Nieuws Afgerond dossieronderzoek bevestigt disfunctioneren arts
31 maart 2020


Het Radboudumc heeft het onderzoek van de patiëntendossiers van de op non-actief gestelde internist-oncoloog afgerond. Eind vorig jaar verschenen hierover berichten in de media. Het onderzoek bevestigt de eerdere conclusie van het Radboudumc van disfunctioneren op communicatief, organisatorisch en medisch inhoudelijk vlak.

Uitkomsten onderzoek

Het Radboudumc informeerde in september 2019 de IGJ over verschillende klachten met betrekking tot het functioneren van de arts en het tot dan toe gedane onderzoek naar haar handelen. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de situatie startte in overleg met de IGJ eind september 2019 een onderzoek naar alle dossiers van patiënten waarvan de arts hoofdbehandelaar is geweest. Het betreft de periode mei 2017 tot en met augustus 2019. De resultaten van dit onderzoek zijn beoordeeld door een onafhankelijke externe deskundige.

De dossiers zijn in het kader van het onderzoek gerangschikt in vier categorieën. Categorie 1 staat voor goede zorg. Categorie 2 voor zorg die beter kon. De zorg was voldoende, maar er waren problemen die opgelost zijn of geen objectief nadeel hebben opgeleverd voor de patiënt. Categorie 3 voor ernstige fouten op medisch-inhoudelijk, communicatief of organisatorisch vlak. De zorg was onvoldoende. Categorie 4 voor een (mogelijke) calamiteit (volgens de definitie van de IGJ).

In totaal zijn 288 dossiers van patiënten onderzocht. Dit is het resultaat en na beoordeling door de externe deskundige:

  • Categorie 1: 55,2% (160 patiëntendossiers)
  • Categorie 2: 28,8% (83 patiëntendossiers)
  • Categorie 3: 14,6% (42 patiëntendossiers)
  • Categorie 4: 1% (3 patiëntendossiers)

Communicatie met patiënten

Wat hebben we gedaan en doen we richting (oud-)patiënten/nabestaanden met deze informatie?

  • De patiënten die in september 2019 nog bij ons op de polikliniek in behandeling waren, werden toen al ingelicht door de nieuwe (hoofd)behandelaar.
  • Een aantal patiënten en nabestaanden benaderden ons actief in het najaar 2019. Met ieder van hen zijn gesprekken gevoerd, telefonisch of persoonlijk met het afdelingshoofd. Zij hebben informatie gekregen en antwoorden op hun vragen.
  • Patiënten bij wie onzorgvuldige zorg plaatsvond en die niet meer bij ons een afspraak hebben of nabestaanden van patiënten die overleden zijn, benaderen we via hun huisarts.

Verdere maatregelen

Het Radboudumc betreurt de ontstane situatie voor patiënten en nabestaanden. Om herhaling te voorkomen zijn er naar aanleiding van het afgeronde onderzoek verdere maatregelen genomen. Klachten en incidenten bespreken specialisten vaker gezamenlijk. En zij maken vaste afspraken om in elkaars dossiers van patiënten te kijken om kwaliteit en veiligheid nog meer te waarborgen. Er is hiervoor een verbeterplan gemaakt. Ook komen er extra checks rond registratie van medisch specialisten. De Raad van Bestuur heeft als gevolg van deze casus opdracht gegeven voor een extern onderzoek naar het ontstaan en het verloop van deze casus om ervan te leren, zowel op de afdeling als in het hele Radboudumc.

Hoger beroep

Nu het onderzoek is afgerond heeft het Radboudumc hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van de kantonrechter. Eind december wees de kantonrechter het verzoek van Radboudumc af om de betreffende arts te ontslaan. De rechter oordeelde dat het onderzoek naar alle patiëntendossiers nog niet afgerond was en dit eerst moest worden afgewacht. Hieraan is nu voldaan. De resultaten van dit onderzoek bevestigen de eerder door het Radboudumc getrokken conclusie over het functioneren van de arts. In afwachting van de uitspraak van de rechter blijft de op non-actiefstelling gehandhaafd.

 

  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Nieuws home

Meer nieuws


Eerste podcast ‘AI for Life’ over Artificiële Intelligentie in Nijmegen Podcast over medische beeldverwerking met Bram van Ginneken, Ritse Mann en Eva van Rikxoort

10 juli 2020

De eerste podcast over Artificiële Intelligentie (AI) in Nijmegen is vandaag verschenen. In deze podcast op spotify en anchor spreken Bram van Ginneken, Ritse Mann en Eva van Rikxoort over AI en medische beeldverwerking.

lees meer

ATRO Medical, Radboudumc en Samaplast ontwikkelen nieuwe meniscusprothese Consortium ontvangt EUROSTARS-subsidie voor innovatief project

10 juli 2020

Een internationaal consortium onder leiding van ATRO Medical, een spin-off van Radboudumc en DSM, ontvangt € 800.000 Europese financiering voor een innovatie gericht op patiënten met knie-artrose.

lees meer

Minder registreren leidt tot meer tijd voor de patiënt

9 juli 2020

Zorgverleners zijn per dienst ruim 50 minuten kwijt aan het registreren van gegevens.

lees meer

'Idea Generator' beurs voor Nijmeegse virologen

9 juli 2020

Kunnen door muggen overgebrachte ziekten milieuvriendelijker bestreden worden?

lees meer

Verpleegkundigen rouleren tussen Regionale Ambulancevoorziening en Spoedeisende Hulp ‘Je hoeft niet te kiezen voor het een of het ander’

7 juli 2020

In een pilot werken SEH-verpleegkundigen en ambulanceverpleegkundigen afwisselend op de ambulance en de Spoedeisende Hulp. Boeien en binden van verpleegkundigen, dát is het doel van de raamovereenkomst die RAV en Radboudumc in mei afgesloten hebben. Maar het verbetert ook de kwaliteit van zorg.

lees meer

Radboudumc behandelt coronapatiënten die ontwennen van beademing

6 juli 2020

Een deel van de coronapatiënten op de Intensive Care wordt kunstmatig beademd. Van de beademing afkomen, kan voor deze groep lastig zijn. Het Radboudumc beschikt als enige in Nederland over een expertisecentrum waar IC-patiënten ontwennen van de beademing.

lees meer