Nieuws Structurele financiering ParkinsonNet

14 januari 2015

ZN steunt ParkinsonNet met een financiële bijdrage sinds 1 april 2012. Dankzij deze bijdrage is het centrum in staat om ruim 2.700 zorgverleners in de eerste lijn te ondersteunen, onder meer door scholing gericht op het behandelen van de ziekte van Parkinson en het begeleiden van de patiënt. Deze zorgverleners kunnen zo in samenwerking met neurologen in de tweede lijn betere en doelmatige zorg leveren.

 

Meerwaarde en kostenbesparing

De meerwaarde en het kostenbesparende effect van die ondersteuning is duidelijk gebleken uit onder meer wetenschappelijk onderzoek. Zo neemt het aantal patiënten dat in gespecialiseerde revalidatieklinieken wordt opgenomen af. Daarnaast vallen patiënten minder vaak door de verbeterde zorg en zien we een afname in heupfracturen en ziekenhuisopnamen. Bovendien kunnen de betrokken zorgverleners door de goede samenwerking de kosten beperken met 15 tot 20 miljoen euro per jaar.

De structurele financiering kan vanwege de lopende zorginkoop pas per 1 januari 2016 ingaan. Daarom komt er voor de periode van april 2015 tot einde van het jaar een overbruggingsfinanciering. ParkinsonNet is een initiatief van het Radboudumc en de werkgroep bewegingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.

 

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet