Nieuws 2018 Verschil moet er zijn

8 maart 2018

Mensen met een lage opleiding of een emigratieachtergrond zijn minder gezond dan de gemiddelde burger. In haar oratie op 9 maart zet hoogleraar Maria van den Muijsenbergh uiteen waarom deze verschillen vermijdbaar zijn en zelfs onacceptabel vanuit het morele principe van sociale rechtvaardigheid, dat elke mens evenzeer telt. Van den Muijsenbergh zal de komende jaren onderzoek op dit gebied doen in het Radboudumc.

Bijzonder hoogleraar Van den Muijsenbergh leeft en werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens telt. Er zijn nog steeds grote gezondheidsverschillen in Nederland. Laagopgeleiden gaan gemiddeld 7 jaar eerder dood en leven 18 jaar in een minder goede gezondheid. Gezondheidsverschillen worden ook beïnvloed door factoren als schulden, eenzaamheid en woonomgeving. Het blijkt dat veel professionals in de eerstelijnszorg zich niet goed toegerust voelen om gezondheidsverschillen aan te pakken. Maar zij kunnen vanuit hun rol wel degelijk het verschil maken.

De oratie
In haar oratie legt Van den Muijsenbergh uit wat gezondheidsverschillen zijn, waardoor ze veroorzaakt  worden en wat we er aan kunnen doen. Zij stelt dat toegang tot gezondheidszorg en een goede gezondheid gelden als een mensenrecht. Iedereen die in de eerstelijns gezondheidszorg werkt, verkeert in de bevoorrechte positie om elke dag iets te doen aan gezondheidsverschillen. Want elk mens is anders en one size fits all bestaat niet. De hoogleraar roept iedereen op om met elkaar het verschil te maken.

Het is tekenend voor de aanpak van Van den Muijsenbergh dat haar oratie in een gebruikelijke versie en een vereenvoudigde versie verschijnt zodat haar boodschap voor iedereen begrijpelijk is.
 
De leerstoel
Van den Muijsenbergh zal de komende jaren in het Radboudumc onderzoek doen naar persoonsgerichte, integrale eerstelijnszorg voor laagopgeleiden en migranten. Die kennis  moet bijdragen aan het verminderen van vermijdbare etnische en sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Persoonsgericht betekent dat zorgverleners rekening houden met de persoonlijke vaardigheden, omstandigheden en achtergrond van patiënten. Zij  communiceren op maat met hen. Integraal wil zeggen dat er aandacht is voor alle problemen en omstandigheden die van invloed zijn op de gezondheid. Dus ook voor zaken als schulden of huisvestingsproblemen.  Van den Muijsenbergh gaat werken binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Deze afdeling heeft een sterk profiel op het gebied van persoonsgerichte zorg en verbindt de huisartsenzorg met publieke gezondheidszorg en de zorg voor kwetsbare ouderen. 

De bijzondere leerstoel Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg wordt mogelijk gemaakt door Pharos, het landelijke Expertisecentrum Gezondheidsverschillen .
 
Over Maria van den Muijsenbergh 
Maria van den Muijsenbergh (Heerlen, 1956)  behaalde cum laude haar artsdiploma aan de Universiteit Leiden. Ze promoveerde er in 2001 op onderzoek naar palliatieve zorg door de huisarts. Haar proefschrift werd bekroond met de Telephorusprijs voor beste huisartsgeneeskundige proefschrift. Sinds 1984 werkt ze als huisarts, aanvankelijk in Leiden, vanaf 1996 tot op heden in Nijmegen. Plaatselijk en landelijk is zij bestuurlijk actief in organisaties op het gebied van medische ethiek en maatschappelijke zorg voor kwetsbare groepen zoals daklozen en ongedocumenteerden. Sinds 2007 is ze als senior onderzoeker en adviseur verbonden aan Pharos. aast huisarts is ze ook als senior onderzoeker en universitair docent verbonden aan  de afdeling eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Haar onderwijs en onderzoek richt zich daar op gezondheidsverschillen en zorg voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. 
 
Zij is projectleider van verschillende  Europese onderzoeksprojecten ten behoeve van de zorg voor migranten.  Zo is zij voorzitter van de WONCA World special interest group on migrant care (Wonca is de wereld organisatie van wetenschappelijke huisartsenverenigingen). In 2006 ontving ze de Corrie Hermann Prijs vanwege haar inzet voor de verbetering van de positie van mensen in kwetsbare situaties. In 2014 ontving zij de Ab Harrewijnprijs voor de oprichting van de Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen. 
 
Over Pharos
Pharos is het landelijk Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. Vanuit het uitgangspunt ‘gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen’ zet Pharos kennis in om de vermijdbare gezondheidsverschillen te verminderen en om de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van gezondheidszorg voor laagopgeleiden en migranten te verbeteren. Pharos werkt samen met veel partijen, waaronder professionals en gemeenten, aan het terugdringen van gezondheidsverschillen. Daarnaast is Pharos het landelijke kenniscentrum op het gebied van preventie meisjesbesnijdenis.

Meer informatie


Margie Alders

06 82 21 68 78

Meer nieuws


Koninklijke onderscheiding voor KNO-arts dr. Ronald Admiraal Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

24 september 2018

Ronald Admiraal heeft tijdens zijn afscheidssymposium op vrijdag 21 september een lintje ontvangen voor zijn werk als KNO-arts.

lees meer

Niet opereren is ook een optie Samen beslissen over een operatie

20 september 2018

Noralie Geessink ontwikkelde een training voor chirurgen om de gesprekken met de patiënt te verbeteren.

lees meer

Opnieuw een 8,5 voor de zorg in het Radboudumc

20 september 2018

Ruim 5000 patiënten deelden hun ervaringen met de zorg via de Consumer Quality Index

lees meer

NFU doet eindbod met structurele loonsverhoging van 8,25% over drie jaar en afspraken over verlaging werkdruk

19 september 2018

De NFU biedt structureel een loonsverhoging van 8,25% voor een driejarige cao voor de ruim 70.000 medewerkers van de acht universitair medische centra (umc’s).

lees meer

Cognitieve gedragstherapie effectief bij myotone dystrofie type 1 Nieuwe behandeloptie voor complexe ziekte

19 september 2018

Een behandeling met cognitieve gedragstherapie helpt patiënten met myotone dystrofie type 1 in het verbeteren van hun fysieke capaciteiten en sociale deelname.

lees meer

Citrienfonds.nl laat zien hoe de zorg beter kan én betaalbaar blijft 24 zorgverbeteringen in Radboudumc

11 september 2018

Om de zorg beter, toegankelijk en betaalbaar te houden, is in 2014 door de minister van VWS het Citrienfonds opgericht. Met de umc’s als initiatiefnemer werken partijen in de zorg gezamenlijk aan het verbeteren van de zorg. 24 van de ruim 100 projecten uit het Citrienfonds zijn van het Radboudumc.

lees meer
  • Snel naar