Nieuws Samen zorgen voor de gezondheid van morgen
2 april 2019

Op maandag 1 april jl. nam minister Bruins het plan ‘Onderzoek & Innovatie met en voor de gezonde regio’ in ontvangst. Het plan beschrijft hoe de umc’s in de regio hun kennis en expertise kunnen inzetten, samen met collega-ziekenhuizen, burgers, patiënten, zorgverleners, onderwijsinstituten, bedrijfsleven en zorgverzekeraars. Want de huidige uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg en preventie vragen om een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen in de regio.

Het plan schetst hoe partijen samen de meest urgente en regio-gebonden vraagstukken op het gebied van preventie, gezond leven en zorg kunnen oppakken. Vragen en behoeften van burgers en patiënten zijn daarbij leidend. Gebruikmakend van elkaars expertise worden die vraagstukken vervolgens vertaald in regionale kennis- en innovatieagenda’s, met afspraken over de aanpak en de financiering.

Voorbeeld regio Nijmegen
Een goed voorbeeld van een dergelijke al lopende samenwerking in de regio Nijmegen is het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON). Dit is een samenwerking tussen het Radboudumc en 15 zorgorganisaties. Het doel van het UKON is het verbeteren van de kwaliteit van leven van én de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken, die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben, thuis of in een beschermde woonvorm. De visie van het UKON is gericht op zowel de specialisatie als de vermaatschappelijking van de zorg en behandeling.

UKON-voorzitter en specialist ouderengeneeskunde Raymond Koopmans: ‘Het UKON ontwikkelt, verspreidt en implementeert (wetenschappelijke) kennis die echt bijdraagt aan de zorg voor mensen in een kwetsbare fase van hun leven. Daarmee maken wij ons sterk voor een netwerk dat samen leert en waarde toevoegt aan de zorg. Een netwerk dat de zorgprofessional in staat stelt mee te groeien in een veeleisende toekomst.

Impuls voor de regio
In het plan staan meer voorbeelden genoemd van succesvolle regionale samenwerkingsverbanden. Hiermee geven de umc’s een impuls aan de regionale inzet van wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Voor de zorg en de gezondheid van morgen, dicht bij huis.

Lees het volledige rapport hier.
  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Nieuws home

Meer informatie


Margie Alders

06 82 21 68 78

Meer nieuws


Plasproblemen horen er niet bij Je kunt er wat aan doen

19 september 2019

Vandaag, 19 september, is het nationale plasdag. Veel mensen hebben last van plasproblemen. ‘Ze denken vaak dat het erbij hoort, maar je kunt er veel aan doen’, vertelt Erna Hermeling, verpleegkundig specialist van het Bekkenbodemcentrum Radboudumc.

lees meer

Nijmeegse samenwerking levert innovatief kandidaat-medicijn tegen malariaparasiet op

19 september 2019

Een molecuul dat ooit is ontworpen voor het genezen van de huidziekte psoriasis, blijkt bijzonder effectief tegen malaria. Voor deze infectieziekte heeft het kandidaat-medicijn veel potentie.

lees meer

RIHS pakt groots uit tijdens Weekend van de Wetenschap

18 september 2019

Het Radboud Institute for Health Sciences pakt op 6 oktober flink uit tijdens het Weekend van de Wetenschap. Bezoekers kunnen voor één dag in de huid kruipen van een gezondheidswetenschapper en zien, voelen en horen hoe spannend het Radboudumc is.

lees meer

Elektrische neus kan voorspellen of longkankerpatient baat heeft bij dure immuuntherapie

18 september 2019

Een ademanalyse die voorspelt of een patiënt met uitgezaaide (niet-kleincellige) longtumor baat heeft bij immuuntherapie? De e-nose kan het, zo blijkt uit onderzoek van Mirte Muller (AVL) en Rianne de Vries (Amsterdam UMC) en hoogleraar longziekten Michel van den Heuvel (Radboudumc).

lees meer

Prof Kit Roes benoemd tot hoogleraar Biostatistiek

13 september 2019

De heer Kit Roes is met ingang van 1 augustus 2019 benoemd tot hoogleraar Biostatistiek aan de Radboud Universiteit/het Radboudumc.

lees meer