Nieuws Johan van der Vlag benoemd tot hoogleraar Immunologie van nierziekten en niertransplantatie

22 april 2020

Johan van der Vlag is met ingang van 1 maart 2020 benoemd tot hoogleraar Immunologie van nierziekten en niertransplantatie aan de Radboud Universiteit en het Radboudumc.

Johan van der Vlag is een expert  in het ontrafelen van moleculaire en immunologische mechanismen onderliggend aan nierziekten en transplantatie. Zijn onderzoek komt voort uit klinische vraagstellingen en is gericht op de ontwikkeling van nieuwe diagnostische/prognostische en therapeutische strategieën, en daarnaast valorisatie van onderzoeksbevindingen. Naast zijn onderzoek, levert hij een bijdrage aan het immunologische onderwijs op zowel het Radboudumc als de Faculteit der Natuurwetenschappen, en is hij voorzitter van de examencommissie van de MMD onderzoeksmaster op het Radboudumc.

Johan van der Vlag (Assen, 1965) studeerde moleculaire  biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1994 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op een moleculair microbiologisch onderzoek op de afdeling Biochemie.
Hij was postdoc op de afdeling Levensmiddelentechnologie, Wageningen Universiteit, waar hij onderzoek deed naar pre- en probiotica in relatie tot het microbioom. Vervolgens was hij vier jaar als onderzoeker verbonden aan de afdeling Biochemie, Swammerdam Institute of Life Science, van de Universiteit van Amsterdam, waar hij baanbrekend onderzoek deed aan moleculaire mechanismen die leiden tot epigenetische veranderingen.

Sinds 2000 werkt hij in het Radboudumc; aanvankelijk als senior onderzoeker op het onderzoekslaboratorium nefrologie, later als hoofd van het  onderzoekslaboratorium nefrologie en sinds 2009 als universitair hoofddocent experimentele nefrologie. Hij was in 2010/2011 ‘Berlijn gasthoogleraar Diabetes’ in Israël (European Foundation for the Study of Diabetes).

Hij is/was lid van de wetenschappelijke raad van de Nederlandse Nierstichting, secretaris van de sectie wetenschap van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie en coördinator van een aantal (inter)nationale onderzoeksconsortia (GLYCOREN, GLYCOTREAT). Hij is voorzitter van de personal grant committee van het Radboudumc en adviseur van het bestuur van de Nierpatiëntenvereniging van het Radboudumc.

Johan van der Vlag appointed professor of Immunology of Kidney Diseases and Transplantation

Johan van der Vlag has been appointed professor of Immunology of Kidney Diseases and Transplantation at Radboud University/Radboud university medical center, with effect from 1 March 2020.

Van der Vlag is an expert in unravelling the molecular and immunological mechanisms underlying kidney disease and transplantation. His research stems from clinical questions and focuses on the development of new diagnostic/prognostic and therapeutic strategies, as well as valorisation of research findings. In addition to his research, he contributes to immunological education at both Radboud university medical center and the Faculty of Science, and he chairs the Examining Board of the Research Master's programme in Molecular Mechanisms of Disease at Radboud university medical center.

Johan van der Vlag (Assen, 1965) studied molecular biology at the University of Groningen. He earned his PhD from the University of Amsterdam in 1994 with his research on molecular microbiology in the Department of Biochemistry.

He then worked as a postdoc researcher at the Department of Food Technology at Wageningen University & Research, where he investigated pre- and probiotics in relation to the microbiome. He subsequently spent four years as a researcher in the Biochemistry department at the Swammerdam Institute for Life Sciences, a department of the University of Amsterdam, where he conducted pioneering research into molecular mechanisms that lead to epigenetic changes.

Van der Vlag has been working at Radboud university medical center since 2000. Initially, he worked as a senior researcher in the Nephrology Research Laboratory, later as head of the Nephrology Research Laboratory and, since 2009, as associate professor of Experimental Nephrology. In 2010–2011, he was the Berlin visiting professor of diabetes in Israel (European Foundation for the Study of Diabetes).

He is/was a member of the Scientific Council of the Dutch Kidney Foundation, secretary of the science section of the Dutch Federation for Nephrology and coordinator of a number of national and international research consortia (GLYCOREN, GLYCOTREAT). He is also chair of the personal grant committee and advisor to the board of the Kidney Patient Association at Radboud university medical center.
 

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet