorg. Voorbeelden zijn de inzet van Hereismydata™ (een concept voor data-ontsluiting voor patiënten), entrepeneurship-trainingen voor de zorg en samenwerking met Medvalue (een spin-off van het Radboudumc die een methode heeft ontwikkeld om kostenbewuste technologische innovatie te stimuleren). Een internationale uitwisseling op het gebied van zorgverlening, onderwijs en onderzoek maakt ook deel uit van de overeenkomst. In een reactie gaf directeur van het Radboudumc REshape Center Lucien Engelen aan dat hij de samenwerking ziet als een voorbeeld van hoe de gezondheidszorg niet alleen in snel tempo digitaliseert, maar ook globaliseert, met nieuwe kansen om mensen meer controle over hun leven te geven.

 


Het contract werd namens het Radboudumc ondertekend door rector magnificus Theo Engelen van de Radboud Universiteit. Ook StartUpDelta, een Nederlands samenwerkingsverband dat nieuwe kennisbedrijven helpt starten, schaart zich achter de ‘MaRS-missie’.

Neurocontrol
Eveneens in bijzijn van het Koninklijk paar ging het Nederlandse IMDI Neurocontrol een liaison aan met het Rehabilitation Institute of Chicago. De samenwerking heeft vooral betrekking op wetenschappelijk onderzoek op het gebied van innovatieve revalidatiemogelijkheden voor patiënten met neurologische aandoeningen. Van Amerikaanse kant is onder meer belangstelling voor nieuwe, in Nederland ontwikkelde technologie, zoals het kunnen maken van een 4D EEG bij patiënten die een herseninfarct hebben gehad. Het Radboudumc is een van de oprichters van Neurocontrol. De andere zijn het VUMC, het LUMC, het Erasmus MC, de Universiteit Twente en de TU Delft. Een van de Radboud-initiatiefnemers van het eerste uur en pionier op het terrein van geavanceerde spiermetingen, prof.dr.ir. Dick Stegeman, was bij de ceremonie in Chicago aanwezig.

 

Meer informatie

persbericht Van Andel Institute
nieuwsbericht MaRS Toronto
ParkinsonNet
Radboudumc REshape Center
StartUpDelta
Samenwerking Neurocontrol

 

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet