20 juli 2017

Uit onderzoek blijkt dat menstruatieklachten als pijn en veel bloedverlies relatief vaak tot ziekteverlof en lagere schoolprestaties leiden. Via een landelijk onderzoek willen onderzoekers van het Radboudumc in kaart brengen hoe groot dit probleem in Nederland is.

In het onderzoek wordt in samenwerking met de Endometriose Stichting Nederland gekeken naar de invloed van menstruatieklachten op school- en werkverzuim. De enquête vraagt vrouwen in de leeftijd van 15 tot 45 jaar om anoniem antwoord te geven op vragen over onder andere hun menstruatie, klachten die zij daarbij hebben en persoonlijke omstandigheden zoals werk, opleiding en zorgtaken. Ook vrouwen zonder menstruatieklachten wordt gevraagd mee te doen, om zo een representatief beeld te krijgen. In het onderzoek wordt ook gekeken naar mogelijke (maatschappelijke) oplossingen.
 
Ruim 12.000 vrouwen vulden de enquête over menstruatieklachten reeds in. Het onderzoek loopt tot eind augustus en de resultaten worden in het najaar van 2017 verwacht.
 
De vragenlijst is hier te vinden tot eind augustus. Alle gegevens worden anoniem verwerkt.

Meer informatie


Roos de Gouw

persvoorlichter

06 25 69 52 37

  • Snel naar