Nieuws Afvoerputjes in ziekenhuis bron zeldzame bacterie

18 februari 2019

Onderzoekers van het Radboudumc hebben een nieuwe manier van verspreiding van resistente ziekenhuisbacteriën gevonden. Arts-microbioloog Joost Hopman beschrijft in een case study in JAMA Network Open hoe de zeldzame bacterie Pseudomonas aeruginosa vanuit doucheputjes op patiëntenkamers voor een infectie kon zorgen. Hij adviseert om in de inrichting van ziekenhuiskamers maatregelen te nemen om het risico van verspreiding vanuit afvoerputjes te minimaliseren.

Wereldwijd neemt het probleem toe dat ziekmakende bacteriën resistent worden tegen carbapenemen. Dit is een categorie antibiotica die ingezet wordt tegen ernstige bacteriële infecties waarbij reguliere antibiotica niet meer werken. Als de bacterie ook resistent wordt tegen carbapenemen, is de infectie erg moeilijk te behandelen. De verspreiding van carbapenem-resistente bacteriën is door de wereldgezondheidsorganisatie WHO aangemerkt als een actueel groot probleem voor de volksgezondheid.
 
Hopman en het interdisciplinaire team dat betrokken was bij de risico-inventarisatie kwamen de nieuwe infectieroute van Pseudomonas aeruginosa op het spoor nadat een patiënt na een longoperatie besmet raakte met deze carbapenem-resistente bacterie. De infectie was opvallend, omdat resistente Pseudomonas in Nederland zeldzaam is. In ontwikkelingslanden komt de bacterie veel meer voor, maar de patiënt was helemaal niet op reis geweest. De infectie zou waarschijnlijk dus uit het ziekenhuis zelf moeten komen.
 
Na onderzoek van verschillende mogelijke infectiebronnen, bleek het sanitair in het ziekenhuis de meest waarschijnlijke bron. Het stilstaande water in doucheputjes en afvoeren bleek een groeimedium voor de resistente bacterie. Luchtmetingen lieten zien dat de bacterie zich door de  lucht wist te verplaatsen als de douche had aangestaan,. Het onderzoek van  Hopman legt daarmee een tot nu toe onbekend verspreidingsmechanisme van dergelijke resistente bacteriën bloot.
 
‘De ziekenhuisomgeving is een onderdeel van de puzzel van de verspreiding van deze bacterie,’ zegt Hopman. ‘Nu we dat weten, moeten we daar rekening mee in de nieuwbouwplannen van ons ziekenhuis. Zo werken we samen met onze afdeling bouwzaken om ervoor te zorgen dat we het infectierisico kunnen verlagen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het verplaatsen van de wasbakken van de patiëntenkamers.’
 
‘Het is belangrijk om multidisciplinair naar oplossingen te zoeken,’ benadrukt Hopman, ‘dus in samenwerking met bouwers, ingenieurs en infectiedeskundigen. Er moet natuurlijk wel gedoucht kunnen worden in het ziekenhuis. Het is zaak om ervoor te zorgen dat infecties met resistente bacteriën zo beperkt mogelijk blijven. Dit jaar plannen we een bijeenkomst in Nijmegen waar we met meerdere nationale en internationale experts naar oplossingen zoeken, zodat andere ziekenhuizen ook de juiste maatregelen kunnen nemen om de verspreiding van resistente bacteriën te minimaliseren.’
 

Meer informatie


Marcel Wortel

persvoorlichter

(024) 81 87389

Meer nieuws


Ziekenhuizen regio starten IC-café voor voormalige IC-patiënten

21 maart 2019

Een opname op de IC kan erg ingrijpend zijn, voor patiënten en hun naasten. Daarom start het IC-café in deze regio.

lees meer

Aantasting medisch beroepsgeheim voor betere bepaling tbs bij weigeraars

20 maart 2019

Als onderdeel van de nieuwe Wet forensische zorg kan vanaf juli 2019 het medisch dossier van verdachten die tbs proberen te ontlopen worden opgeëist.

lees meer

Judith Homberg benoemd tot hoogleraar Translational Neuroscience

20 maart 2019

Judith Homberg is met ingang van 1 februari benoemd tot hoogleraar Translational Neuroscience aan de Radboud Universiteit/afdeling Cognitive Neuroscience Radboudumc.

lees meer

Direct dotteren na een acute hartstilstand is niet altijd noodzakelijk

18 maart 2019

Onmiddellijke hartkatheterisatie en dotteren biedt geen grotere kans op overleven bij gereanimeerde patiënten met een acute hartstilstand die niet veroorzaakt is door een hartinfarct.

lees meer

Nieuw open innovatieprogrammaTopFit gelanceerd tijdens Health Valley Event

15 maart 2019

Het Radboudumc is een van de initiatiefnemers van TopFit, een nieuw open innovatieprogramma in Oost-Nederland, dat gisteren werd gepresenteerd tijdens Health Valley

lees meer

RoboSculpt wint Health Valley Bridge Prijs 2019

15 maart 2019

Bezoekers van het Health Valley Event hebben het Radboudumc met het project RoboSculpt uitgeroepen tot winnaar van de Health Valley Bridge Prijs 2019.

lees meer