Nieuws Koninklijke onderscheiding voor prof. Merel Ritskes-Hoitinga

7 november 2019

Merel Ritskes-Hoitinga ontving bij haar oratie als hoogleraar Evidence-Based Laboratory Animal Science van het Radboudumc op woensdag 6 november de koninklijke onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau uit handen van burgemeester Marriët Mittendorff van de gemeente Heumen. Merel krijgt deze onderscheiding voor haar werk op het gebied van verantwoord proefdieronderzoek.

Merel Ritskes-Hoitinga heeft haar sporen op nationaal en internationaal niveau ruim verdiend op het gebied van evidence-based animal laboratory science. Ze won een groot aantal prijzen en heeft haar hele carrière tot nu toe gewijd aan de systematische beoordeling voor dierproeven en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan.

Sinds ze in 1986 afstudeerde als dierenarts zet Merel Ritskes-Hoitinga zich in voor verbetering van de kwaliteit van de wetenschap en het dierenwelzijn. Nadat ze in 1986-1987 een onderzoeksjaar in Japan had doorgebracht, promoveerde ze in Laboratorium Dierwetenschappen aan de Universiteit Utrecht en werkte ze vijf jaar bij het Unilever Research Laboratory in Vlaardingen. Ze was hoofd van het dierenlab en hoogleraar Laboratorium Dierwetenschappen en vergelijkende geneeskunde, waarna ze in 2005 werd benoemd tot hoogleraar en afdelingshoofd van het Centraal Dierenlaboratorium in het Radboudumc.

Verantwoord proefdieronderzoek

In het maatschappelijk debat over dierproeven treedt zij naar voren en legt publiekelijk verantwoording af. Ze is ervan overtuigd dat onderzoek met proefdieren weliswaar noodzakelijk is om significante stappen te kunnen maken in de strijd tegen aandoeningen en in het bijzonder tegen chronische ziekten, maar dat dit onderzoek gepaard moet gaan met het toebrengen van zo min mogelijk leed aan dieren. In haar periode als directeur van het Centraal Dierenlaboratorium wist zij het aantal dierproeven met 35 procent te verminderen, terwijl dit in dezelfde periode in Nederland omlaag ging met 15 procent.

Systematic review

Zij introduceerde de toepassing van de zogenaamde systematic review in het proefdieronderzoek: voordat besloten wordt tot het uitvoeren van een dierproef, wordt systematisch alle relevante literatuur tot in detail bestudeerd om na te gaan in hoeverre de gewenste onderzoeksdata en meetgegevens elders al beschikbaar zijn.

Ze staat aan de wieg van het Systematic Review Centre for Laboratory animal Experimentation SYRCLE, een centrum voor onderzoek en onderwijs op het gebied van preklinische systematische reviews van dierstudies. Dit onderzoek draagt bij aan verbeteringen in kwaliteit en waarde van wetenschap, laboratorium dierenwelzijn en de vertaling van de verkregen gegevens naar de mens.

Internationale erkenning

De aanpak van Merel Ritskes-Hoitinga krijgt (inter)nationale erkenning. Ze werd door de Nederlandse Vereniging voor Dierenbescherming onderscheiden met 'De Lef in het Lab prijs'. Ook de Zwitserse Laboratorium Dierwetenschappelijke Vereniging SGV heeft haar een prijs toegekend voor haar artikel 'De Gouden Standaard Publicatie Checklist'.
In  2018 werd ze benoemd tot Honorary Skou Professor bij de Aarhus universiteit in Denemarken. De focus van SYRCLE ligt op onderwijs en onderzoek van preklinische systematic reviews.

Lees hier de oratie van Merel.

(Foto: Paul Lagro)

Meer informatie


Margie Alders

woordvoerder

+31622421639
neem contact op
lees meer

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet