Nieuws Eerste corona-impact op universitair leven: stevige basis, maar druk op onderwijskwaliteit, motivatie en dagritme

19 juni 2020

Drie maanden geleden raakte Nederland in de ban van de coronacrisis. De lockdown en de anderhalve-meter-maatregelen troffen ook het universitaire leven. Uit een tussentijds rapport op basis van onderzoek onder medewerkers en studenten van de Radboud Universiteit blijkt dat welzijn en zingeving in de eerste maand van de crisis intact bleven. Wel is de samenwerking met collega’s, medestudenten en docenten minder intensief geworden, en vinden studenten dat de kwaliteit van het onderwijs in de eerste maand van de coronacrisis is achteruitgegaan. De komende periode is aandacht nodig voor enkele kwetsbare groepen die structuur en contact missen.
 
Een groep Radboud-onderzoekers van vier faculteiten, onder wie Yvonne Engels van het Radboudumc, zette direct aan het begin van de crisis een onderzoek op naar de impact van de corona-maatregelen. Ze onderzochten communicatie, welzijn en zingeving onder studenten en medewerkers, en vroegen hoe zij de relatie met de universiteit ervaren in deze situatie. Uit de tussentijdse rapportage blijken de eerste de gevolgen voor het onderwijs en de sociale contacten op de universiteit.
Volgens projectleider Hans Schilderman, hoogleraar religiewetenschap, lijken de resultaten in lijn met een landelijke trend in het hoger onderwijs. ‘Wij vinden het belangrijk om daarom nu al melding te maken van onze eerste bevindingen. Bijvoorbeeld problemen met motivatie en dagritme, met name onder kwetsbare studenten, verdienen naar ons idee op korte termijn aandacht binnen het hoger onderwijs.’
 
Digitalisering van contact
Vrijwel alle communicatie werd van de ene op de andere week digitaal. De transitie van ‘live’ naar online samenwerken kan vooral worden geïllustreerd met videobellen. In de eerste maand van de coronacrisis heeft slechts 20% live (dat wil zeggen in één ruimte) samengewerkt met collega’s terwijl bijna alle medewerkers (96%) minimaal wekelijks video-belt met medewerkers, en driekwart zelfs meerdere keren per week. Voor studenten gold dat nog slechts 10% live contact had, terwijl 80% minimaal wekelijks per week gebruik maakte van videobellen voor samenwerking. Opmerkelijk is dat minder dan de helft van de studenten (40%) meerdere keren per week videobelde; deze studenten hadden dus relatief weinig contact met hun medestudenten, en hoogstwaarschijnlijk aanmerkelijk minder dan onder normale omstandigheden.
Een gevolg van de digitalisering is dat medewerkers het samenwerken duidelijk misten, en zo ook misten studenten het samen volgen van onderwijs. Daarnaast vond driekwart van de studenten het lastiger om geconcentreerd en gemotiveerd te blijven. Een grote groep studenten had moeite met hun dagindeling (60%). De band met de Radboud Universiteit was zowel bij medewerkers als studenten vrij positief, met waardering voor de communicatie (voorlichting) en ondersteuning.
 
Welzijn en motivatie
Het onderzoek wijst uit dat onder zowel studenten als medewerkers een duidelijke motivatie- en dagritme-problematiek aantoonbaar is. Tegelijkertijd lijkt dit een positief zelfbeeld niet aan te tasten.  Het welzijn en de zingeving bij medewerkers en studenten bleef in corona-omstandigheden relatief hoog: ze voelden zich ook deze eerste maand gemiddeld genomen goed en slaagden erin betekenis te geven aan hun leven.  Evenals de meeste medewerkers konden studenten de nieuwe situatie vrij goed plaatsen in hun leven en leken zij er veelal flexibel en creatief mee om te kunnen gaan.
Wel vraagt de impact op het sociaal welzijn om aandacht bij enkele groepen, zeker nu het off campus werken in veel gevallen langer gaat duren. Bij jonge medewerkers spelen de problemen met motivatie en dagritme sterker dan bij andere medewerkers. Van de studenten zijn mannen, studenten met een niet-Nederlandse nationaliteit en jonge studenten de meest kwetsbare studentengroepen. Mannelijke studenten en niet-Nederlandse studenten blijken het vaakst problemen te hebben met hun dagritme, jonge studenten missen vooral de sociale aspecten van het samen onderwijs volgen.

Positief is dat jonge studenten en niet-Nederlandse studenten in verhouding vaak extra steun ontvangen van docenten en medestudenten. Maar het komende semester, waarin online onderwijs nog steeds belangrijk zal zijn, vraagt om meer steun aan de studenten die het contact met docenten en medestudenten en de structuur van de campus missen.
Rector Han van Krieken van de Radboud Universiteit vindt het rapport belangrijk. ‘We hebben aan het begin van de coronacrisis direct ingestemd met het initiatief tot dit onderzoek, omdat wij ons realiseerden hoeveel impact de bijzondere omstandigheden hebben op onze studenten en medewerkers. Met deze informatie kunnen we beter bepalen waar wij onze zorg en aandacht op zouden moet richten. ’
 
Over het project
Het project ‘Impact van Corona op de Radboud Universiteit’ heeft tot doel om wetenschappelijke inzichten te vergaren en om verbeterpunten voor de universitaire dienstverlening op te sporen. Het gehele project zal zolang de coronacrisis duurt meerdere metingen bevatten. De eerste meting was half april, toen de lockdown ongeveer een maand gaande was. Over die meting gaat deze eerste verslaglegging. Ruim 500 medewerkers en bijna 350 studenten vulden de vragenlijst in. De medewerkers vormden een representatieve afspiegeling van de gehele populatie van RU-medewerkers, terwijl onder studenten er lichte een ondervertegenwoordiging van mannen was, die middels een weegfactor is gecorrigeerd. In juni vindt een tweede meting plaats.
De vragenlijst-onderzoeken zullen de komende maanden worden aangevuld door interviews met studenten en medewerkers waarin onder andere wordt gevraagd naar zingevingspraktijken in de periode van corona-beperkingen. Het project wordt ondersteund door het College van Bestuur en is goedgekeurd door de Ethische Toetsingscommissie voor de Geesteswetenschappen. Na de herhaalmetingen en de kwalitatieve aanvullingen worden de resultaten van het onderzoek verwerkt in wetenschappelijke publicaties die aan peer-reviewed tijdschriften zullen worden aangeboden.
 
Projectteam
Hans Schilderman (projectleider), Ton Bernts, Anouk Egelmeers, Joris Kregting en Michael Scherer-Rath (Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen), Yvonne Engels (Radboudumc, Faculteit der Medische Wetenschappen), Giel Hutschemaekers (Faculteit der Sociale Wetenschappen), José Sanders (Faculteit der Letteren)

Meer informatie


Pieter Lomans

persvoorlichter

neem contact op

Meer nieuws


Nieuw lab voor AI in gezondheid, gedrag en voeding

12 februari 2021 Het nationale Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI) opent een nieuw lab gericht op gezondheid, gedrag en voeding. Bij dit nieuwe OnePlanet ICAI-lab for Precision Health, Nutrition and Behavior zijn Radboud Universiteit, Wageningen en Radboudumc betrokken. lees meer

Reportage over bradykinine-storm vanavond op NPO2 De Kennis van Nu duikt in COVID19 onderzoek

11 november 2020 Soms leest onderzoek als een detective. Het onderzoek naar COVID19 bijvoorbeeld, waarbij internist Frank van de Veerdonk en collega’s al vroeg denken aan een rol voor bradykinine. Vanavond om 22.15 uur op NPO2 lees meer

Jorik Nonnekes ontvangt KNAW Early Career Award

10 november 2020 Jorik Nonnekes, revalidatiearts in het Radboudumc en de Sint Maartenskliniek, is een van de twaalf jonge onderzoekers die een KNAW Early Career Award hebben ontvangen. lees meer

Tweede podcast 'AI for Life' Interactie mens en robot staat centraal

8 oktober 2020 De tweede aflevering in de podcastserie 'AI for Life' gaat over de rol van robots in de zorg. Het promotieonderzoek van Roel Bouman naar het gebruik van robots in de ouderenzorg was daarvoor het uitgangspunt. lees meer

Waarom het Radboudumc onderzoekt of BCG-vaccin beschermt tegen covid Publicaties ‘trained immunity’ in The Lancet en Nature reviews immunology

14 mei 2020 De afgelopen maanden heeft het Radboudumc enkele onderzoeken opgezet om mogelijke bescherming met het BCG-vaccin tegen het coronavirus (SARS-CoV-2) vast te stellen. lees meer

6 miljoen euro voor internationaal BCG-onderzoek bij 10.000 zorgmedewerkers

4 mei 2020 Een onderzoek in Australië naar de mogelijke bescherming van het BCG-vaccin tegen corona wordt de komende weken verder uitgebreid, ook naar Nederland en Spanje, dankzij 6 miljoen euro subsidie van de Bill & Melinda Gates Foundation. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet