Nieuws Afvoerputjes in ziekenhuis bron zeldzame bacterie
18 februari 2019

Onderzoekers van het Radboudumc hebben een nieuwe manier van verspreiding van resistente ziekenhuisbacteriën gevonden. Arts-microbioloog Joost Hopman beschrijft in een case study in JAMA Network Open hoe de zeldzame bacterie Pseudomonas aeruginosa vanuit doucheputjes op patiëntenkamers voor een infectie kon zorgen. Hij adviseert om in de inrichting van ziekenhuiskamers maatregelen te nemen om het risico van verspreiding vanuit afvoerputjes te minimaliseren.

Wereldwijd neemt het probleem toe dat ziekmakende bacteriën resistent worden tegen carbapenemen. Dit is een categorie antibiotica die ingezet wordt tegen ernstige bacteriële infecties waarbij reguliere antibiotica niet meer werken. Als de bacterie ook resistent wordt tegen carbapenemen, is de infectie erg moeilijk te behandelen. De verspreiding van carbapenem-resistente bacteriën is door de wereldgezondheidsorganisatie WHO aangemerkt als een actueel groot probleem voor de volksgezondheid.
 
Hopman en het interdisciplinaire team dat betrokken was bij de risico-inventarisatie kwamen de nieuwe infectieroute van Pseudomonas aeruginosa op het spoor nadat een patiënt na een longoperatie besmet raakte met deze carbapenem-resistente bacterie. De infectie was opvallend, omdat resistente Pseudomonas in Nederland zeldzaam is. In ontwikkelingslanden komt de bacterie veel meer voor, maar de patiënt was helemaal niet op reis geweest. De infectie zou waarschijnlijk dus uit het ziekenhuis zelf moeten komen.
 
Na onderzoek van verschillende mogelijke infectiebronnen, bleek het sanitair in het ziekenhuis de meest waarschijnlijke bron. Het stilstaande water in doucheputjes en afvoeren bleek een groeimedium voor de resistente bacterie. Luchtmetingen lieten zien dat de bacterie zich door de  lucht wist te verplaatsen als de douche had aangestaan,. Het onderzoek van  Hopman legt daarmee een tot nu toe onbekend verspreidingsmechanisme van dergelijke resistente bacteriën bloot.
 
‘De ziekenhuisomgeving is een onderdeel van de puzzel van de verspreiding van deze bacterie,’ zegt Hopman. ‘Nu we dat weten, moeten we daar rekening mee in de nieuwbouwplannen van ons ziekenhuis. Zo werken we samen met onze afdeling bouwzaken om ervoor te zorgen dat we het infectierisico kunnen verlagen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het verplaatsen van de wasbakken van de patiëntenkamers.’
 
‘Het is belangrijk om multidisciplinair naar oplossingen te zoeken,’ benadrukt Hopman, ‘dus in samenwerking met bouwers, ingenieurs en infectiedeskundigen. Er moet natuurlijk wel gedoucht kunnen worden in het ziekenhuis. Het is zaak om ervoor te zorgen dat infecties met resistente bacteriën zo beperkt mogelijk blijven. Dit jaar plannen we een bijeenkomst in Nijmegen waar we met meerdere nationale en internationale experts naar oplossingen zoeken, zodat andere ziekenhuizen ook de juiste maatregelen kunnen nemen om de verspreiding van resistente bacteriën te minimaliseren.’
 

Meer nieuws


FINGER-NL is gestart: een onderzoek naar het effect van een leefstijlprogramma op het denkvermogen

27 januari 2022

Vandaag is de officiële start van de FINGER-NL studie, een twee jaar durende interventie waarin onderzocht wordt wat het effect is van een combinatie van leefstijlaanpassingen op het denkvermogen van ouderen.

lees meer

Hoogleraar orthopedie Nico Verdonschot wetenschappelijk directeur MedTechNL

24 januari 2022

Nico Verdonschot, hoogleraar orthopedie in het Radboudumc en wetenschappelijk directeur van het Technisch Medisch Centrum van de Universiteit Twente, is benoemd tot Wetenschappelijk Directeur van MedTechNL

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet