Nieuws Acht Koninklijke onderscheidingen bij het Radboudumc en de Radboud Universiteit
26 april 2019

De lintjesregen rond Koningsdag treft dit jaar zes (oud-)medewerkers van het Radboudumc en vier van de Radboud Universiteit.

Vanmorgen (26 april) verraste burgemeester Bruls een aantal van hen op de werkplek met de Koninklijke Onderscheiding. Vier (oud-)medewerkers van het Radboudumc ontvingen de decoratie in respectievelijk het gemeentehuis in Zwolle, Apeldoorn, Beuningen en Alphen aan den Rijn. Een medewerker van het Radboudumc zal de decoratie in ontvangst nemen na terugkeer uit het buitenland. Wij feliciteren alle gedecoreerden met deze mooie Koninklijke onderscheiding.

• Prof. dr. S (Sible) de Blaauw, emeritus hoogleraar Vroegchristelijke kunst en architectuur, Radboud Universiteit (officier in de Orde van Oranje-Nassau)

• Prof. dr. B. (Barbara) Franke, hoogleraar Moleculaire Psychiatrie, Radboudumc (Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw)

W. (Wilbert) Lelivelt, adviseur vastgoedbeheer, Radboudumc (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

• Prof. dr. C. (Titti) Mariani, hoogleraar Plantkunde, Radboud Universiteit (Officier in de Orde van Oranje-Nassau)

• Prof. dr. H.L. (Heleen) Murre-van den Berg, bijzonder hoogleraar Oosters Christendom, Radboud Universiteit (Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw)

• Prof. dr. R.W. (Robert)  Sauerwein, hoogleraar Medische Parasitologie, Radboudumc
(Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw)

• Prof. dr. J.H.J. (Joop) Schaminée, bijzonder hoogleraar Vegetatiekunde, Radboud Universiteit (Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw)

Prof. dr. P.A.G.M. (Peter) de Smet, emeritus hoogleraar Kwaliteit Farmaceutische Patiëntenzorg, Radboudumc (Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw)

• Prof. dr. H. (Harry) Suryapranata, emeritus hoogleraar Cardiologie, Radboudumc en Isala Klinieken Zwolle (Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw)

• Dr. C.A.H.H.V.M.  (Stans) Verhagen, oncoloog, Radboudumc (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)


De Orde van Oranje-Nassau is gekoppeld aan bijzondere verdiensten voor de samenleving.
De onderscheiding Orde van de Nederlandse Leeuw wordt verleend voor verdiensten op het gebied van wetenschap en kunsten.


Vanmiddag om 16.00 uur worden de gedecoreerden toegesproken en gefeliciteerd door het College van Bestuur van de Radboud Universiteit en de Raad van Bestuur van het Radboudumc in de hal van de Aula. Er is aansluitend gelegenheid om hen te feliciteren.

De medewerkers die een lintje kregen van het Radboudumc zijn:

Prof. dr. Robert Sauerwein, hoogleraar Medische Parasitologie en hoofd van het Centre for Clinical Malaria studies (CCMS), Radboudumc (Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw)


Robert Sauerwein doet al dertig jaar onderzoek naar malaria. Zijn onderzoeken zijn gericht op de ontwikkeling van een vaccin tegen malaria en dankzij zijn grote inzet is zo’n vaccin nu dichterbij dan ooit. Hoogleraar Sauerwein is een internationaal erkende malaria-expert en wordt regelmatig geconsulteerd door internationale organisaties zoals de Bill & Melinda Gates Foundation.

Als pionier in Europa kweekt het Radboudumc onder Sauerwein al decennia malariamuggen en –parasieten voor onderzoek in eigen lab. Zijn klinische studies vormen een vruchtbare en unieke bron voor nieuwe wetenschappelijke inzichten. De faciliteiten en methoden die Robert Sauerwein in de loop der jaren heeft ontwikkeld en opgebouwd, behoren tot de absolute top. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zijn lab mensen uit de hele wereld aantrekt, dat er ontelbare samenwerkingen zijn ontstaan en dat vele anderen geprobeerd hebben vergelijkbare faciliteiten op te zetten naar zijn voorbeeld. Als onderdeel van een groot Europees Horizon 2020 infrastructureel programma worden de muggen en parasieten uit het lab van Radboudumc aan centra over de hele wereld ter beschikking gesteld.

Robert Sauerwein zet zich verder in voor onderwijs- en onderzoeksmogelijkheden in lage-inkomenslanden en is voorzitter van het wetenschappelijk comité van het African Malaria Network Trust. Ook is hij medeoprichter van het bedrijf TroplQ Health Sciences dat technologieën voor de bestrijding van infectieziekten ontwikkelt, aanbiedt en inzet.


Prof. dr. Barbara Franke, hoogleraar Moleculaire Psychiatrie, Radboudumc (Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw)

Prof. Franke ontvangt haar lintje na terugkeer uit het buitenland.

Barbara Franke geniet internationaal aanzien als expert op het gebied van psychiatrische genetica en imaging genetica. Ze werkt intensief samen met de belangrijkste onderzoekleiders in de wereld op haar vakgebied. Haar onderzoek richt zich in het bijzonder op ADHD. Haar werk geeft hoop aan patiënten dat hun behandeling in de toekomst verbeterd zal worden. Zo ontwikkelde ze met inzet van de fruitvlieg, een nieuw en efficiënt modelsysteem voor neurobiologisch onderzoek bij ADHD.

Een belangrijk deel van Frankes onderzoek is gericht op de vertaling van wetenschap naar klinische toepassingen. Bijvoorbeeld door het identificeren van nieuwe doelen voor behandeling en het ontwikkelen van nieuwe hulpmiddelen voor het testen van geneesmiddelen.

Voor haar onderzoek op het gebied van imaging genetica heeft ze het Donders Cognomics Initiative in Nijmegen opgericht. Ook is zij medeoprichter en co-leider van het Europese ENIGMA Consortium, het grootste internationale geneticaconsortium. ENIGMA heeft inmiddels laten zien dat de vorm en de structuur van de hersenen tussen mensen varieert en dat dit voor een deel op genetische factoren berust.

In 2014 ontwikkelde Franke de eerste Radboud Summer School over neuroimaging genetica als onderdeel van het Cognomics Initiative die door studenten uit meer dan tien landen over de hele wereld werd bezocht.


  (Foto: Steve Yeaman)

Wilbert Lelivelt, Adviseur vastgoedbeheer, Radboudumc (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Lelivelt ontving zijn lintje op het stadhuis van Beuningen.

Wilbert Lelivelt uit Beuningen is een van die supervrijwilligers. Van 1974 tot 1986 actief als leider en penningmeester bij Scouting Beuningen en van 1997 tot 2003 als secretaris van de Beuningse zwemclub De Dolfijnen. Hij was tussen 1998 en 2000 penningmeester van de oudervereniging basisschool De Hoeven en in 2000 een seizoen lang elftalleider bij Beuningse Boys. Sinds 2005 tot op heden is Lelivelt secretaris van de Parochie H. Johannes XXIII. Sinds datzelfde jaar is hij vrijwilliger bij het archief van de gemeente Beuningen. Ook is hij sinds 2013 bestuurslid van Stichting Historisch Besef Beuningen.


Prof. dr. P.A.G.M. (Peter) de Smet, emeritus hoogleraar  Kwaliteit Farmaceutische Patiëntenzorg, Radboudumc (Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw)

Prof. De Smet ontving zijn lintje op het stadhuis van Alphen aan den Rijn.

Zijn hele werkzame leven is De Smet in dienst geweest van de KNMP. Vanaf 1979 als wetenschappelijk medewerker en hoofd van het KNMP Geneesmiddelen Informatie Centrum, later als hoofd onderzoek Farmaceutische Patiëntenzorg en als wetenschappelijk adviseur. Daarnaast was hij vanaf februari 2001 bijzonder hoogleraar Kwaliteit Farmaceutische Patiëntenzorg. In maart 2018 is aan De Smet de erepenning van de KNMP toegekend.

