Nieuws Lowlandsonderzoek laat potentie zien van reanimatietraining met virtual reality
18 november 2019

De cardiologen van Radboudumc die dit jaar tijdens Lowlands Science het onderzoek Lowlands Saves Lives uitvoerden, hebben de resultaten in recordtempo gepubliceerd in het toptijdschrift JAMA Cardiology. Onderzoeksleider Joris Nas presenteerde het innovatieve onderzoek tegelijkertijd in Philadelphia op een groot congres voor cardiologen.

Het onderzoek Lowlands Saves Lives vergeleek het effect van twintig minuten reanimatietraining door een gecertificeerde trainer met een even lange training middels een gratis te downloaden virtual reality (VR) app (gemaakt door Lifesaver, UK Resuscitation Council). Er deden 381 Lowlands bezoekers mee, die gerandomiseerd werden over deze twee groepen. Beide groepen moesten vervolgens een examen afleggen dat werd beoordeeld door een examinator die niet wist welke training zij hadden gehad. Dit alles was bedacht in de hoop dat een app zou kunnen bijdragen aan een bredere en snellere verspreiding van reanimatiekwaliteiten onder burgers. Snel ingezette hulp door een getuige van een reanimatie is namelijk één van de grootste voorspellers van overleving.

Bijna geen verschil

Het examen beoordeelde vooral twee aspecten van de reanimatie: snelheid en diepte van de borstcompressies. Het ideaal is 120 compressies per minuut van 6 centimeter diepte. De studie laat zien dat de VR-groep even goed presteerde als de trainer-groep het gaat om de snelheid, maar iets minder voor de diepte van de compressies. “Dit resultaat is wel relatief en moet gezien worden tegen de huidige standaard van reanimatietraining,” zegt onderzoeksleider Joris Nas, “een deel van de VR-groep haalde betere resultaten als dat verwacht wordt na een gangbare training van vier uur. Sterker nog, ruim de helft van alle deelnemers voldeed na twintig minuten training aan de eisen die gesteld worden voor een training van vier uur.”

Opfriscursus met VR

De onderzoekers verzamelden ook andere kenmerken van de deelnemers, waaronder eerdere ervaring met reanimatietraining of het hebben van een beroep in de zorg. De analyse van deze subgroep laat zien dat voor deze zorgprofessionals en BHV’ers de twee trainingen helemaal gelijkwaardig waren. Teamlid en cardioloog bij Radboudumc Marc Brouwer: “Het is super om te zien dat virtual reality zo goed aanslaat bij deze groep. Voor ongetrainden moet de app nog wat worden geoptimaliseerd. Maar voor mensen met ervaring zou het kunnen betekenen dat een VR-training van 20 minuten net zo goed werkt als opfriscursus als een vier uur durende cursus met trainer. Omdat zo’n opfriscursus een jaarlijkse verplichting is, kan dat een enorme besparing in tijd en kosten opleveren.”

De waarde van publieksonderzoek

Marc Brouwer kijkt terug op een geslaagde deelname aan Lowlands Science: “Dankzij Lowlands hebben we niet alleen een mooie wetenschappelijke studie kunnen doen, maar ook reanimatie bij een grote groep mensen onder de aandacht kunnen brengen. Bijna 400 mensen hebben kunnen leren hoe het moet. Als je dan mensen enthousiast hoort zeggen “dit was echt goed, bedankt” zijn we toch weer een stapje dichter bij ons doel.” Ruim tachtig procent van de deelnemers heeft al aangegeven dat ze open staan voor een vervolgonderzoek. Dat begint in januari.
  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Nieuws home

Meer informatie


Stephan van Duin

wetenschapsvoorlichter

06 24 59 27 70

Meer nieuws


Prof dr Bart-Jan Kullberg nieuwe voorzitter Gezondheidsraad

6 december 2019

Prof. dr. Bart-Jan Kullberg wordt per 1 januari 2020 voorzitter van de Gezondheidsraad. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar.

lees meer

Grote gevolgen voor kwaliteit van leven bij kinderen met psoriasis nu bewezen Dermatologen Marieke Seyger en Finola Bruins in het Jeugdjournaal, 19.00u, NPO3

6 december 2019

Onderzoek wijst uit dat bij kinderen met psoriasis de meeste verbetering in kwaliteit van leven optreedt als hun huidafwijkingen door behandeling met minimaal 90% afnemen.

lees meer

Cardiologe Angela Maas meest invloedrijke vrouw in Nederland Angela Maas uitgeroepen tot invloedrijkste vrouw in Nederland door Opzij Top100

3 december 2019

Prof. dr. Angela Maas is op 2 december uitgeroepen tot meest invloedrijke vrouw in Nederland tijdens het jaarlijkse Opzij Top 100-event, waarin invloedrijke vrouwen in tien verschillende categorieën worden verkozen.

lees meer

Geen brancard, maar stoel op Spoedeisende Hulp HAN-studenten onderzoeken gebruik behandelstoel voor opname

3 december 2019

Patiënten die in het Radboudumc worden opgenomen op de Spoedeisende Hulp krijgen tijdelijk - waar mogelijk - de keuze tussen behandelstoel of reguliere brancard.

lees meer

Community Psoriasis live

3 december 2019

Op 1 december is de online community Psoriasis live gegaan. In deze community kunnen kinderen, jongeren en jongvolwassenen met psoriasis en hun ouders met elkaar in contact komen.

lees meer