Nieuws 2018 Gezondheid ongelijk verdeeld

9 april 2018

Overgewicht neemt toe. Meer ziektes ontstaan door een slechte leefstijl. En gezondheid is “ongelijk verdeeld”: laagopgeleiden leven zes jaar korter en voelen zich negentien(!) jaar eerder ongezond dan hoogopgeleiden. ‘Niets doen is geen optie’, aldus Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen. Deze beweging – waarvan het Radboudumc partner is – houdt op 12 april een werkconferentie. Pim Assendelft, hoogleraar Huisartsgeneeskunde, licht het belang van preventie en van verbinding tussen goede initiatieven in de stad toe.

‘Veel aandoeningen – zoals kanker, diabetes, COPD, beroerte en hartfalen – hangen samen met een ongezonde leefstijl, waarbij sprake is van roken, overgewicht en te veel alcoholgebruik’, zegt Pim Assendelft, voorzitter van de werkconferentie en vanuit het Radboudumc aanjager van Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen. ‘Er is meer aandacht voor leefstijl in de spreekkamer; ook in het Radboudumc waar we hiervoor recent een inventarisatie hebben afgerond. Maar er is nog een flinke slag te slaan.’
 
Sociaal-economische status en gezondheid
Verontrustend is de samenhang tussen sociaal-economische status en gezondheid, aldus Assendelft. ‘Gezondheid is “ongelijk verdeeld”. Mensen met alleen basisonderwijs leven zes jaar korter en voelen zich negentien(!) jaar eerder ongezond dan mensen met een hbo- of universitaire opleiding. Ook leefstijlfactoren als overgewicht en roken zijn behoorlijk scheef over de sociaal-economische klassen verdeeld: lager opgeleiden zijn niet alleen ongezonder, ze leven ook ongezonder. Het is daarom belangrijk dat we juist voor de mensen met een lager opleidingsniveau, in de lagere sociale klasse, inzetten op preventie.’
Het Radboudumc is een belangrijke speler om Nijmegenaren gezonder te krijgen. Assendelft: ‘Een arts kan signaleren of er sprake is van een ongezonde leefstijl bij een patiënt, hem of haar motiveren hier wat aan te doen, en samen een plan van aanpak opstarten. De begeleiding kan daarna worden overgenomen door bijvoorbeeld fysiotherapeuten, diëtisten of leefstijlcoaches. Daarna kan iemand dit vervolgen met eigen activiteiten of door bij een vereniging te sporten.’

‘Preventie wordt populairder’
Assendelft ziet dat steeds meer (vooral jonge) artsen op de bres staan voor preventie. ‘Het heeft een prominente plaats in de recente toekomstvisies van jonge specialisten, van de Federatie Medisch Specialisten en die van de huisartsen. De toegenomen aandacht is terecht, want door preventie is veel winst te behalen, in geld en in gezondheid. Zo toont onderzoek dat de zorgkosten om mensen te behandelen voor diabetes voor 51 procent toewijsbaar zijn aan overgewicht. Bij longkanker zijn de kosten voor 86 procent toewijsbaar aan roken; bij COPD is dat 79 procent. Indirect lees je hieruit af dat je door gezond leven deze ziektes voor een groot deel kunt voorkomen.’

‘We kunnen het niet alleen’
Goede gezondheid hangt niet alleen af van doktersadviezen. Assendelft: ‘Zo is het bijvoorbeeld ook belangrijk dat er goede voorzieningen in de wijk zijn, zoals een park om in te wandelen of een sportschool in de buurt.’
Tijdens de werkconferentie ontmoeten allerlei partijen elkaar (gemeente, bedrijven, GGD, Radboudumc, bewoners). Assendelft: ‘We hebben in het Radboudumc een aantal koplopers in preventie, bijvoorbeeld vanuit de oncologie, hartvaataandoeningen, chirurgie en fysiotherapie. Deze mensen zijn enthousiast en kunnen de verbinding leggen met mensen die binnen GGD en gemeente een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld in het zorgen voor groen- en sportvoorzieningen in de wijk. Zo kunnen we samen werken aan een “preventieketen” en zorgen voor een gezonde stad met gezonde inwoners.’

Het Radboudumc is een van de initiatiefnemers van ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’, de beweging die ernaar streeft dat Nijmegenaren over 10 jaar gezonder zijn. De werkconferentie op donderdag 12 april (Van ketenaanpak tot de tuin van mevrouw Annie) is inmiddels volgeboekt. Volg de ontwikkelingen van de beweging via wijzijngroengezondeninbewegingnijmegen.nl.

Meer nieuws


Niet opereren is ook een optie Samen beslissen over een operatie

20 september 2018

Noralie Geessink ontwikkelde een training voor chirurgen om de gesprekken met de patiënt te verbeteren.

lees meer

Opnieuw een 8,5 voor de zorg in het Radboudumc

20 september 2018

Ruim 5000 patiënten deelden hun ervaringen met de zorg via de Consumer Quality Index

lees meer

NFU doet eindbod met structurele loonsverhoging van 8,25% over drie jaar en afspraken over verlaging werkdruk

19 september 2018

De NFU biedt structureel een loonsverhoging van 8,25% voor een driejarige cao voor de ruim 70.000 medewerkers van de acht universitair medische centra (umc’s).

lees meer

Cognitieve gedragstherapie effectief bij myotone dystrofie type 1 Nieuwe behandeloptie voor complexe ziekte

19 september 2018

Een behandeling met cognitieve gedragstherapie helpt patiënten met myotone dystrofie type 1 in het verbeteren van hun fysieke capaciteiten en sociale deelname.

lees meer

Citrienfonds.nl laat zien hoe de zorg beter kan én betaalbaar blijft 24 zorgverbeteringen in Radboudumc

11 september 2018

Om de zorg beter, toegankelijk en betaalbaar te houden, is in 2014 door de minister van VWS het Citrienfonds opgericht. Met de umc’s als initiatiefnemer werken partijen in de zorg gezamenlijk aan het verbeteren van de zorg. 24 van de ruim 100 projecten uit het Citrienfonds zijn van het Radboudumc.

lees meer

Zilveren Kruis kiest voor alliantie Nijmeegse en Eindhovense ziekenhuizen prostaatkankerzorg

6 september 2018

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft de alliantie tussen Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ), Catharina Ziekenhuis en Radboudumc vandaag aangewezen als één van de drie robotcentra waarmee het een contract afsluit voor prostaatoperaties.

lees meer
  • Snel naar