Nieuws Verschil moet er zijn

8 maart 2018

Mensen met een lage opleiding of een emigratieachtergrond zijn minder gezond dan de gemiddelde burger. In haar oratie op 9 maart zet hoogleraar Maria van den Muijsenbergh uiteen waarom deze verschillen vermijdbaar zijn en zelfs onacceptabel vanuit het morele principe van sociale rechtvaardigheid, dat elke mens evenzeer telt. Van den Muijsenbergh zal de komende jaren onderzoek op dit gebied doen in het Radboudumc.

Bijzonder hoogleraar Van den Muijsenbergh leeft en werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens telt. Er zijn nog steeds grote gezondheidsverschillen in Nederland. Laagopgeleiden gaan gemiddeld 7 jaar eerder dood en leven 18 jaar in een minder goede gezondheid. Gezondheidsverschillen worden ook beïnvloed door factoren als schulden, eenzaamheid en woonomgeving. Het blijkt dat veel professionals in de eerstelijnszorg zich niet goed toegerust voelen om gezondheidsverschillen aan te pakken. Maar zij kunnen vanuit hun rol wel degelijk het verschil maken.

De oratie
In haar oratie legt Van den Muijsenbergh uit wat gezondheidsverschillen zijn, waardoor ze veroorzaakt  worden en wat we er aan kunnen doen. Zij stelt dat toegang tot gezondheidszorg en een goede gezondheid gelden als een mensenrecht. Iedereen die in de eerstelijns gezondheidszorg werkt, verkeert in de bevoorrechte positie om elke dag iets te doen aan gezondheidsverschillen. Want elk mens is anders en one size fits all bestaat niet. De hoogleraar roept iedereen op om met elkaar het verschil te maken.

Het is tekenend voor de aanpak van Van den Muijsenbergh dat haar oratie in een gebruikelijke versie en een vereenvoudigde versie verschijnt zodat haar boodschap voor iedereen begrijpelijk is.
 
De leerstoel
Van den Muijsenbergh zal de komende jaren in het Radboudumc onderzoek doen naar persoonsgerichte, integrale eerstelijnszorg voor laagopgeleiden en migranten. Die kennis  moet bijdragen aan het verminderen van vermijdbare etnische en sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Persoonsgericht betekent dat zorgverleners rekening houden met de persoonlijke vaardigheden, omstandigheden en achtergrond van patiënten. Zij  communiceren op maat met hen. Integraal wil zeggen dat er aandacht is voor alle problemen en omstandigheden die van invloed zijn op de gezondheid. Dus ook voor zaken als schulden of huisvestingsproblemen.  Van den Muijsenbergh gaat werken binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Deze afdeling heeft een sterk profiel op het gebied van persoonsgerichte zorg en verbindt de huisartsenzorg met publieke gezondheidszorg en de zorg voor kwetsbare ouderen. 

De bijzondere leerstoel Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg wordt mogelijk gemaakt door Pharos, het landelijke Expertisecentrum Gezondheidsverschillen .
 
Over Maria van den Muijsenbergh 
Maria van den Muijsenbergh (Heerlen, 1956)  behaalde cum laude haar artsdiploma aan de Universiteit Leiden. Ze promoveerde er in 2001 op onderzoek naar palliatieve zorg door de huisarts. Haar proefschrift werd bekroond met de Telephorusprijs voor beste huisartsgeneeskundige proefschrift. Sinds 1984 werkt ze als huisarts, aanvankelijk in Leiden, vanaf 1996 tot op heden in Nijmegen. Plaatselijk en landelijk is zij bestuurlijk actief in organisaties op het gebied van medische ethiek en maatschappelijke zorg voor kwetsbare groepen zoals daklozen en ongedocumenteerden. Sinds 2007 is ze als senior onderzoeker en adviseur verbonden aan Pharos. aast huisarts is ze ook als senior onderzoeker en universitair docent verbonden aan  de afdeling eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Haar onderwijs en onderzoek richt zich daar op gezondheidsverschillen en zorg voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. 
 
Zij is projectleider van verschillende  Europese onderzoeksprojecten ten behoeve van de zorg voor migranten.  Zo is zij voorzitter van de WONCA World special interest group on migrant care (Wonca is de wereld organisatie van wetenschappelijke huisartsenverenigingen). In 2006 ontving ze de Corrie Hermann Prijs vanwege haar inzet voor de verbetering van de positie van mensen in kwetsbare situaties. In 2014 ontving zij de Ab Harrewijnprijs voor de oprichting van de Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen. 
 
Over Pharos
Pharos is het landelijk Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. Vanuit het uitgangspunt ‘gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen’ zet Pharos kennis in om de vermijdbare gezondheidsverschillen te verminderen en om de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van gezondheidszorg voor laagopgeleiden en migranten te verbeteren. Pharos werkt samen met veel partijen, waaronder professionals en gemeenten, aan het terugdringen van gezondheidsverschillen. Daarnaast is Pharos het landelijke kenniscentrum op het gebied van preventie meisjesbesnijdenis.

Meer informatie


Margie Alders

06 82 21 68 78

Meer nieuws


Impulsiviteit en infectieziekten bij vrouwelijke gevangenen in Indonesie Bij bestrijding infectieziekten is kennisoverdracht alleen niet voldoende

26 maart 2019

Om de kans op infecties te verkleinen speelt het verbeteren van impulscontrole, naast kennisoverdracht, een belangrijke rol. Dat constateren onderzoekers van het Radboudumc en hun Indonesische collega’s op basis van onderzoek bij vrouwelijke gevangenen.

lees meer

Lopen bij mensen met Parkinson verbetert door slim gebruik van zelf ontdekte compensatiestrategieen

26 maart 2019

Mensen met Parkinson ontdekken zelf regelmatig strategieën om hun loopproblemen te omzeilen. Onderzoekers van het Radboudumc hebben voor het eerst een overzicht gemaakt van alle bekende compensatiestrategieën.

lees meer

Tuberculosemedicijn veilig in hogere dosering Te lage dosering rifampicine kan juist bijdragen aan multiresistente tuberculose

25 maart 2019

Onderzoekers van het Radboudumc schrijven in het wetenschapsblad PlosOne dat ze een groep patiënten met ernstige tuberculose aanzienlijk hogere doseringen hebben voorgeschreven. De doseringen bleken veilig en goed te verdragen.

lees meer

Ziekenhuizen regio starten IC-café voor voormalige IC-patiënten

21 maart 2019

Een opname op de IC kan erg ingrijpend zijn, voor patiënten en hun naasten. Daarom start het IC-café in deze regio.

lees meer

Aantasting medisch beroepsgeheim voor betere bepaling tbs bij weigeraars

20 maart 2019

Als onderdeel van de nieuwe Wet forensische zorg kan vanaf juli 2019 het medisch dossier van verdachten die tbs proberen te ontlopen worden opgeëist.

lees meer