Nieuws Robert Takes benoemd tot hoogleraar in de Keel-, Neus-, Oorheelkunde

12 december 2019

KNO-arts en keteneigenaar hoofd-halsoncologie Robert Takes is benoemd tot hoogleraar in de Keel-, Neus-, Oorheelkunde, in het bijzonder de Hoofd-Hals Oncologie, aan de Radboud Universiteit/het Radboudumc. Hij zal zich vanuit deze positie inzetten voor de innovatie en verdere ontwikkeling van de hoog-complexe multidisciplinaire hoofd-halsoncologische zorg, het onderwijs op dit gebied en het wetenschappelijk onderzoek, met name op het gebied van kwaliteit van zorg en (translationeel) onderzoek met betrekking tot lymfklierdiagnostiek en resectieranden.

Kennis en ervaring

Robert Takes heeft zijn opleiding in 2000 binnen het LUMC voltooid waarna hij zijn loopbaan in 2001 in het Radboudumc voortzette. Hier is hij sinds 2009 als keteneigenaar verantwoordelijk voor de hoofd-halsoncologie en binnen de afdeling KNO is hij hoofd van de pijler hoofd-hals-aangezichtschirurgie. Verder is hij onder meer lid van het bestuur stafconvent van het Radboudumc. Hiernaast is hij, na tien jaar voorzitter te zijn geweest van de research-stuurgroep, sinds begin 2019 voorzitter van de Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren (NWHHT). Hij is (mede)trekker geweest van landelijke initiatieven in de hoofd-halsoncologie, zoals de opzet van de kwaliteitsregistratie, Dutch Head and Neck Audit en andere multicenter (onderzoeks)projecten.
Ook is Robert Takes mede-oprichter van de International Head and Neck Scientific Group en lid van de board of directors van de Head and Neck Cancer International Group: groepen die kennisuitwisseling en het stimuleren van internationale samenwerking op het gebied van hoofd-halsoncologisch onderzoek ten doel hebben. Binnen de KNO-vereniging is hij verder onder meer actief geweest in de werkgroep hoofd-halsoncologie en -chirurgie, commissie Visitatie en kwaliteit van zorg, en bij het opstellen van de kennisagenda 2.0.
 

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet