Nieuws 2017 Radboudumc doet onderzoek naar nieuwe behandeling HIV patienten met risicogedrag

1 december 2017

Als zorgverleners bij Radboudumc hebben we lang-lopende begeleidingscontacten met patiënten met HIV op onze poli’s, met name omdat het een levenslange infectie is, die voortdurende behandeling en monitoring vraagt. Een deel van onze patiënten bevindt zich in een vicieuze cirkel van psychische klachten en risicovol gedrag. Gebaseerd op deze ervaring kijken we binnen het Radboudumc met medewerking van het VGZ naar de oorzaken hiervan. In een samenwerking tussen psychiatrie en infectieziekten hebben we het initiatief genomen om te onderzoeken of een andere benadering van deze, vaak mannelijke, patiënten kan leiden tot verbetering van levensstijl en daarmee de kwaliteit van leven.

In het Radboudumc werken zorgverleners (vanuit de VGZ-Radboudumc leertuin Betaalbaar Beter) sinds begin dit jaar aan een psychologische behandeling waarbij HIV-patiënten met risicogedrag vrijwillig worden behandeld om meer inzicht te krijgen in en controle te krijgen op de eigen problematiek en hun handelen, om zo het risico op verspreiding van HIV en het oplopen van andere infecties (o.a. hepatitis) te verkleinen. Hierdoor ontwikkelt de patiënt een ander leefpatroon waar hij zich beter en gelukkiger bij voelt en waarbij uiteindelijk minder zorg nodig zal zijn. 

Deze aanpak sluit aan bij wat het Radboudumc beoogt met persoonsgerichte zorg. Binnen de VGZ past het binnen het concept dat zij zinnige zorg noemt: betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten voor de samenleving.

 

De eerste pilot met 8 patiënten is eerder dit jaar afgerond en momenteel is er een tweede therapiegroep gaande. Tot nu toe geven patiënten aan veel baat te hebben bij de impuls- en emotieregulatievaardigheden waar ze tijdens de behandeling mee oefenen. Het leren herkennen van en omgaan met emoties rondom gebeurtenissen in het verleden (bijv. gepest, gestigmatiseerd of misbruikt zijn) en het heden, zorgt voor alternatieve mechanismen ter vervanging van veelvuldig seks en middelengebruik, dat eerder diende als belangrijke uitlaatklep. Aangezien er nog steeds stigma heerst rondom hiv en homoseksualiteit, wordt er voor volgend jaar gedacht aan een online versie van de therapie, zodat het voor een grotere groep patiënten gemakkelijk toegankelijk is.

 

De HIV vereniging is ten tijde van de opzet van het onderzoek, hierover geïnformeerd.

 

Het project wordt uitgevoerd  in samenwerking met zorgverzekeraar VGZ die gaat kijken hoe dit project in de rest van het land (binnen leertuinen) kan worden opgeschaald.

 

Meer informatie


Roos de Gouw

persvoorlichter

06 25 69 52 37

Meer nieuws


Koninklijke onderscheiding voor KNO-arts dr. Ronald Admiraal Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

24 september 2018

Ronald Admiraal heeft tijdens zijn afscheidssymposium op vrijdag 21 september een lintje ontvangen voor zijn werk als KNO-arts.

lees meer

Niet opereren is ook een optie Samen beslissen over een operatie

20 september 2018

Noralie Geessink ontwikkelde een training voor chirurgen om de gesprekken met de patiënt te verbeteren.

lees meer

Opnieuw een 8,5 voor de zorg in het Radboudumc

20 september 2018

Ruim 5000 patiënten deelden hun ervaringen met de zorg via de Consumer Quality Index

lees meer

NFU doet eindbod met structurele loonsverhoging van 8,25% over drie jaar en afspraken over verlaging werkdruk

19 september 2018

De NFU biedt structureel een loonsverhoging van 8,25% voor een driejarige cao voor de ruim 70.000 medewerkers van de acht universitair medische centra (umc’s).

lees meer

Cognitieve gedragstherapie effectief bij myotone dystrofie type 1 Nieuwe behandeloptie voor complexe ziekte

19 september 2018

Een behandeling met cognitieve gedragstherapie helpt patiënten met myotone dystrofie type 1 in het verbeteren van hun fysieke capaciteiten en sociale deelname.

lees meer

Citrienfonds.nl laat zien hoe de zorg beter kan én betaalbaar blijft 24 zorgverbeteringen in Radboudumc

11 september 2018

Om de zorg beter, toegankelijk en betaalbaar te houden, is in 2014 door de minister van VWS het Citrienfonds opgericht. Met de umc’s als initiatiefnemer werken partijen in de zorg gezamenlijk aan het verbeteren van de zorg. 24 van de ruim 100 projecten uit het Citrienfonds zijn van het Radboudumc.

lees meer
  • Snel naar