1 december 2017

Als zorgverleners bij Radboudumc hebben we lang-lopende begeleidingscontacten met patiënten met HIV op onze poli’s, met name omdat het een levenslange infectie is, die voortdurende behandeling en monitoring vraagt. Een deel van onze patiënten bevindt zich in een vicieuze cirkel van psychische klachten en risicovol gedrag. Gebaseerd op deze ervaring kijken we binnen het Radboudumc met medewerking van het VGZ naar de oorzaken hiervan. In een samenwerking tussen psychiatrie en infectieziekten hebben we het initiatief genomen om te onderzoeken of een andere benadering van deze, vaak mannelijke, patiënten kan leiden tot verbetering van levensstijl en daarmee de kwaliteit van leven.

In het Radboudumc werken zorgverleners (vanuit de VGZ-Radboudumc leertuin Betaalbaar Beter) sinds begin dit jaar aan een psychologische behandeling waarbij HIV-patiënten met risicogedrag vrijwillig worden behandeld om meer inzicht te krijgen in en controle te krijgen op de eigen problematiek en hun handelen, om zo het risico op verspreiding van HIV en het oplopen van andere infecties (o.a. hepatitis) te verkleinen. Hierdoor ontwikkelt de patiënt een ander leefpatroon waar hij zich beter en gelukkiger bij voelt en waarbij uiteindelijk minder zorg nodig zal zijn. 

Deze aanpak sluit aan bij wat het Radboudumc beoogt met persoonsgerichte zorg. Binnen de VGZ past het binnen het concept dat zij zinnige zorg noemt: betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten voor de samenleving.

 

De eerste pilot met 8 patiënten is eerder dit jaar afgerond en momenteel is er een tweede therapiegroep gaande. Tot nu toe geven patiënten aan veel baat te hebben bij de impuls- en emotieregulatievaardigheden waar ze tijdens de behandeling mee oefenen. Het leren herkennen van en omgaan met emoties rondom gebeurtenissen in het verleden (bijv. gepest, gestigmatiseerd of misbruikt zijn) en het heden, zorgt voor alternatieve mechanismen ter vervanging van veelvuldig seks en middelengebruik, dat eerder diende als belangrijke uitlaatklep. Aangezien er nog steeds stigma heerst rondom hiv en homoseksualiteit, wordt er voor volgend jaar gedacht aan een online versie van de therapie, zodat het voor een grotere groep patiënten gemakkelijk toegankelijk is.

 

De HIV vereniging is ten tijde van de opzet van het onderzoek, hierover geïnformeerd.

 

Het project wordt uitgevoerd  in samenwerking met zorgverzekeraar VGZ die gaat kijken hoe dit project in de rest van het land (binnen leertuinen) kan worden opgeschaald.

 

Meer informatie


Roos de Gouw

06 25 69 52 37
persvoorlichter

inloggen