Nieuws Gebruik thuismedicatie bij ziekenhuisopname voorkomt verspilling en verhoogt patienttevredenheid
5 april 2018

Het doorgebruiken van thuismedicatie gedurende een ziekenhuisopname van een patiënt voorkomt verspilling van geneesmiddelen en verhoogt de patiënttevredenheid. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door het Radboudumc in Nijmegen in samenwerking met zes andere Nederlandse ziekenhuizen*. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS en was onderdeel van het programma ‘Aanpak verspilling in de zorg’ dat eerder is afgerond.

Dr. Hein van  Onzenoort, ziekenhuisapotheker en collega’s onderzochten wat het effect was bij patiënten van het doorgebruiken van thuismedicatie gedurende een ziekenhuisopname. Uit het onderzoek bleek dat bij het niet doorgebruiken van thuismedicatie, er gemiddeld 28% aan geneesmiddelenkosten verspild werd. Landelijke implementatie van doorgebruik van thuismedicatie tijdens een opname zou theoretisch leiden tot een besparing van €15 miljoen per jaar. De patiënttevredenheid over deze benadering was hoog, met 83% van de ondervraagde patiënten die positief reageerde op dit concept.  De inzet van zorgcapaciteit en middelen leidde niet tot minder tijdsbesteding in het medicatieproces, maar wel tot taakverschuiving tussen zorgprofessionals. Hierdoor is een doelmatigere inzet van zorgprofessionals mogelijk.

Met het beschikbaar komen van de resultaten is ook een blauwdruk gepubliceerd waarmee ziekenhuizen zelf aan de slag kunnen om dit  concept te implementeren. De ziekenhuizen die hebben deelgenomen aan het onderzoek vonden de implementatie van de nieuwe werkwijze complex. In het rapport zijn daarom aanbevelingen opgenomen voor verschillende betrokken partijen om de implementatie landelijk te faciliteren.
Dr. Hein van Onzenoort was ten tijde van het onderzoek als ziekenhuisapotheker werkzaam in het Radboudumc. Sinds januari 2018 is hij verbonden aan het Amphia ziekenhuis. Het beschreven onderzoek past ook binnen de visie van het Amphia ziekenhuis om de patiënt meer regie te geven over de eigen gezondheid.

Het onderzoek is te lezen op de website van het ministerie van VWS: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=518fdd85-85c0-4677-86d3-7f884db6d687&title=Eindrapport%20%22Doorgebruik%20van%20thuismedicatie%20in%20het%20ziekenhuis%22.pdf

*De zes andere ziekenhuizen die deelnamen aan het onderzoek waren Erasmus MC (Rotterdam), Groene Hart Ziekenhuis (Gouda), Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch), Medisch Spectrum Twente (Enschede), MUMC+ (Maastricht), Sint Maartenskliniek (Nijmegen)
 

Meer nieuws


Coronavaccinatie bijschrijven in gele vaccinatieboekje

14 juni 2021

Bent u als patiënt uit de medische hoogrisicogroep in het Radboudumc gevaccineerd tegen corona? Dan kunt u, als u dat wil, in het Radboudumc deze vaccinatie bij laten schrijven in het gele vaccinatieboekje. Dit kan alleen op vertoon van de registratiekaart die bij de vaccinatie is uitgereikt.

lees meer

Levens redden met een pompje in het hart

11 juni 2021

Minder orgaanschade en een grotere kans op overleven na een hartinfarct. Dat is de inzet van startup CardiacBooster, spin-off van het Radboudumc

lees meer

Behandeling bij beginnende blaaskanker kan beter

11 juni 2021

Promotie Hans van Valenberg op 11 juni om 12.30 uur

lees meer

Nieuw ultrahoogveld-MRI-systeem beschikbaar voor Radboudumc en universiteit

10 juni 2021

Het Erwin L. Hahn Institute (ELH) in Essen heeft een nieuw MRI-systeem aangeschaft. Het Radboudumc en de universiteit, partners in het ELH, kunnen met dit nieuwe apparaat nog gedetailleerder opnames maken, waardoor ook weer meer mogelijkheden voor onderzoek ontstaan.

lees meer