De prestatie van De Smet met de grootste impact is het bedenken van de structuur van de geneesmiddelendatabank. De geneesmiddelendatabank, sinds 1999 G-Standaard genaamd, wordt door openbaar apothekers, ziekenhuisapothekers, poliklinische apothekers, huisartsen, apotheekhoudende huisartsen, medisch specialisten en zorgverzekeraars in Nederland gebruikt. De Smet was voortrekker in de transitie van de apotheker als verstrekker van geneesmiddelen naar zorgverlener.

In 2001 werd De Smet door het Radboudumc benoemd tot bijzonder hoogleraar en richtte hij zich vooral op wetenschappelijk onderzoek, onder andere op het gebied van medicatieveiligheid en therapietrouw. De Smet was als voorzitter van de door de minister van VWS ingestelde multidisciplinaire expertgroep Medicatieveiligheid hoofdauteur van het rapport.

Zijn proefschrift ‘Ritual enemas and snuffs in the Americas’ (1985) was de opmaat voor publicaties en indrukwekkende tentoonstellingen op het gebied van de ethnofarmacolgoie en ethno-geneeskunde.

Gedurende zijn aanstelling als bijzonder hoogleraar bij de Radboudumc heeft De Smet 11 promovendi begeleid. Momenteel lopen er nog 4 promoties, die De Smet verder als emeritus hoogleraar zal begeleiden.


Prof. dr. Harry Suryapranata, emeritus hoogleraar Cardiologie, Radboudumc en Isala Klinieken Zwolle (Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw)

Prof. Suryapranata ontving zijn lintje vanmorgen op het stadhuis van Zwolle
.

Harry Suryapranata werd in 2010 aangesteld als hoogleraar interventiecardiologie in het Radboudumc en is onlangs met emeritaat gegaan. Daarvoor had hij als interventiecardioloog en wetenschapper al een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd bij lsala in Zwolle en het Erasmus MC in Rotterdam. Naast het uitbouwen en professionaliseren van de interventiecardiologie, vormde het opbouwen van een internationaal research netwerk en een solide wetenschappelijke infrastructuur voor de afdeling Cardiologie de belangrijkste elementen van zijn aanstellingsopdracht.

Suryapranata heeft er in een periode van 7 jaar voor gezorgd dat de afdeling Cardiologie van het Radboudumc internationaal aanzien heeft gekregen. Het aantal publicaties van de afdeling is mede door zijn inbreng en inspiratie verzevenvoudigd. Hij heeft een goed draaiende afdeling research achtergelaten. Onder zijn leiding is de catheterisatie-afdeling van de afdeling Cardiologie uitgegroeid tot een voorbeeld voor anderen.

Harry Suryapranata is blijven investeren in het opleiden, trainen en coachen van een nieuwe generatie cardiologen in Europa en Azië. Uitwisseling van kennis en ervaring tussen het Radboudumc en Isala met universiteiten en ziekenhuizen ter plaatse stond daarbij voorop. Nog steeds leidt hij mensen in Europa en Azië op.  Bovendien zette hij een infrastructuur op voor de behandeling van mensen met hart- en vaatziekten in Indonesië. Dankzij Harry Suryapranta kwam er een 24-uurs centrum voor patiënten met een acuut hartinfarct en in 2006 een eerste hartcentrum in het zuiden van Jakarta.
Als onderzoeker heeft Harry Suryapranata met meer dan 350 publicaties -waaronder zeer spraakmakende artikelen in onder meer het New England iournal of Medicine- internationaal erkenning als vooraanstaande wetenschapper.


 (foto Oncologie.nu)

Dr. C.A.H.H.V.M. (Stans) Verhagen,  oncoloog,  Radboudumc (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Dr. Verhagen ontving zijn lintje vanmorgen op het stadhuis van Apeldoorn. Officiële foto volgt.

Voordat Stans Verhagen bij het Radboudumc startte in 1983 had hij zijn sporen al verdiend in Kenia als tropenarts waarbij dikwijls onder moeilijke omstandigheden medische hulp moet worden verleend. Terug in Nijmegen volgde hij een specialisatie in de interne geneeskunde, verdiepte daarna zijn kennis in de oncologie en werd geregistreerd als medisch oncoloog. Hij heeft bijzonder veel bijgedragen aan de ontwikkeling van het vakgebied en wist daarbij ook veel collega's van ziekenhuizen in de regio te betrekken.

Hij is bij uitstek een arts met hart voor patiënten en weet voor hen een grote steun te zijn. Later specialiseerde hij zich in de palliatieve zorg om patiënten in het eindstadium van hun leven nog beter te kunnen begeleiden en bij te staan. Ook in het onderwijs heeft hij zijn sporen verdiend. Het is belangrijk voor hun vorming dat studenten al vroeg in hun studie kennis maken met de ingrijpende aspecten van hun vak, zoals ernstig zieke patiënten. Stans Verhagen beschikt over de bijzondere didactische gave dit moeilijke onderdeel van het curriculum toegankelijk te maken, voor de studenten én voor de betrokken patiënten. Naast zijn werk in het Radboudumc heeft Verhagen ook belangrijk werk gedaan voor het Integraal Kankercentrum Nederland.

Hij is (co)auteur van meer dan 150 publicaties in peer reviewed tijdschriften, een 10 tal boeken, copromotor van 9 promovendi en begeleidt daarnaast vele studenten, pre en postdoc studies. Hij is een bekend universitair docent en veel gevraagd spreker over onderwerpen uit de palliatieve zorg en vermoeidheid bij kanker. Zijn passie is om chronische patiënten te helpen om hun veerkracht te herwinnen en zo afbraak en invaliditeit te voorkomen ook wanneer genezing niet meer mogelijk is.
 

Lees het bericht van de Radboud Universiteit over de lintjesregen. 
  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Nieuws home

Meer informatie


Margie Alders

06 22 42 16 39

Meer nieuws


Satish Lubeek, dermatoloog ‘Een verdachte plek op je huid… ga naar de huisarts!’

28 mei 2020

Het aantal diagnoses van kanker is in coronatijd gehalveerd. De daling bij huidkanker was daarbij het grootst. ‘Dat hebben wij hier echt gemerkt’, zegt dermatoloog Satish Lubeek. En hij benadrukt: ‘Heb je een verdacht plekje, ga naar de huisarts!’

lees meer

Het zorgmodel van de toekomst voor chronische neurologische zorg Bas Bloem beschrijft innovatief model aan de hand van de ziekte van Parkinson

28 mei 2020

Mensen met een chronische neurologische aandoening hebben veel baat bij een patiëntgerichte benadering waarin verschillende vormen van zorg optimaal geïntegreerd zijn. Dit schrijft Bas Bloem van het Radboudumc in een artikel voor The Lancet Neurology.

lees meer

Wegafsluiting Geert Groteplein Noord vrijdag 29 mei

27 mei 2020

Op vrijdag 29 mei is het Geert Groteplein Noord afgesloten voor autoverkeer.

lees meer

Extra maatregel toegang Radboudumc Uitbreiding zorg brengt meer mensen in ons huis. Extra maatregel ingevoerd.

27 mei 2020

De uitbreiding van onze zorg brengt meer mensen in ons huis. Om risico op besmetting met het coronavirus te voorkomen voeren we een aangescherpte check uit bij alle ingangen.

lees meer

Aardse bacteriën kunnen overleven op grondstoffen uit de ruimte en minder virulent worden

25 mei 2020

. Onderzoekers van het Radboudumc schrijven in een artikel in Astrobiology dat bacteriën kunnen overleven op een ‘buitenaards dieet’, maar daardoor makkelijker herkend worden door het immuun systeem en minder virulent worden.

lees meer

Laatste vlucht Lifeliner 5 met coronapatiënten Aantal intensive-care-coronapatiënten sterk gedaald

22 mei 2020

Lifeliner 5 heeft vanuit standplaats Volkel 66 coronapatiënten en 2 non-COVID-intensive-care-patiënten vervoerd. De patiënten kwamen veelal uit ziekenhuizen uit het zuiden van het land en werden naar het noorden van Nederland en naar Duitsland gebracht, en vice versa.

lees meer