Nieuws IC patiënten sneller van beademing af
13 april 2016

In Nederland verblijven patiënten op een IC afdeling zolang zij kunstmatig beademd worden. Voor een belangrijk deel van deze patiënten geldt dat zij sneller herstellen wanneer zij eerder succesvol kunnen ontwennen van de beademingsmachine. In het ontwencentrum wordt met speciale zorg in kaart gebracht of patiënten van de beademing kunnen en op welke manier. De totale behandeling duurt maximaal dertig dagen.

Specialistisch team
In het nieuwe centrum werkt een gespecialiseerd team van verpleegkundigen, intensivisten en fysiotherapeuten nauw met elkaar samen. Met behulp van de nieuwste technologie worden in korte tijd onder andere longfunctie, ademspierfunctie en hartfunctie bepaald. Dit maakt het mogelijk om de zorg specifiek op de patiënt af te stemmen. Een geïndividualiseerd trainingsschema om ademspierfunctie of de functie van andere spieren te verbeteren draagt bij aan een snellere mobilisatie en herstel van de patiënt.

Lagere kosten
De kosten voor opname in dit centrum zijn bijna duizend euro per dag lager dan voor een reguliere IC afdeling, wat bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van de gezondheidszorg. Het ontwencentrum is mede mogelijk door een samenwerkingsverband van het Radboudumc met zorgverzekeraar VGZ. Deze samenwerking is onderdeel van een breder initiatief onder de noemer Betaalbaar beter.

Uniek in Nederland
Het Radboudumc is in Nederland het enige ziekenhuis met een speciaal IC ontwencentrum beademing en biedt deze zorg voor IC patiënten uit heel Nederland. Het centrum is naar een voorbeeld van de Verenigde Staten waar al veel ervaring is met gespecialiseerde IC’s voor moeilijke ontwenning van de beademing. Daarnaast vervult het innovatieve centrum een belangrijke adviesfunctie voor alle intensivisten in Nederland.

Het Radboudumc ontwencentrum beademing is in Nederland bij zorgprofessionals bekend onder de naam NExCOB.

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet