Nieuws Verandering in situatie of vragen contact opnemen met uw arts uitgestelde zorg
28 oktober 2020

We merken dat er frustratie ontstaat bij patiënten over het uitstellen van hun zorg. Dat begrijpen wij heel goed. KNO-chirurg Henri Marres zei eerder al:  ‘het stuit ons als arts echt tegen de borst’. Geen enkele arts wil een patiënt bellen met de boodschap dat zijn of haar behandeling uitgesteld moet worden. Door de huidige coronasituatie moeten we helaas deze afwegingen weer maken. Uitganspunt is en blijft: patiënten met acute nood gaan vóór. Dat kunnen patiënten met ernstige corona-verschijnselen zijn, of patiënten met andere acute zorgvragen.
 
Blijf alert als patiënt
Onze artsen overwegen zeer zorgvuldig of uitstel van uw operatie of opname wel of niet kan en nemen daarover contact met u op. We vragen u met klem om zelf meteen contact met uw hoofdbehandelaar op te nemen als er in uw situatie iets verandert of als u zich zorgen maakt of vragen heeft. Dat kan telefonisch of via mijnRadboud.
 
Acute zorg gaat voor
Voor alle duidelijkheid: onze acute zorg blijft prioriteit en gaat vóór. Alle patiënten die zich bij ons melden in acute nood worden behandeld; of het nu gaat om coronapatiënten of andere acute aandoeningen. In alle gevallen wordt weloverwogen gekeken naar de situatie van elke patiënt en hoe deze op dat moment het beste geholpen kan worden.
 
Wat betekent afschaling van zorg
Er wordt steeds meer gesproken over afschaling van zorg om meer coronapatiënten te kunnen helpen. Afschaling van de zorg betekent dat we de reguliere (normale) zorg moeten beperken, omdat we meer acute patiënten moeten opnemen. Vaak hebben acute patiënten extra zorg nodig. Dit houdt in dat er meer zorgverleners nodig zijn per patiënt. In het geval van een corona-patiënt betekent dit dat we 2 tot 3 reguliere bedden sluiten om corona-zorg te kunnen verlenen. Een simpele rekensom leert dat we bij 30 coronapatiënten dus 90 bedden (plus zorgmedewerkers) nodig hebben die we niet ergens anders voor kunnen inzetten. Ook patiënten met verdenking op corona worden op deze zelfde wijze behandeld.

Poliklinische afspraken
Veel van de geplande poliklinische afspraken en behandelingen gaan door. U ontvangt bericht van uw arts of behandelaar mocht uw afspraak omgezet worden naar een telefonische afspraak of een videogesprek. Ook hierin maakt uw arts of behandelaar een zorgvuldige afweging.

Deze situatie is helaas zichtbaar in heel Nederland, ook bij al onze collega’s in de andere ziekenhuizen.

We adviseren u om regelmatig onze coronapagina te raadplegen voor de laatste stand van zaken.

Meer informatie


Margie Alders

06 22 42 16 39