Nieuws Samen zorgen voor de gezondheid van morgen

2 april 2019

Op maandag 1 april jl. nam minister Bruins het plan ‘Onderzoek & Innovatie met en voor de gezonde regio’ in ontvangst. Het plan beschrijft hoe de umc’s in de regio hun kennis en expertise kunnen inzetten, samen met collega-ziekenhuizen, burgers, patiënten, zorgverleners, onderwijsinstituten, bedrijfsleven en zorgverzekeraars. Want de huidige uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg en preventie vragen om een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen in de regio.

Het plan schetst hoe partijen samen de meest urgente en regio-gebonden vraagstukken op het gebied van preventie, gezond leven en zorg kunnen oppakken. Vragen en behoeften van burgers en patiënten zijn daarbij leidend. Gebruikmakend van elkaars expertise worden die vraagstukken vervolgens vertaald in regionale kennis- en innovatieagenda’s, met afspraken over de aanpak en de financiering.

Voorbeeld regio Nijmegen
Een goed voorbeeld van een dergelijke al lopende samenwerking in de regio Nijmegen is het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON). Dit is een samenwerking tussen het Radboudumc en 15 zorgorganisaties. Het doel van het UKON is het verbeteren van de kwaliteit van leven van én de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken, die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben, thuis of in een beschermde woonvorm. De visie van het UKON is gericht op zowel de specialisatie als de vermaatschappelijking van de zorg en behandeling.

UKON-voorzitter en specialist ouderengeneeskunde Raymond Koopmans: ‘Het UKON ontwikkelt, verspreidt en implementeert (wetenschappelijke) kennis die echt bijdraagt aan de zorg voor mensen in een kwetsbare fase van hun leven. Daarmee maken wij ons sterk voor een netwerk dat samen leert en waarde toevoegt aan de zorg. Een netwerk dat de zorgprofessional in staat stelt mee te groeien in een veeleisende toekomst.

Impuls voor de regio
In het plan staan meer voorbeelden genoemd van succesvolle regionale samenwerkingsverbanden. Hiermee geven de umc’s een impuls aan de regionale inzet van wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Voor de zorg en de gezondheid van morgen, dicht bij huis.

Lees het volledige rapport hier.

Meer informatie


Margie Alders

06 82 21 68 78

Meer nieuws


Vervolgonder­zoek naar rol darmflora in ontstaan hart- en vaatziekten Drie miljoen subsidie van de Hartstichting

18 april 2019

​Een consortium onderzoekers onder leiding van Folkert Kuipers (UMCG) en Mihai Netea (Radboudumc) heeft een Impulse Grant van drie miljoen euro van de Hartstichting ontvangen.

lees meer

Zorgverzekeraar schuift weinig met ziekenhuisbudgetten Nederlandse zorgsysteem brengt minder marktdynamiek dan verwacht

16 april 2019

Zorgverzekeraars belonen of korten ziekenhuizen zelden op basis van de geleverde prestaties. Dit blijkt uit onderzoek van Niek Stadhouders van het Radboudumc, waarmee hij op 15 april promoveerde.

lees meer

Lymepatiënten geven Radboudumc een 8,3

12 april 2019

De jaarlijkse Week van de Teek staat voor de deur. Hierin wordt aandacht gevraagd voor tekenbeten en de ziekte van Lyme.

lees meer

Extra aandacht voor Parkinson op Wereld Parkinson Dag

11 april 2019

11 april is het Wereld Parkinson Dag. Een mooi moment om extra aandacht te besteden aan de ziekte van Parkinson. De op één na meest progressieve hersenziekte in de wereld. Nederland telt 50.000 mensen met deze aandoening. Verwacht wordt dat dit aantal over 10 jaar is verdubbeld.

lees meer