Nieuws 2018 Gebruik thuismedicatie bij ziekenhuisopname voorkomt verspilling en verhoogt patienttevredenheid

5 april 2018

Het doorgebruiken van thuismedicatie gedurende een ziekenhuisopname van een patiënt voorkomt verspilling van geneesmiddelen en verhoogt de patiënttevredenheid. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door het Radboudumc in Nijmegen in samenwerking met zes andere Nederlandse ziekenhuizen*. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS en was onderdeel van het programma ‘Aanpak verspilling in de zorg’ dat eerder is afgerond.

Dr. Hein van  Onzenoort, ziekenhuisapotheker en collega’s onderzochten wat het effect was bij patiënten van het doorgebruiken van thuismedicatie gedurende een ziekenhuisopname. Uit het onderzoek bleek dat bij het niet doorgebruiken van thuismedicatie, er gemiddeld 28% aan geneesmiddelenkosten verspild werd. Landelijke implementatie van doorgebruik van thuismedicatie tijdens een opname zou theoretisch leiden tot een besparing van €15 miljoen per jaar. De patiënttevredenheid over deze benadering was hoog, met 83% van de ondervraagde patiënten die positief reageerde op dit concept.  De inzet van zorgcapaciteit en middelen leidde niet tot minder tijdsbesteding in het medicatieproces, maar wel tot taakverschuiving tussen zorgprofessionals. Hierdoor is een doelmatigere inzet van zorgprofessionals mogelijk.

Met het beschikbaar komen van de resultaten is ook een blauwdruk gepubliceerd waarmee ziekenhuizen zelf aan de slag kunnen om dit  concept te implementeren. De ziekenhuizen die hebben deelgenomen aan het onderzoek vonden de implementatie van de nieuwe werkwijze complex. In het rapport zijn daarom aanbevelingen opgenomen voor verschillende betrokken partijen om de implementatie landelijk te faciliteren.
Dr. Hein van Onzenoort was ten tijde van het onderzoek als ziekenhuisapotheker werkzaam in het Radboudumc. Sinds januari 2018 is hij verbonden aan het Amphia ziekenhuis. Het beschreven onderzoek past ook binnen de visie van het Amphia ziekenhuis om de patiënt meer regie te geven over de eigen gezondheid.

Het onderzoek is te lezen op de website van het ministerie van VWS: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=518fdd85-85c0-4677-86d3-7f884db6d687&title=Eindrapport%20%22Doorgebruik%20van%20thuismedicatie%20in%20het%20ziekenhuis%22.pdf

*De zes andere ziekenhuizen die deelnamen aan het onderzoek waren Erasmus MC (Rotterdam), Groene Hart Ziekenhuis (Gouda), Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch), Medisch Spectrum Twente (Enschede), MUMC+ (Maastricht), Sint Maartenskliniek (Nijmegen)
 

Meer nieuws


NFU doet eindbod met structurele loonsverhoging van 8,25% over drie jaar en afspraken over verlaging werkdruk

19 september 2018

De NFU biedt structureel een loonsverhoging van 8,25% voor een driejarige cao voor de ruim 70.000 medewerkers van de acht universitair medische centra (umc’s).

lees meer

Cognitieve gedragstherapie effectief bij myotone dystrofie type 1 Nieuwe behandeloptie voor complexe ziekte

19 september 2018

Een behandeling met cognitieve gedragstherapie helpt patiënten met myotone dystrofie type 1 in het verbeteren van hun fysieke capaciteiten en sociale deelname.

lees meer

Citrienfonds.nl laat zien hoe de zorg beter kan én betaalbaar blijft 24 zorgverbeteringen in Radboudumc

11 september 2018

Om de zorg beter, toegankelijk en betaalbaar te houden, is in 2014 door de minister van VWS het Citrienfonds opgericht. Met de umc’s als initiatiefnemer werken partijen in de zorg gezamenlijk aan het verbeteren van de zorg. 24 van de ruim 100 projecten uit het Citrienfonds zijn van het Radboudumc.

lees meer

Zilveren Kruis kiest voor alliantie Nijmeegse en Eindhovense ziekenhuizen prostaatkankerzorg

6 september 2018

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft de alliantie tussen Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ), Catharina Ziekenhuis en Radboudumc vandaag aangewezen als één van de drie robotcentra waarmee het een contract afsluit voor prostaatoperaties.

lees meer

Maud Graff, Nederlands eerste bijzonder hoogleraar Ergotherapie

6 september 2018

Maud Graff is met ingang van 1 september 2018 benoemd tot bijzonder hoogleraar Ergotherapie aan de Radboud Universiteit/Radboudumc. De leerstoel - de eerste in Nederland - wordt gefinancierd door Ergotherapie Nederland.

lees meer

Betere gezondheid door verbinden zorg en samenleving Afscheid hoogleraar Public Health Koos van der Velden

6 september 2018

Om gezondheidsproblemen op te lossen, moet er een sterke verbinding zijn tussen het medische en sociale domein, benadrukte hoogleraar Public Health Koos van der Velden op 31 augustus in zijn afscheidsrede.

lees meer
  • Snel naar