Nieuws Miljoenen voor betere kankerbehandeling dankzij radioactieve stoffen en AI

14 december 2022

Wetenschappers van Radboudumc en Radboud Universiteit gaan twee grote onderzoeksprojecten leiden met Perspectief-subsidies van NWO. Beide projecten willen de behandeling bij kanker verbeteren. Frank Nijsen leidt het onderzoek naar de optimale bestraling van tumoren van binnenuit met radioactieve stoffen. Johan Kwisthout is programmaleider bij de inzet van kunstmatige intelligentie om de meest geschikte behandeling te bepalen. Aan de projecten doen ook bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden mee.

Betere bestraling van binnenuit

Programma: UNderstanding the RAdiobiology of therapeutic medical radioNUclides (UNRANU)
Programmaleider: Dr. Frank Nijsen (Radboudumc)
Totaal budget: 5,3 miljoen euro

Kanker is wereldwijd een van de belangrijkste doodsoorzaken. Zodra de ziekte is uitgezaaid naar andere organen zijn patiënten over het algemeen niet meer te genezen. Zogeheten radionuclidentherapie kan de overlevingskansen van deze patiënten aanzienlijk verbeteren. Bij deze therapie krijgen patiënten stoffen met daaraan een radioactieve stof, het radionuclide, ingespoten. Deze stoffen zullen de tumoren in het lichaam opzoeken en dan van binnenuit lokaal bestralen. Het UNRANU-programma onderzoekt nieuwe methodes om radionucliden te produceren, welke radionucliden het beste werken voor welke tumortypes, welke dosis daarbij optimaal is, en op welke manier het immuunsysteem de uiteindelijke effectiviteit van de behandeling beïnvloedt. 

Bekijk de video van NWO over dit project:

Met kunstmatige intelligentie beste kankerbehandeling kiezen

Programma: PersOn: Explainable, Maintainable, and Trustworthy Decision Support Systems for Personalised Care in Oncology
Programmaleider: Dr. Johan Kwisthout (Radboud Universiteit)
Totaal budget: 4,5 miljoen euro

Ieder jaar krijgen meer mensen de diagnose kanker. Vaak wacht hen een standaardbehandeling die geen rekening houdt met de verwachtingen van de patiënt over de resulterende kwaliteit van leven. Het PersOn-programma analyseert met behulp van kunstmatige intelligentie alle beschikbare gegevens over het type kanker en de individuele patiënt en voorspelt daarmee het te verwachten behandelresultaat. Met deze informatie kunnen arts en patiënt samen kiezen voor het zorgtraject dat voor die persoon met de grootste waarschijnlijkheid de beste kwaliteit van leven zal opleveren.

Bekijk de video van NWO over dit project:

Over Perspectief

Perspectief is een programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit jaar is een totaal budget van 27 miljoen beschikbaar, waarvan 23 miljoen van EZK en 4 miljoen euro van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Perspectief-programma daagt onderzoekers uit om consortia te vormen met het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Samen werken ze aan technologische innovaties met maatschappelijke impact en het creëren van economische kansen voor Nederland.

Voor meer informatie over de Perspectieftoekenningen en een overzicht van alle deelnemende instellingen bij deze projecten, klik hier.

Meer informatie


Annemarie Eek

wetenschapsvoorlichter

neem contact op

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet