Nieuws Gebruik van thuismedicatie tijdens ziekenhuisopname voorkomt verspilling en verhoogt de patiënttevredenheid

5 april 2018

Het doorgebruiken van thuismedicatie gedurende een ziekenhuisopname van een patiënt voorkomt verspilling van geneesmiddelen en verhoogt de patiënttevredenheid. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door het Radboudumc in Nijmegen in samenwerking met zes andere Nederlandse ziekenhuizen*. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS en was onderdeel van het programma ‘Aanpak verspilling in de zorg’ dat eerder is afgerond.

Dr. Hein van  Onzenoort, ziekenhuisapotheker en collega’s onderzochten wat het effect was bij patiënten van het doorgebruiken van thuismedicatie gedurende een ziekenhuisopname. Uit het onderzoek bleek dat bij het niet doorgebruiken van thuismedicatie, er gemiddeld 28% aan geneesmiddelenkosten verspild werd. Landelijke implementatie van doorgebruik van thuismedicatie tijdens een opname zou theoretisch leiden tot een besparing van €15 miljoen per jaar. De patiënttevredenheid over deze benadering was hoog, met 83% van de ondervraagde patiënten die positief reageerde op dit concept.  De inzet van zorgcapaciteit en middelen leidde niet tot minder tijdsbesteding in het medicatieproces, maar wel tot taakverschuiving tussen zorgprofessionals. Hierdoor is een doelmatigere inzet van zorgprofessionals mogelijk.

Met het beschikbaar komen van de resultaten is ook een blauwdruk gepubliceerd waarmee ziekenhuizen zelf aan de slag kunnen om dit  concept te implementeren. De ziekenhuizen die hebben deelgenomen aan het onderzoek vonden de implementatie van de nieuwe werkwijze complex. In het rapport zijn daarom aanbevelingen opgenomen voor verschillende betrokken partijen om de implementatie landelijk te faciliteren.
Dr. Hein van Onzenoort was ten tijde van het onderzoek als ziekenhuisapotheker werkzaam in het Radboudumc. Sinds januari 2018 is hij verbonden aan het Amphia ziekenhuis. Het beschreven onderzoek past ook binnen de visie van het Amphia ziekenhuis om de patiënt meer regie te geven over de eigen gezondheid.

Het onderzoek is te lezen op de website van het ministerie van VWS: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=518fdd85-85c0-4677-86d3-7f884db6d687&title=Eindrapport%20%22Doorgebruik%20van%20thuismedicatie%20in%20het%20ziekenhuis%22.pdf

*De zes andere ziekenhuizen die deelnamen aan het onderzoek waren Erasmus MC (Rotterdam), Groene Hart Ziekenhuis (Gouda), Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch), Medisch Spectrum Twente (Enschede), MUMC+ (Maastricht), Sint Maartenskliniek (Nijmegen)
 

Meer nieuws


Radboudumc opent Beleeftuin Fijne plek om te proeven, te wandelen, te ontspannen

22 mei 2023

Op maandag 22 mei nam het Radboudumc officieel de nieuwe Beleeftuin in gebruik. De tuin is open voor iedereen die er gebruik van wil maken, Hij nodigt uit om te ontspannen, een gesprek te voeren en te proeven van de planten die allemaal eetbaar zijn.

lees meer

Radboudumc ontvangt BREEAM-excellent certificaat voor realisatie hoofdgebouw Gebouw A voldoet aan hoge duurzaamheidseisen voor ontwerp én voor uitvoering

15 mei 2023

Het Radboudumc kreeg uit handen van Mirjam Peters van BREEAM-NL expert van DGMR het BREEAM-excellent certificaat voor het nieuwe hoofdgebouw.

lees meer

Slaapprobleem Usher patiënt lijkt wezenlijk onderdeel van de ziekte Beperking zicht is niet de motor van vermoeidheid en slaapproblemen

10 mei 2023

Ernstige problemen met het gehoor en zicht zijn kenmerken van het Usher syndroom. Slaapproblemen lijken nu óók een wezenlijk kenmerk van de aandoening.

lees meer

Onderzoeksteam Radboud Universiteit en Radboudumc brengt adviezen uit voor betere transgenderzorg in Nederland

9 mei 2023

In opdracht van ZonMw voerde de Radboud Universiteit en het Radboudumc een onderzoek uit naar de toename in en verandering van de vraag naar transgenderzorg. De resultaten werden gepresenteerd op 10 mei jl.

lees meer

Genetica maakt persoonlijke dosering antidepressiva mogelijk Individueel bepaalde snelheid medicijnafbraak speelt belangrijke rol

9 mei 2023

Is de genetisch bepaalde afbraaksnelheid bekend, dan kan daar de dosering van antidepressiva (TCA’s) op worden gebaseerd, schrijven onderzoekers van het Radboudumc in JAMA Network Open. 

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet