Nieuws Promotie leidt tot nieuwe techniek om vaatontwikkeling te volgen

16 september 2020

De vorming van nieuwe bloedvaten, angiogenese genoemd, speelt een belangrijke rol in allerlei processen en ziekten in het lichaam. Zo zijn tumoren afhankelijk van nieuwe vaten voor het voeden en onderhouden van de kankercellen. Ook het succes van een behandeling is bij tumoren soms afhankelijk van de mate van vorming van deze nieuwe bloedvaten. 

Op de afdeling Beeldvorming werkte promovenda Daphne Lobeek mee aan de ontwikkeling van een nieuwe manier om deze vaatvorming in beeld te brengen. Tijdens het onderzoek, waar zij 16 september op promoveert, injecteerde zij een contrastmiddel in patiënten en bracht dat in beeld met een PET-scanner. Dit contrastmiddel, een molecuul met een radioactieve ‘tracer’, is zo gemaakt dat het bindt aan een receptormolecuul specifiek voor nieuw gevormde bloedvaten. Dat betekent dat het middel alleen nieuwe bloedvaten zichtbaar maakt in de scanner.

Toepassen in de kliniek

Daphne valideerde de nieuwe technologie in patiënten met hoofd-halstumoren en patiënten met vaatmisvormingen (perifere arterioveneuze malformaties). Samen met haar collega’s heeft zij laten zien dat het mogelijk is om nieuw gevormde bloedvaten met deze techniek op een niet-invasieve wijze in patiënten in beeld te brengen, en dat de techniek veilig is. Daphne: “We kunnen met deze PET-beelden bijvoorbeeld veranderingen in angiogenese gedurende de behandeling meten. Op dit moment wordt verder onderzocht hoe deze techniek in de kliniek toegepast zou kunnen worden.“

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet