Nieuws Zorg voor kinderen met kanker in Radboudumc veilig

29 september 2016

In de uitzending van Meldpunt Max is ingegaan op de ziektegeschiedenis van een jonge patiënt die in het Radboudumc behandeld werd voor acute leukemie en aan de gevolgen van een ernstige schimmelinfectie is overleden. Het Radboudumc betreurt het overlijden van deze patiënt zeer. We vinden het verschrikkelijk wat de familie van deze patiënt heeft meegemaakt. We hebben met de familie meerdere gesprekken gevoerd over het verloop van de behandeling, waarbij we onze welgemeende verontschuldigingen hebben aangeboden over zaken die niet goed verlopen zijn.

Het Radboudumc heeft deze casus als mogelijke calamiteit gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Er heeft vervolgens een calamiteitenanalyse plaatsgevonden, waarbij tot in detail alle gevolgde procedures zijn doorgenomen. Hieruit zijn conclusies getrokken en verbetermaatregelen voorgesteld, die inmiddels allemaal zijn doorgevoerd. Een van de verbetermaatregelen betreft het te volgen beleid ten aanzien van het behandelen van mogelijke schimmelinfecties, een veelvoorkomende en beduchte complicatie van de chemotherapie. Het rapport hierover is aan de IGZ verstuurd en ook aan de familie van de patiënt ter beschikking gesteld. De IGZ heeft het calamiteitenrapport van het Radboudumc beoordeeld en geconcludeerd dat deze calamiteit goed is onderzocht en heeft de melding afgesloten. De in de analyse voorgestelde maatregelen voor verbetering zijn inmiddels allemaal ingevoerd.

Het Radboudumc behandelt al jaren kinderen met kanker. Daarbij staat de kwaliteit, veiligheid en continuïteit en van zorg voorop. Het Radboudumc werkt, net als drie andere universitaire medische centra (umc’s), sinds eind 2014 samen met het Prinses Máxima Centrum (PMC) aan concentratie van kinderoncologische zorg in Utrecht. Het PMC zal naar verwachting in mei 2018 volledig in gebruik zijn. De concentratie van kinderoncologische zorg in Utrecht heeft aanleiding gegeven tot het vertrek van personeelsleden, zowel artsen, verpleegkundigen als paramedici. Dit is in het verleden aanleiding geweest om tijdelijk geen nieuwe patiënten aan te nemen. Op dit moment is de personele capaciteit voldoende om op een verantwoorde wijze zorg aan kinderen met kanker te verlenen. Zowel het SKION (Stichting Kinderoncologie Nederland) als de VOKK (Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker) bevestigen dit. We zijn intensief in gesprek met het PMC om een goede personele bezetting te kunnen blijven garanderen.

Ouders en patiënten kinderoncologie die vragen hebben of willen reageren, kunnen bellen met 06 21198032. Media kunnen contact opnemen met persvoorlichting: 024 -3667378, buiten kantooruren 06 51291446.

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet