Nieuws Koninklijke onderscheiding emeritus hoogleraar Kindergeneeskunde Ronald de Groot

3 november 2020

Op 26 oktober ontving professor Ronald de Groot, emeritus hoogleraar Kindergeneeskunde, het bericht dat 'het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd ....'. Hij ontving dit bericht 'op afstand' tijdens de openingsceremonie van het online congres van de ‘European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID)’. Een bijzonder moment omdat het dit jaar vanuit Rotterdam werd georganiseerd. Gedurende zijn hele carrière heeft professor De Groot een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan deze Society. Tijdens de openingsceremonie sprak de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Hugo de Jonge, die legendarische woorden die horen bij een Koninklijke onderscheiding.

Vanaf zijn benoeming in 2005 tot aan zijn emeritaat in 2013 heeft professor De Groot als hoofd van de afdeling Kindergeneeskunde en in tal van andere bestuurlijke en adviesfuncties een grote bijdrage geleverd aan het ontwikkelen en overbrengen van kennis in de kindergeneeskunde.

Infectieziekten op de kaart

Professor De Groot staat bekend als een gedreven en toegewijde collega die binnen de kindergeneeskunde in het bijzonder de infectieziekten op de kaart heeft gezet. Met zijn brede wetenschappelijk blik wist hij fundamentele en klinische aspecten van aandoeningen als sepsis en meningitis tot op grote hoogte te ontwikkelen. Door tal van publicaties en voordrachten deelde hij zijn kennis met anderen.

Voorbeeld voor velen

Hij begeleidde meer dan veertig jonge mensen tot een succesvolle promotie. Ook was hij lid van de Gezondheidsraad en adviseerde hij het RIVM. Op internationaal niveau vervulde hij belangrijke posities zoals president van de European Society for Paediatric Infectious Diseases. Daarnaast was hij als zeer toegankelijke en deskundige kinderarts een voorbeeld voor velen.

Ronald de Groot is nog steeds actief. Zo is hij voorzitter van de Stichting Safe a Child's Heart Nederland; bestuurslid van de World Society for Paediatric Infectious Diseases en lid van de Raad van Advies van Artsen voor Kinderen.

Wij feliciteren professor De Groot met zijn benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

De daadwerkelijke uitreiking van de versierselen behorend bij de onderscheiding zijn thuis uitgereikt met in achtneming van de coronamaatregelen.

Meer informatie


Margie Alders

woordvoerder

+31622421639
neem contact op
lees meer

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet