Nieuws Gelderland en Radboudumc bundelen hun innovatiekracht

14 maart 2018

In 2030 moet Gelderland dé internationale proeftuin voor medische innovatie zijn. Provincie Gelderland en Radboudumc hebben hiervoor een nieuwe samenwerkingsagenda opgesteld. Radboudumc is al toonaangevend in zorgonderzoek. Vooral in het omzetten van deze kennis in nieuwe medicijnen of producten valt nog veel winst te boeken.

Werk maken van innovatie
Radboudumc hoort op het gebied van medisch onderzoek bij de internationale top. Dankzij de vele doorbraken in medisch onderzoek en ict toepassingen zoals E-health wordt Radboudumc wereldwijd gezien als één van de aanjagers van innovaties in gezondheidszorg. Maar er is winst te behalen als bedrijven erin slagen om deze kennis vaker om te zetten in nieuwe medicijnen of technologieën. Met de samenwerkingsagenda willen Radboudumc en provincie Gelderland werk maken van medische innovatie als bron voor economische groei en werkgelegenheid in de regio.
 
Innovatief Ondernemerschap
Provincie Gelderland en Radboudumc stimuleren innovatief ondernemerschap. Hiervoor investeren zij onder meer in het valorisatieprogramma Briskr en de Rockstart Accelerator Digital Health. Rockstart maakt startup bedrijven in E-Health in 150 dagen ’investor ready’. Briskr begeleidt innovatieve zorgondernemers door kennis uit wetenschap en bedrijfsleven te bundelen. Voor het versneld testen en valideren van zorgproducten worden proeftuinen opgezet. Waar nodig zijn Radboudumc en provincie Gelderland bereid als launching customer op te treden, waarbij ze zowel klant als afnemer worden.
 
De operatiekamer van de toekomst
Een goed voorbeeld is de proeftuin voor operatiekamers. De MITeC operatiekamers van  Radboudumc behoren tot de meest innovatieve operatiekamers van Nederland. Om voorop te blijven lopen stelt het MITec haar faciliteiten ter beschikking voor mkb-bedrijven. Met steun van de provincie kunnen zij hier hun technologie testen en krijgen zij begeleiding om hun innovaties te verbeteren om de marktkansen te vergroten.
 
Open innovatie en campussen
Voor de vestiging van startups willen de partijen de ontwikkeling van Novio Tech Campus en Radboudumc Campus versterken als broedplaats van zorginnovaties en als kweekvijver voor talent. Meer dan 1000 talenten in 80 bedrijven werken hier dagelijks aan zorgproducten in een open innovatiesysteem waarin kennis wordt gedeeld. Voor ondernemers en onderzoekers wordt gewerkt aan een regionale databank waarin de beschikbare testfaciliteiten en -apparatuur in de regio inzichtelijk worden gemaakt.
 
TopFit in Oost-Nederland
Zorginnovatie kost geld. Provincie Gelderland en Radboudumc willen kansrijke zorgondernemers in elke levensfase toegang bieden tot expertise en middelen. Hiervoor wordt een samenhangend aanbod aan ondersteunings- en investeringsprogramma’s opgezet. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de ontwikkeling van het TopFit programma in Oost Nederland, dat is gericht op het voorkomen van ziektes en maximale kwaliteit van leven voor ongeneeslijk zieken.
 
Nieuwe Bruggen slaan
Gedeputeerde Michiel Scheffer is enthousiast: “Door samen te werken willen we een brug slaan tussen bedrijven en de wetenschap. Door meer medische kennis om te zetten in producten zorgen we voor groei en banen in de regio.’ Leon van Halder, voorzitter Raad van Bestuur Radboudumc: “Wij willen het meest persoonsgerichte en innovatieve umc zijn, met een internationale uitstraling. De bundeling van innovatieve krachten met de provincie Gelderland past uitstekend bij dat streven.”
 
Health Valley Event 2018
Donderdag 15 maart opent gedeputeerde Michiel Scheffer het tiende Health Valley Event in het CineMec in Nijmegen. Op deze jubileumeditie draait het om mensen die het verschil maken voor de gezondheidszorg. Of dat nu artsen, verpleegkundigen, ondernemers of wetenschappers zijn. Allemaal bezig met innovatie om op hun eigen manier voor patiënten het verschil maken. De dag wordt afgesloten met de uitreiking van de Nationale Zorginnovatie Prijs voor de meest innovatieve zorgondernemer.

Meer nieuws


Nijmeegse onderzoekers ontdekken nieuwe zenuwbaan in hersenen

17 oktober 2018

Onderzoekers van het Radboudumc hebben met diverse beeldvormende technieken een nieuwe zenuwbaan in de hersenen van mensen ontdekt. De vondst heeft mogelijk gevolgen voor de behandeling van onder andere aangezichtspijn.

lees meer

Radboudumc test noodstroom

15 oktober 2018

Op woensdag 17 oktober 2018 om 16.00 uur test het Radboudumc ziekenhuisbreed de noodstroom. Dit doen we om de veiligheid en continuïteit van de zorg te kunnen waarborgen tijdens een echte stroomstoring. De test duurt maximaal 45 minuten.

lees meer

Nauwelijks overlap tussen patiënten met schizofrenie Onderzoek op groepsniveau zegt weinig over de individuele patiënt

11 oktober 2018

Patiënten met de diagnose schizofrenie vertonen onderling grote verschillen. Onderzoekers van het Radboudumc toonden samen met collega’s uit Engeland en Noorwegen aan dat slechts een verwaarloosbaar aantal identieke eigenschappen in de hersenen voorkomt bij meer dan twee procent van de patiënten.

lees meer

Acht Radboudumc vrouwen in de Viva400

8 oktober 2018

Acht vrouwen binnen het Radboudumc zijn genomineerd in de jaarlijkse VIVA400-lijst. Stuk voor stuk ambitieuze, ondernemende vrouwen die afgelopen jaar het verschil wisten te maken.

lees meer

Grote subsidie voor ontwikkeling e-health hartrevalidatie Eurostar subsidie van 1,9 miljoen voor project CaRe

4 oktober 2018

Hoogleraar integratieve fysiologie Maria Hopman van het Radboudumc gaat samen met Deense en Zwitserse bedrijven een e-health programma opzetten voor hartrevalidatie. Zij krijgen hiervoor een Eurostar subsidie van 1,9 miljoen euro.

lees meer

Erfelijke aanleg voor overgewicht groter in dikmakende omgeving

3 oktober 2018

Kinderen worden niet automatisch te dik als ze daar een erfelijke aanleg voor hebben. Deze aanleg voor overgewicht komt sterker tot uiting in een omgeving die overgewicht in de hand werkt.

lees meer
  • Snel naar