Nieuws Koninklijke onderscheiding voor Jessie Reulen-Tillmans
8 september 2020

Op maandag 7 september ontving mevrouw Reulen-Tillmans een koninklijke onderscheiding uit handen van de burgemeester van Druten, mevrouw Corry van Rhee-Oud Ammerveld, tijdens een bijeenkomst van het Alzheimer Café Maas en Waal in het Mamre/de Protestantse kerk in Druten.

Sinds 2001 heeft mevrouw Reulen-Tillmans verschillende vrijwilligersactiviteiten gedaan in de kinderopvang, het onderwijs en bij een parochie in Nijmegen. Sinds 2006 zet zij zich in voor Alzheimer Nederland. Eerst als lid van de Werkgroep Alzheimercafé Maas en Waal en daarna tevens als bestuurslid van de Afdeling Rivierenland.

Bij het Radboudumc is zij vanaf 2006 vrijwilligster ouderbegeleider. Zij begeleidt ouders/verzorgers op het moment voor, tijdens en na de operatie van hun kind in het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis. Haar inzet draagt eraan bij dat ouders een zo plezierig mogelijk verblijf op de afdeling ervaren. Zij fungeert als laagdrempelig aanspreekpunt en levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de service en gastvrijheid van de afdeling. Naast buitengewone collegialiteit toont mevrouw Reulen-Tillmans een enorme betrokkenheid bij de organisatie.

Wij feliciteren mevrouw Jessie Reulen-Tillmans met deze mooie onderscheiding die zij dubbel en dwars verdient.

Mevrouw Reulen-Tillmans is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Meer informatie


Margie Alders

persvoorlichter

+31622421639
send an email

Meer nieuws


Wilt u uw vaccinatiegegevens (alsnog) delen met het RIVM? Of kunt u deze gegevens niet inzien via MijnRIVM?

23 september 2021

Bent u als patiënt uit de medische hoogrisicogroepen in het Radboudumc gevaccineerd tegen corona? Dan is op de vaccinatielocatie gevraagd of u toestemming geeft om uw vaccinatiegegevens door te geven aan het RIVM. In uw dossier is vastgelegd of u hiervoor wel of geen toestemming heeft gegeven.

lees meer

TropIQ zoekt met AI nieuwe mugwerende middelen

21 september 2021

TropIQ Health Sciences, een spin-off van het Radboudumc, ontvangt 1,3 miljoen dollar van de Bill and Melinda Gates Foundation om nieuwe mugwerende middelen op te sporen.

lees meer

Start-up Patholyt ontwikkelt AI-innovaties voor de patholoog

21 september 2021

Patholyt wil de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) in de pathologie versnellen en de kansen van kankerpatiënten wereldwijd verbeteren. Patholyt is een spin-off van het Radboudumc, koploper in het onderzoek naar AI binnen de pathologie

lees meer

MI-robot: tumoren in beeld Podcast 8 in de serie ‘AI for Life’

21 september 2021

In deze podcastaflevering van AI for Life staat de MI-robot centraal. Radboudumc, Soteria Medical en Tesla Dynamic Coils werken aan een robot die gerichter biopten kan nemen.

lees meer

Groot AI-project ontvangt ruim 95 miljoen voor tien jaar publiek-privaat onderzoek Radboudumc met medische AI belangrijke kartrekker in het project

20 september 2021

Het Radboudumc neemt deel aan het ROBUST-consortium, dat bestaat uit 17 AI-labs waarvan er 8 zijn gericht op de gezondheidszorg. Het Radboudumc leidt 5 van deze 8 labs.

lees meer