Nieuws Twee ERC beurzen voor het Radboudumc

10 december 2019

Radboudumc-onderzoekers Teun Bousema en Ioannis Sechopoulos ontvangen ieder een ERC Consolidator Grant. De subsidies bedragen rond de twee miljoen euro per stuk. Met deze Europese onderzoekssubsidie kunnen de wetenschappers de komende vijf jaar onderzoek doen.

Teun Bousema

Teun Bousema is hoogleraar Epidemiologie van Tropische Infectieziekten, en een expert op het gebied van malaria. Malaria is een infectieziekte die door muggen en mensen aan elkaar wordt overgedragen, en het succes van die overdracht hangt van veel factoren af, zoals de mug, het afweersysteem van de mens en het lokale klimaat. Bousema wil met deze grant voor het eerst gaan onderzoeken hoeveel parasieten er precies worden overdragen bij een muggenbeet, en wat dat betekent voor de verspreiding van de parasiet. Hij wil die verspreiding op een niet eerder vertoonde schaal in kaart gaan brengen in verscheidene Afrikaanse gebieden. Hierbij zal hij ook de rol van menselijke immuniteit tegen de verspreidingsstadia van malaria in kaart brengen en onderzoeken hoe belangrijk deze immuniteit is bij pogingen malaria uit te roeien. De resultaten van dit onderzoek zullen aanknopingspunten bieden om de deze dodelijke ziekte verder te bestrijden.

Lees hier meer over het onderzoek van Teun Bousema.

Ioannis Sechopoulos

Ioannis Sechopoulos is associate professor bij de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde. Hij houdt zich veelal bezig met de beeldvorming van borstkanker door middel van röntgenscans, en methoden om deze beelden beter te kunnen verkrijgen en analyseren. Met deze beurs wil Sechopoulos een nieuwe scan voor borstkanker ontwikkelen. De ‘4D scan’ kan op basis van een speciale borst CT-scanner verschillende regio’s in een tumor onderscheiden. Die regio’s laten bijvoorbeeld zien welke delen van een tumor goed of niet goed op een behandeling reageren, waarop de behandeling ook aangepast zou kunnen worden. Ook moet het systeem kunnen bepalen of een behandeling succesvol is geweest, zodat er geen chirurgische ingreep meer nodig is.

Sechopoulos kreeg onlangs al een ander project toegekend van de NWO, genaamd aiREAD. Dat houdt in dat hij vanaf januari 2020 aan de slag gaat om kunstmatige intelligentie toe te passen om het aflezen van mammogrammen te verbeteren.
 

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet