Nieuws Langer werkend precisiemedicijn voor chronische nierziekten
3 februari 2017

Mercurna ontwikkelt een medicijn tegen chronische nierziekten dat is gebaseerd op twee belangrijke componenten. Het eerste is een peptide, een klein stukje eiwit, dat heel gericht naar de cellen in nierfilters gaat en op die manier een uitstekende medicijnkoerier is. De tweede component is een stukje mRNA dat, meeliftend met de koerier, niercellen de opdracht geeft om verschillende eiwitten aan te maken die nierfilters kunnen beschermen en repareren.

mRNA-medicijn

Met de Take-off subsidie gaat Mercurna onderzoek doen om het mRNA stabieler te maken. Het mRNA (boodschapper RNA) is een lichaamseigen molecuul dat iedere paar dagen wordt ververst. Als medicijn is het mRNA dus maar enkele dagen actief. Sander van Asbeck, directeur van Mercurna: “Omdat het mRNA lichaamseigen is en de effecten niet permanent zijn, is het een relatief veilig medicijn. Door de tijdelijke werking van het medicijn zijn de dosis en samenstelling voortdurend aan te passen aan de actuele behoefte van de individuele patiënt. Een mooie vorm van personalized medicine dus.”

Stabiele variant

Dat voordeel heeft ook een nadeel. Als het mRNA na enkele dagen verdwijnt, verdwijnt ook de opdracht om de eiwitten te maken die de niercel beschermen en repareren. Een chronische nierziekte vraagt vaak om een langere, soms levenslange behandeling. Gaat die gepaard met (te) veel intraveneuze injecties vanwege de snelle afbraak van het mRNA, dan ziet de patiënt daar om die reden misschien van af.

Minder injecties

Van Asbeck: “Daarom gaan we in dit project voor deze patiënten een stabielere variant van het mRNA maken. Een variant die langer actief blijft in de niercellen, waardoor er minder injecties nodig zijn voor een behandeling. Daarbij zoeken we naar een optimale balans tussen zo weinig mogelijk injecties en een zo goed mogelijke behandeling. Via enquêtes onderzoeken we wat patiënten daarbij acceptabel en wenselijk vinden en de uitkomst nemen we mee in de zoektocht naar een stabieler mRNA. Dit geeft patiënten een stem in de ontwikkeling van ons geneesmiddel.”

_______

Het NWO-STW Take-off programma stimuleert nieuwe innovatieve bedrijvigheid met resultaten uit academisch onderzoek.

 

Meer nieuws


TropIQ zoekt met AI nieuwe mugwerende middelen

21 september 2021

TropIQ Health Sciences, een spin-off van het Radboudumc, ontvangt 1,3 miljoen dollar van de Bill and Melinda Gates Foundation om nieuwe mugwerende middelen op te sporen.

lees meer

Start-up Patholyt ontwikkelt AI-innovaties voor de patholoog

21 september 2021

Patholyt wil de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) in de pathologie versnellen en de kansen van kankerpatiënten wereldwijd verbeteren. Patholyt is een spin-off van het Radboudumc, koploper in het onderzoek naar AI binnen de pathologie

lees meer

MI-robot: tumoren in beeld Podcast 8 in de serie ‘AI for Life’

21 september 2021

In deze podcastaflevering van AI for Life staat de MI-robot centraal. Radboudumc, Soteria Medical en Tesla Dynamic Coils werken aan een robot die gerichter biopten kan nemen.

lees meer

Groot AI-project ontvangt ruim 95 miljoen voor tien jaar publiek-privaat onderzoek Radboudumc met medische AI belangrijke kartrekker in het project

20 september 2021

Het Radboudumc neemt deel aan het ROBUST-consortium, dat bestaat uit 17 AI-labs waarvan er 8 zijn gericht op de gezondheidszorg. Het Radboudumc leidt 5 van deze 8 labs.

lees meer

Behandeling van meest voorkomende huidkanker kan soms wachten

20 september 2021

Niet behandelen maar wel in de gaten houden is ook een optie

lees meer