Nieuws samenwerkingspoedzorg

21 april 2018

“Verspil nooit een goede crisis”, zei Winston Churchill terecht. Daarom pleiten geriaters van het Radboudumc, nu we net bekomen zijn van de dramatische effecten van een langdurige griepepidemie, in een open brief anders te kijken naar de spoedzorg voor kwetsbare ouderen.

We willen immers geen van allen dat ziekenhuizen en verpleeghuizen hun poorten sluiten voor crisissituaties, vanwege te weinig handen aan het bed. Laten we daarom nu in actie komen, zowel thuis als in de zorginstellingen. Hulpverleners dienen geen patiënten meer over de schutting van hun eigen instelling door te verwijzen naar andere instellingen om zo de eigen crisis op te lossen, maar moeten veel meer samen, planmatig de ouderenzorg bedienen. Kwetsbare ouderen en hun naasten sporen we aan om zelf ook een crisisplan te maken. Zo kunnen we die donkere crisisuren in de toekomst veel korter laten duren.

Calamiteitenplan ontbreekt voor crisissituaties kwetsbare ouderen
De spoedzorg voor kwetsbare oudere patiënten moet allereerst anders gaan kijken naar crisissituaties. Een griepgolf, hittegolf of extreme kou zijn voorspelbaarder dan de staatsloterij. Toch is afwachten de huidige houding van zorgverleners en managers. Bovendien bekijken hulpverleners een crisis niet vanuit het perspectief van de oudere of diens naaste. Huisartsen, geriaters en psychiaters spreken doorgaans pas van een crisisopname, wanneer ze zelf met de patiënt in hun maag blijven zitten door onvoldoende doorplaats mogelijkheden. Daardoor verstaan ze elkaar onvoldoende bij crisissituaties. Dit werd duidelijk in een workshop die we recent hielden. Juist vanwege het wederzijdse onbegrip rond het toenemende aantal ouderen in acute nood, pleiten we ervoor crisissituaties eens en voor altijd te definiëren vanuit het perspectief van de oudere zelf.

Wat is een crisis in ouderenzorg?
Bij een kwetsbare oudere is sprake van een crisissituatie wanneer er plotseling actie vereist is, vanwege een ernstige verstoring van het evenwicht tussen de hulp die thuis nodig is, en de hulp die de directe omgeving kan bieden. De oorzaak van de crisis kan gelegen zijn in ziekte van de persoon zelf, maar bijvoorbeeld ook in ziekte van de partner. Hoe kwetsbaarder de persoon of de woonsituatie is, hoe minder nodig is om een crisis uit te lokken. Bij een patiënt met dementie kan die oorzaak zelfs onvindbaar klein zijn en de stress van het dagelijks leven de spreekwoordelijke druppel worden.

Met spoed samenwerken
Het lastigste van die crisissituaties bij kwetsbare ouderen is dat geen hulpverlener zo’n situatie alleen kan oplossen. De huisarts heeft het ziekenhuis of het verpleeghuis nodig. De psychiater heeft de geriater nodig om lichamelijke ziektes uit te sluiten. En de wijkverpleegkundige heeft meer handjes nodig om de zorg de klok rond te kunnen bieden. Iedereen moet met spoed samenwerken en dat is veel lastiger dan doorverwijzen. Het vraagt meer tijd dan beschikbaar is. Daardoor wordt snel doorverwezen, en lopen de gemoederen op, wat de crisissfeer verder versterkt. 

Calamiteitenplan Ouderenzorg
Met het toenemend aantal ouderen, neemt ook het aantal kwetsbare mensen en dus de kans op een onhandelbaar grote golf crisissituaties toe. Dat vraagt om een andersoortige oplossing. Waarom zijn er wel regionale plannen bij weeralarm of terreurdreiging en niet voor een grote influenza- of buikgriepepidemie? Net zoals een calamiteitenplan voor de Vierdaagse of een terreuraanslag kun je hier ook heel goed een plan de campagne voor maken. Laat professionals en managers van verschillende instellingen hier aan werken, dan leren ze meteen beter samenwerken. Ouderen en mantelzorgers kunnen ook worden gestimuleerd preventief noodscenario’s door te nemen met elkaar: als je griep krijgt en niet meer voor jezelf kunt zorgen, wat ga je dan doen? Bij luchtaanvallen wist ook iedereen hoe te handelen. Churchill liet ons de waarde van planmatig handelen zien wanneer de crisis te groot dreigt te worden. Laten we nu in de ouderenzorg niet bij de pakken neerzitten.

Marcel Olde Rikkert, Yvonne Schoon en Dieneke van Asselt, geriaters
Resp. hoogleraar en hfd geriatrie, hfd SEH, en opleider klinische geriatrie, allen Radboudumc.

 
 

Meer informatie


Roos de Gouw

persvoorlichter

06 25 69 52 37

Meer nieuws


Nijmeegse onderzoekers ontdekken nieuwe zenuwbaan in hersenen

17 oktober 2018

Onderzoekers van het Radboudumc hebben met diverse beeldvormende technieken een nieuwe zenuwbaan in de hersenen van mensen ontdekt. De vondst heeft mogelijk gevolgen voor de behandeling van onder andere aangezichtspijn.

lees meer

Radboudumc test noodstroom

15 oktober 2018

Op woensdag 17 oktober 2018 om 16.00 uur test het Radboudumc ziekenhuisbreed de noodstroom. Dit doen we om de veiligheid en continuïteit van de zorg te kunnen waarborgen tijdens een echte stroomstoring. De test duurt maximaal 45 minuten.

lees meer

Nauwelijks overlap tussen patiënten met schizofrenie Onderzoek op groepsniveau zegt weinig over de individuele patiënt

11 oktober 2018

Patiënten met de diagnose schizofrenie vertonen onderling grote verschillen. Onderzoekers van het Radboudumc toonden samen met collega’s uit Engeland en Noorwegen aan dat slechts een verwaarloosbaar aantal identieke eigenschappen in de hersenen voorkomt bij meer dan twee procent van de patiënten.

lees meer

Acht Radboudumc vrouwen in de Viva400

8 oktober 2018

Acht vrouwen binnen het Radboudumc zijn genomineerd in de jaarlijkse VIVA400-lijst. Stuk voor stuk ambitieuze, ondernemende vrouwen die afgelopen jaar het verschil wisten te maken.

lees meer

Grote subsidie voor ontwikkeling e-health hartrevalidatie Eurostar subsidie van 1,9 miljoen voor project CaRe

4 oktober 2018

Hoogleraar integratieve fysiologie Maria Hopman van het Radboudumc gaat samen met Deense en Zwitserse bedrijven een e-health programma opzetten voor hartrevalidatie. Zij krijgen hiervoor een Eurostar subsidie van 1,9 miljoen euro.

lees meer

Erfelijke aanleg voor overgewicht groter in dikmakende omgeving

3 oktober 2018

Kinderen worden niet automatisch te dik als ze daar een erfelijke aanleg voor hebben. Deze aanleg voor overgewicht komt sterker tot uiting in een omgeving die overgewicht in de hand werkt.

lees meer
  • Snel naar