Nieuws Afgerond dossieronderzoek bevestigt disfunctioneren arts
31 maart 2020


Het Radboudumc heeft het onderzoek van de patiëntendossiers van de op non-actief gestelde internist-oncoloog afgerond. Eind vorig jaar verschenen hierover berichten in de media. Het onderzoek bevestigt de eerdere conclusie van het Radboudumc van disfunctioneren op communicatief, organisatorisch en medisch inhoudelijk vlak.

Uitkomsten onderzoek

Het Radboudumc informeerde in september 2019 de IGJ over verschillende klachten met betrekking tot het functioneren van de arts en het tot dan toe gedane onderzoek naar haar handelen. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de situatie startte in overleg met de IGJ eind september 2019 een onderzoek naar alle dossiers van patiënten waarvan de arts hoofdbehandelaar is geweest. Het betreft de periode mei 2017 tot en met augustus 2019. De resultaten van dit onderzoek zijn beoordeeld door een onafhankelijke externe deskundige.

De dossiers zijn in het kader van het onderzoek gerangschikt in vier categorieën. Categorie 1 staat voor goede zorg. Categorie 2 voor zorg die beter kon. De zorg was voldoende, maar er waren problemen die opgelost zijn of geen objectief nadeel hebben opgeleverd voor de patiënt. Categorie 3 voor ernstige fouten op medisch-inhoudelijk, communicatief of organisatorisch vlak. De zorg was onvoldoende. Categorie 4 voor een (mogelijke) calamiteit (volgens de definitie van de IGJ).

In totaal zijn 288 dossiers van patiënten onderzocht. Dit is het resultaat en na beoordeling door de externe deskundige:

  • Categorie 1: 55,2% (160 patiëntendossiers)
  • Categorie 2: 28,8% (83 patiëntendossiers)
  • Categorie 3: 14,6% (42 patiëntendossiers)
  • Categorie 4: 1% (3 patiëntendossiers)

Communicatie met patiënten

Wat hebben we gedaan en doen we richting (oud-)patiënten/nabestaanden met deze informatie?

  • De patiënten die in september 2019 nog bij ons op de polikliniek in behandeling waren, werden toen al ingelicht door de nieuwe (hoofd)behandelaar.
  • Een aantal patiënten en nabestaanden benaderden ons actief in het najaar 2019. Met ieder van hen zijn gesprekken gevoerd, telefonisch of persoonlijk met het afdelingshoofd. Zij hebben informatie gekregen en antwoorden op hun vragen.
  • Patiënten bij wie onzorgvuldige zorg plaatsvond en die niet meer bij ons een afspraak hebben of nabestaanden van patiënten die overleden zijn, benaderen we via hun huisarts.

Verdere maatregelen

Het Radboudumc betreurt de ontstane situatie voor patiënten en nabestaanden. Om herhaling te voorkomen zijn er naar aanleiding van het afgeronde onderzoek verdere maatregelen genomen. Klachten en incidenten bespreken specialisten vaker gezamenlijk. En zij maken vaste afspraken om in elkaars dossiers van patiënten te kijken om kwaliteit en veiligheid nog meer te waarborgen. Er is hiervoor een verbeterplan gemaakt. Ook komen er extra checks rond registratie van medisch specialisten. De Raad van Bestuur heeft als gevolg van deze casus opdracht gegeven voor een extern onderzoek naar het ontstaan en het verloop van deze casus om ervan te leren, zowel op de afdeling als in het hele Radboudumc.

Hoger beroep

Nu het onderzoek is afgerond heeft het Radboudumc hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van de kantonrechter. Eind december wees de kantonrechter het verzoek van Radboudumc af om de betreffende arts te ontslaan. De rechter oordeelde dat het onderzoek naar alle patiëntendossiers nog niet afgerond was en dit eerst moest worden afgewacht. Hieraan is nu voldaan. De resultaten van dit onderzoek bevestigen de eerder door het Radboudumc getrokken conclusie over het functioneren van de arts. In afwachting van de uitspraak van de rechter blijft de op non-actiefstelling gehandhaafd.

 

Meer nieuws


Artificiële Intelligentie voor betere preventie van dementie AI-Mind project ontwikkelt platform voor snelle, vroege diagnostiek

23 februari 2021

Het internationale AI-Mind project, waaraan ook het Radboudumc deelneemt, gaat slimme digitale instrumenten ontwikkelen om hersenverbindingen te screenen en het risico op dementie in te schatten bij mensen met milde cognitieve problemen.

lees meer

Het kan, direct contact met iemand die droomt Publicatie in Current Biology

18 februari 2021

Kan iemand in een droom vragen oppikken en ze beantwoorden? Een onderzoeksgroep met wetenschappers van het Radboudumc/Donders Instituut laat zien dat het kan.

lees meer

Radboudumc geeft Leidse Waaghoofdbrug tweede leven in binnentuin Nieuwe tuinen stimuleren welbevinden patiënten en medewerkers

18 februari 2021

Herinrichtingsplannen geven ruimte voor meer parklandschap en hergebruik voetgangersbrug uit Leiden in binnentuinen Radboudumc. Hiermee werken we aan een 'healing environment' voor patiënten en medewerkers.

lees meer

We bewegen nóg minder door corona

16 februari 2021

"Als je beweging in pilvorm had, zou dat het meest voorgeschreven medicijn ter wereld zijn"

lees meer

Helft voormalig IC-patiënten ervaart een jaar na opname nog klachten

15 februari 2021

Publicatie van het onderzoek in American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

lees meer