Nieuws In beeld na overlijden

1 maart 2018

Wanneer de oorzaak van iemands overlijden niet duidelijk is, kan postmortem onderzoek uitkomst bieden. Veel nabestaanden vinden obductie alleen geen fijn idee. In die gevallen is beeldvormend onderzoek een goede optie. Met name voor kinderen en baby’s is de methode een goed alternatief. Onderzoeker Willemijn Klein initieerde de eerste richtlijn voor dit relatief nieuwe vakgebied.

Pathologen, radiologen, klinisch genetici en schouwartsen voeren postmortem onderzoek uit om de overlijdensoorzaak van een patiënt te verduidelijken. De uitkomst van het onderzoek kan belangrijk zijn voor nabestaanden van de patiënt. Het kan helpen bij de rouwverwerking en als het om een erfelijke of besmettelijke doodsoorzaak gaat, kunnen de nabestaanden advies krijgen over mogelijke preventie en/of behandelingsmogelijkheden.

De bekendste vorm van postmortem onderzoek is de obductie. Hierbij maakt een patholoog het lichaam van een overledene open en worden alle organen zowel met het oog als onder de microscoop bestudeerd. Tot aan de jaren ’60 werd de helft van de overledenen op die manier onderzocht. Tegenwoordig gebeurt het in minder dan 3 procent van de gevallen. Dit komt deels omdat artsen tijdens het leven van de patiënt vaak al een diagnose kunnen stellen.

 

Andere doodsoorzaak dan gedacht

Toch blijkt dat pathologen regelmatig nieuwe bevindingen doen in het onderzoek naar het overlijden. Radioloog Willemijn Klein: “Uit literatuuronderzoek blijkt in 20 tot 50% van de gevallen de postmortem diagnose anders is dan aanvankelijk door de behandelend arts werd gedacht.”
Artsen kunnen dus veel leren van postmortem onderzoek. Klein: “Maar veel nabestaanden zien obductie niet zitten. Bijvoorbeeld omdat ze vinden dat de overledene al genoeg heeft geleden en nu rust verdient, of omdat het opensnijden van het lichaam bezwaren oproept bij de nabestaanden. Met postmortem radiologie kunnen we het lichaam bekijken zonder dat het beschadigt.” Klein is gespecialiseerd in dit bijzondere vakgebied. Ze onderzoekt ongeveer 100 lichamen per jaar. Voor het MUMC+ voert ze ook forensisch postmortem onderzoek uit.

 Een bekend voorbeeld van postmortem onderzoek is een röntgenfoto of CT-scan die bij forensische casus de positie van een kogel in het lichaam laat zien. Tegenwoordig wordt er ook veel MRI gebruikt. De beeldvormende methodes zijn geschikt voor het aantonen van anatomische afwijkingen en daarom met name voor foetussen en baby’s heel geschikt. “Bij de allerkleinsten is de nauwkeurigheid 95%”, zegt Klein. Dat komt doordat de doodsoorzaak bijna altijd een anatomisch ‘foutje’ is, bijvoorbeeld een afwijking van het skelet.  Bij volwassenen is de postmortem radiologie ook geschikt om de grote afwijkingen te tonen, zoals een bloeding van een aneursyma. Microscopische afwijkingen zijn niet zichtbaar; daarvoor is een obductie geschikter.
Nu de postmortem radiologie steeds vaker gebruikt wordt, is het tijd voor een richtlijn 22 februari verscheen er een publicatie over de richtlijn in de richtlijnendatabase. Willemijn Klein was voorzitter van de werkgroep die de richtlijn ontwikkelde.
 

Meer informatie


Anne van Kessel

persvoorlichter

(024) 30 92373

Meer nieuws


Impulsiviteit en infectieziekten bij vrouwelijke gevangenen in Indonesie Bij bestrijding infectieziekten is kennisoverdracht alleen niet voldoende

26 maart 2019

Om de kans op infecties te verkleinen speelt het verbeteren van impulscontrole, naast kennisoverdracht, een belangrijke rol. Dat constateren onderzoekers van het Radboudumc en hun Indonesische collega’s op basis van onderzoek bij vrouwelijke gevangenen.

lees meer

Lopen bij mensen met Parkinson verbetert door slim gebruik van zelf ontdekte compensatiestrategieen

26 maart 2019

Mensen met Parkinson ontdekken zelf regelmatig strategieën om hun loopproblemen te omzeilen. Onderzoekers van het Radboudumc hebben voor het eerst een overzicht gemaakt van alle bekende compensatiestrategieën.

lees meer

Tuberculosemedicijn veilig in hogere dosering Te lage dosering rifampicine kan juist bijdragen aan multiresistente tuberculose

25 maart 2019

Onderzoekers van het Radboudumc schrijven in het wetenschapsblad PlosOne dat ze een groep patiënten met ernstige tuberculose aanzienlijk hogere doseringen hebben voorgeschreven. De doseringen bleken veilig en goed te verdragen.

lees meer

Ziekenhuizen regio starten IC-café voor voormalige IC-patiënten

21 maart 2019

Een opname op de IC kan erg ingrijpend zijn, voor patiënten en hun naasten. Daarom start het IC-café in deze regio.

lees meer

Aantasting medisch beroepsgeheim voor betere bepaling tbs bij weigeraars

20 maart 2019

Als onderdeel van de nieuwe Wet forensische zorg kan vanaf juli 2019 het medisch dossier van verdachten die tbs proberen te ontlopen worden opgeëist.

lees meer