17 november 2017

Hoogleraar cardiologie Menko Jan de Boer is onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor zijn verdiensten in de hartzorg. Hij ontving de onderscheiding van burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle tijdens een symposium dat de samenwerking markeert van het Radboudumc en Isala Hartcentrum op het gebied van cardiovasculaire zorg.

De Boer wordt onderscheiden voor zijn gezaghebbende en grensverleggende verdiensten voor de cardiovasculaire zorg. Internationaal heeft hij dé standaard gezet met zijn onderzoek naar de behandeling van het acute hartinfarct met katheter en ballondilatatie, beter bekend als dotteren.

Menko Jan de Boer heeft als cardioloog in samenwerking met drie andere cardiologen van Isala pionierswerk verricht naar wat later de ‘Zwolle Treatment’ en uiteindelijk de ‘dotter’ behandeling zou gaan heten. Sinds 2006 is het als standaardbehandeling opgenomen in de internationale richtlijnen voor de behandeling van het acute hartinfarct. Hij was tevens de initiator van de vroege beoordeling van het acute hartinfarct in de ambulance.
 

Menko Jan de Boer (l) en burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle (r). Foto Pedro Sluiter fotografie

Na zijn promotie in 1994 zette De Boer zijn carrière in 2010 voort als afdelingshoofd en hoogleraar cardiologie aan het Radboudumc in Nijmegen. Onder zijn leiding heeft de afdeling een belangrijke positie op het gebied van top-academische patiëntenzorg en opleiding verworven en is er in het Radboudumc een multidisciplinair samenwerkingsverband geïnitieerd in de vorm van een HartVaat-centrum. Op het gebied van de acute cardiologie waren de Eerste Harthulp en de ketenzorg rondom de infarctpatiënt belangrijke projecten. In deze tweede fase van zijn carrière richtte hij zich op de ‘onderbehandeling’ van ouderen in de (hart)zorg. Voor ouderen met een indicatie voor klepoperatie werd een persoonsgericht zorgpad ontwikkeld, waarin de patiënt in overleg met de cardioloog en de geriater een weloverwogen keuze voor zinnige zorg kan maken. Het onderzoek werd onder zijn leiding dusdanig georganiseerd dat het Radboudumc nu het eerste academische ziekenhuis is met een ISO-gecertificeerde researchafdeling.
 
De Boer is zich altijd blijven inzetten voor de internationale ontwikkeling van de cardiologie. Als hoogleraar is hij erin geslaagd om studenten te inspireren een dokter te willen worden die werkelijk hart voor de patiënt heeft. Met zijn onderzoekende geest, visie en vasthoudendheid heeft De Boer de zorg voor patiënten met ernstige hart- en vaatziekten wereldwijd verbeterd. Reden voor zijn onderscheiding tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
  • Snel naar