Nieuws Koninklijke onderscheiding voor hospitality officer Jan Jaap Schmitz
20 oktober 2020

Aansluitend op de Grand Round over gastvrijheid (19 oktober), kreeg hospitalty officer Jan Jaap Schmitz bij zijn afscheid van het Radboudumc een Koninklijke onderscheiding: Jan Jaap Schmitz werd lid in de Orde van Oranje Nassau. Wethouder Irma van de Scheur van de gemeente Berg en Dal sprak bij de uitreiking lovende woorden over zijn maatschappelijke inzet, die zowel binnen als buiten het Radboudumc bijzonder werden en worden gewaardeerd. Zijn vrouw Marie-José (foto) speldde het lintje op.

'Het heeft de koning behaagd', zo klonken de woorden uit de mond van de wethouder. En daar ging een hele opsomming aan vooraf. Want wat Jan Jaap Schmitz allemaal heeft gedaan náást zijn werk, is aanzienlijk.
Zo hoort het verkrijgen van middelen voor onderzoek niet tot het reguliere takenpakket van een hospitality officer, maar werd nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan om initiatieven voor fondsenwerving vorm te geven en te ondersteunen. En hij deed dat met zóveel verve en succes, meestal in zijn schaarse vrije tijd, dat velen dachten dat het bij zijn reguliere taken hoorde. Dat was niet zo. Hij zette zich in voor het grote maatschappelijk belang dat met deze initiatieven was gediend.
Deze inzet buiten zijn reguliere taken is binnen en buiten het Radboudumc van veel betekenis geweest en werd enorm gewaardeerd. Het betrof initiatieven waar Radboudumc zelf prominent aan deelnam met meerdere medewerkers, maar ook andere acties konden op zijn steun rekenen.

Alpe d’Huzes & Enjoy the ride & Bike for Parkinson

Zo had Jan Jaap Schmitz jarenlang een rol als chef d’équipe van de Radboudumc wielerploeg Alpe d’Huzes. Hij was het brein achter verscheidene ludieke trainingsmomenten. Alles met als doel zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren om zo veel mogelijk geld te kunnen genereren voor het goede doel. Dat lukte heel aardig. Zelf fietste hij ook twintig keer die berg op.
Ook de Mont Ventoux heeft hij drie keer bedwongen voor het goede doel. En voor meer goede doelen heeft hij onbaatzuchtig zijn vrije tijd ingezet, bijvoorbeeld als ambassadeur voor Enjoy the ride. Ook springt hij op de fiets voor Bike for Parkinson, en is hij sinds 2019 bestuurslid van de Stichting Kanker Zien! en daarmee een drijvende kracht achter de eerste ‘Zeven voor Leven’, een initiatief om geld in te zamelen voor kanker door zeven keer een ronde mét de pittige heuvels te fietsen. Daarnaast draagt hij ook Stichting Hulphond een warm hart toe.

Jan Jaap Schmitz zal het niet nalaten anderen te wijzen op deze initiatieven en hen daarvoor te enthousiasmeren. Dit doet hij op zijn eigen, overtuigende wijze, een wijze die overduidelijk impact heeft. Daarbij heeft hij altijd oog en oor, en een aardig woord voor de kwetsbare mens, voor wie deze initiatieven bedoeld zijn.

Veel andere functies

Jan Jaap Schmitz vervulde veel andere functies, zo was hij voorzitter Beroepenveldcommissie Saxion Hogescholen Deventer, Facility Management en Hospitality Business School en is hij nu voorzitter van de beroepenveldcommissie bij de opleiding Facility Management van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Op landelijk niveau was hij voorzitter van Facility Management Nederland, Kring Zorg en ook deelnemer FMN Kring Klantbeleving.
Zijn aandacht gaat uit naar zowel de jeugd als de ouderen: hij was bijvoorbeeld bestuurslid (en deels voorzitter) bij de Stichting Antroposofische Ouderenzorg. En was voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Antroz, die antroposofische ouderenzorg verleent.

Extra stap

Naast zijn functie als hospitality officer draagt Jan Jaap Schmitz dus al jaren maatschappelijk zijn steentje bij en daarbij schroomt hij niet een extra stap te zetten of extra effort te leveren. Al die extra stappen zet hij niet voor zichzelf, maar voor anderen om hen verder te helpen op hun levenspad, bij hun carrière of door initiatieven te ondersteunen die het leven van mensen of hun gezondheid kan verbeteren.

Al die inzet, en nog veel meer, werd beloond met een Koninklijke onderscheiding.

Jan Jaap Schmitz gaat nu met welverdiend pensioen.

Meer nieuws


Eerste vrijwilligers gevaccineerd in Radboudumc met nieuw Nijmeegs malariavaccin

18 mei 2021

Een nieuw vaccin tegen malaria, grotendeels ontwikkeld in Nijmegen, wordt vandaag voor het eerst getest bij vrijwilligers in het Radboudumc.

lees meer

Gaatjes vullen met handinstrumenten niet slechter dan boren

18 mei 2021

Een kies met een gaatje, met de hand schoongemaakt en gevuld met een biologisch vulmiddel, doet niet onder voor een kies waarvan het gaatje is uitgeboord en voorzien van een conventionele vulling.

lees meer

Actie nodig om toename hart- en vaatziekten bij vrouwen wereldwijd terug te dringen in 2030

17 mei 2021

Oproep van 17 cardiologen vanuit The Lancet Women and Cardiovascular Disease Commission

lees meer

Nijmeegse onderzoekers ontwikkelen plug-and-play platform voor ChIP-seq Platform geeft aanzet voor epigenetische toepassingen in kliniek

7 mei 2021

Het team van moleculair bioloog Hendrik Marks en het Amerikaanse bedrijf Fluidigm hebben een nieuwe, geautomatiseerde techniek voor ChIP-seq ontwikkeld

lees meer

Fabio Jakobsen: ‘Nog even en ik kan weer vrijuit lachen’ Behandeling wielrenner in Radboudumc na pijnlijke valpartij bijna afgerond

7 mei 2021

Met afgrijzen zagen we 5 augustus 2020 op tv de valpartij van wielrenner Fabio Jakobsen in de massasprint tijdens de Ronde van Polen. Voor zijn leven werd gevreesd. Maar gelukkig kan hij het navertellen. Zijn behandeling is bijna afgerond in het Radboudumc.

lees meer

Malariavaccin moet rekening houden met immuunsysteem van ontvanger

6 mei 2021

Gecontroleerde menselijke malaria-infecties bij Afrikanen die al malaria hebben gehad en Europeanen zonder voorafgaande malaria-infecties, geven uiteenlopende reacties in het afweersysteem.

lees meer