Nieuws Patiënten kritisch over dezelfde ziekenhuizen als inspectie

19 juli 2016

De onderzoekers vergeleken de beoordelingen van patiënten op Zorgkaart Nederland van ziekenhuizen die onder verscherpt toezicht van de IGZ staan met de beoordelingen van andere ziekenhuizen. Het oordeel van de inspectie en het oordeel van patiënten blijkt overeen te komen. Patiënten waarderen ziekenhuizen onder verscherpt toezicht lager dan andere ziekenhuizen. Dit kan erop duiden dat patiënten veiligheidsrisico’s goed herkennen.

Online beoordeling

Zorgkaart Nederland is de grootste waarderingssite van Nederland waar patiënten zorginstellingen en zorgverleners kunnen beoordelen. De beoordeling bestaat uit een cijfer of een geschreven commentaar. Uit eerder onderzoek blijkt dat Zorgkaart Nederland een betrouwbare bron is voor de kwaliteit van zorg, mits er voldoende beoordelingen per instelling zijn gegeven. De onderzoekers van IQ healthcare en het Radboud Reshape Center analyseerden nu meer dan 40.000 beoordelingen van 35 ziekenhuizen, waarvan zeven onder verscherpt toezicht. Daarbij hielden de onderzoekers rekening met het type ziekenhuis (academisch, top-klinisch of algemeen) en of de beoordelingen veranderden in de tijd.

Patiënt en inspectie

Gemiddeld vijftien procent van de patiënten beoordeelden ziekenhuizen onder verscherpt toezicht met een cijfer onder de 6,5. De ziekenhuizen kregen de slechte beoordeling zowel voor, tijdens als na het verscherpte toezicht. Van de andere ziekenhuizen gaf slechts acht procent van de patiënten een slecht cijfer. Sinds 2015 onderzoekt de IGZ de beoordelingen van patiënten op Zorgkaart Nederland bij de risico-inschatting van zorgaanbieders. Dit onderzoek bevestigt het belang daarvan.

Verscherpt toezicht

De IGZ stelt verscherpt toezicht in bij een zorgaanbieder of een onderdeel daarvan, als blijkt dat er hoge risico’s zijn voor de patiëntveiligheid en kwaliteit van de zorg. Ook telt mee als er onvoldoende vertrouwen is in de daadkracht en effectiviteit van de raad van bestuur om tijdig verbeteringen vorm te geven. Tijdens verscherpt toezicht houdt de inspectie nauw contact met de zorgaanbieder, bijvoorbeeld door het afleggen van (onverwachte) extra bezoeken. Het verscherpt toezicht wordt pas gestopt als de zorg weer veilig en van voldoende kwaliteit is.

Meer nieuws


Nieuwe game traint huisarts en triagist sneller te beslissen bij spoedzorg Patiënt sneller op de juiste plek

15 maart 2023

Gaming nu ook ingezet bij training huisartsen en triagisten om snel en veilig beslissingen te kunnen nemen in de spoedzorg. De doorstroming in de spoedzorgketen kan zo efficiënter verlopen.

lees meer

De Week van Zeldzame Kankers Extra aandacht voor de ziekte én de patiënt

8 maart 2023

Hoe belangrijk aandacht is voor patiënten en hun naasten bij zeldzame kankersoorten vertelt vertelt Danielle, partner van de inmiddels overleden Paul.

lees meer

Eerste patiënten met erfelijke oogaandoening behandeld met nieuwe experimentele gentherapie  Studie toont mogelijk verbeterd zicht door nieuwe behandeling

7 maart 2023

Artsen hopen op verbeterd zicht voor patiënten met bepaalde vorm van de erfelijke oogaandoening retinitis pigmentosa door nieuwe experimentele gentherapie.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet