Nieuws Acht Koninklijke onderscheidingen bij het Radboudumc en de Radboud Universiteit

26 april 2021

De lintjesregen rond Koningsdag treft dit jaar vier medewerkers van het Radboudumc en vier van de Radboud Universiteit.

Zij ontvingen op maandag 26 april in de ochtend een telefoontje van burgemeester Bruls met de mededeling dat ze een Koninklijke onderscheiding ontvangen vanwege hun uitzonderlijke wetenschappelijke en/of maatschappelijke verdiensten.

Deze hoogleraren kregen de volgende onderscheidingen:
• Prof. dr. René ten Bos, hoogleraar Filosofie van de managementwetenschappen, Radboud Universiteit: Officier in de Orde van Oranje-Nassau
• Prof. dr. Jan Buitelaar, hoogleraar Psychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie, Radboudumc: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
• Prof. dr. Béatrice van der Heijden, hoogleraar Bedrijfskunde, i.h.b. strategisch personeelsmanagement, Radboud Universiteit: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
• Prof. dr. Nicoline Hoogerbrugge, hoogleraar Erfelijke kanker, Radboudumc: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
• Prof. dr. Angélique Janssens, hoogleraar Historische demografie, Radboud Universiteit: Officier in de Orde van Oranje-Nassau
• Prof. dr. Hans de Kroon, hoogleraar Experimentele plantenecologie, Radboud Universiteit: Officier in de Orde van Oranje-Nassau
• Prof. dr. Koos van der Velden, hoogleraar Public Health, Radboudumc: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
• Prof. dr. Jolanda de Vries, hoogleraar Translationele tumorimmunologie, Radboudumc: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

 

De Orde van Oranje-Nassau is gekoppeld aan bijzondere verdiensten voor de samenleving.
De onderscheiding Orde van de Nederlandse Leeuw wordt verleend voor verdiensten op het gebied van wetenschap en kunsten.

Wij feliciteren de gedecoreerden hartelijk met hun onderscheiding.

De onderscheiden Radboudumc-hoogleraren zijn:

Prof. dr. Jan Buitelaar, hoogleraar Psychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie, Radboudumc, werd onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Professor Jan Buitelaar werkt sinds 2002 bij het Radboudumc en heeft als kinder- en jeugdpsychiater veel betekend voor vele kinderen en hun families. Met zijn onderzoek heeft hij aanzienlijke stappen gezet in het biologische begrip van ADHD en autisme.

Jan Buitelaar heeft honderden wetenschappelijke artikelen en boekhoofdstukken gepubliceerd, die van grote invloed zijn op zijn werkveld. Dat komt mede door zijn innovatieve manier van werken: het opzetten van grootschalige cohorten van patiënten, hun broers en zussen en controlepersonen, op basis waarvan Buitelaars team de genetische en neurale onderbouwing van ontwikkelingsstoornissen aan het licht heeft gebracht. Zo ontwikkelde Jan Buitelaar een screeningsvragenlijst om autisme al in een vroegtijdig stadium op te sporen. Hij was daarnaast een van de eersten die aantoonden dat ADHD ook bij volwassenen voorkomt. Ook ontwikkelde Jan Buitelaar een eliminatiedieet voor kinderen met ADHD, dat de aanzet is geweest voor veel vervolgonderzoek naar de relatie tussen voeding en brein.

Jan Buitelaar is zeer gedreven om zijn onderzoek voor het voetlicht te brengen. Tekenend voor zijn maatschappelijke betrokkenheid is zijn pleidooi in de media voor aandacht voor de relatie tussen armoede en geestelijke gezondheid.

Autoriteit
Zijn onderzoek, zijn onderwijs en zijn maatschappelijke betrokkenheid hebben vele behandelaars, onderzoekers, patiënten en hun families geïnspireerd en geholpen. Op basis van zijn wetenschappelijke ontdekkingen zal een volgende generatie onderzoekers en academici nieuwe oplossingen kunnen ontwikkelen op het gebied van diagnostiek en behandeling. De bijdrage van Jan Buitelaar zal daarmee de last van psychiatrische stoornissen bij jongeren verlichten en het stigma van de psychiatrie in de samenleving verminderen.

Jan Buitelaar is dé Nederlandse autoriteit in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Naast de directe klinische zorg, de taak die hij desgevraagd het meest op zich nam, ontwikkelde hij als  voorzitter van het nationale kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie, vicevoorzitter van de ADHD World Federation, lid van de Europese ADHD-richtlijngroep en de wetenschappelijke raad van het European College of Neuropsychopharmacology ook de diagnostische en therapeutische richtlijnen.

Wij feliciteren professor Jan Buitelaar met zijn benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

 

Prof. dr. Nicoline Hoogerbrugge, hoogleraar Erfelijke kanker, Radboudumc, werd onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Professor Nicoline Hoogerbrugge is sinds 1999 in dienst bij het Radboudumc nadat zij als internist in het ErasmusMC haar sporen had verdiend op het gebied van preventie van cardiovasculaire aandoeningen. In het Radboudumc ging zij zich richten op erfelijke kanker; destijds een nieuw vakgebied dat zich focuste op het vroeg detecteren of voorkomen van tumoren bij patiënten met een erfelijke aanleg voor het ontwikkelen van tumoren.

In 2009 werd Nicoline Hoogerbrugge benoemd tot hoogleraar Erfelijke kanker. Sinds 2010 is zij keteneigenaar erfelijke kanker in het Radboudumc en in 2015 werd zij hoofd van het Radboudumc Expertisecentrum voor erfelijke kanker. Binnen het Radboudumc Centrum voor Oncologie behartigde zij vele jaren als lid van het bestuur de belangen van de preventieve oncologie.

Nicoline Hoogerbrugge is een gedreven arts en wetenschapper. Zij zet zich in voor haar patiënten en collega’s en voor de ontwikkeling van haar vak. Onder haar vleugels heeft de polikliniek Familiaire tumoren in het Radboudumc vorm gekregen en is het bewustzijn over een mogelijke erfelijke aanleg en de daarbij behorende consequenties voor de patiënt en diens familieleden sterk vergroot.

Steeds weer ontwikkelt Nicoline Hoogerbrugge initiatieven die elders in het land navolging krijgen en de zorg voor mensen met erfelijke kanker verbeteren. Haar inzet als (plaatsvervangend) voorzitter van Richtlijncommissie erfelijke darmkanker heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat Nederland een van de eerste landen was waarin – bij darmtumoren die op jonge leeftijd ontstaan – standaard wordt onderzocht op kenmerken van een erfelijke aanleg: een concept dat door velen destijds als controversieel werd beschouwd.

Daarnaast is Nicoline Hoogerbrugge ook voorzitter van het Europese referentienetwerk genetische tumor-risicosyndromen (ERN GENTURIS). Hierin werken zorgprofessionals samen met patiëntenorganisaties om personen met een erfelijke aanleg van kanker beter te kunnen herkennen en behandelen. Onder haar voorzitterschap is ERN GENTURIS uitgegroeid tot een zeer actief netwerk.

Nicoline Hoogerbrugge is een medisch specialist die haar talent ten dienste stelt van velen en die veel doet om haar ideaal te realiseren: kanker voorkomen waar mogelijk, en een optimale behandeling geven waar nodig.

Wij feliciteren professor Hoogerbrugge met haar benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

 

Prof. dr. Koos van der Velden, hoogleraar Public Health, Radboudumc, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Prof. Van der Velden was van 2004 tot 2018 als hoogleraar Public Health aan het Radboudumc verbonden. Daarvoor had hij al een indrukwekkende loopbaan opgebouwd waarin een sterke internationale oriëntatie
en tropische ziekten een rode draad vormen.

De griep is de belangrijkste infectieziekte in de (westerse) wereld en verantwoordelijk voor een hoog sterftecijfer. De huidige corona-crisis onderstreept dit op niet mis te verstane wijze. ln WHO-verband stond Koos van der Velden aan de wieg van een surveillancesysteem dat intussen is gegroeid naar een samenwerkingsverband tussen 53 Europese landen met de hoofdvestiging in Stockholm. Dit surveillancenetwerk zorgt voor training en voor de detectie van virussen.

De naam van prof. Van der Velden is ook onlosmakelijk verbonden met de geboortezorg. Enkele jaren geleden werd geconstateerd dat Nederland een hoog babysterftecijfer kent, het hoogste in Europa. Het sterftecijfer was twee keer zo hoog als in landen die vergelijkbaar zijn met Nederland zoals Denemarken en Finland, 9,7 op de 1000 in Nederland en in bijvoorbeeld Finland 4 op de 1000. ln een rapport opgesteld onder voorzitterschap van Koos van der Velden werd hiervoor een aantal oorzaken aangewezen zoals leefstijl, maar ook de organisatie van de zorg rondom de bevalling. Het rapport leidde tot een aantal acties om de samenwerking in de geboortezorg te verbeteren, netwerken te vormen en ook in de preventiesfeer gebeurde het nodige.

Met verve gaf hij ook invulling aan zijn taken binnen het Radboudumc, zo was hij jarenlang voorzitter van de commissie die voorstellen voor de functie van Universitair Hoofd Docent (Associate Professor) beoordeelde en heeft hij gezorgd dat de functie van Associate Professor nu een prominente plaats binnen het Radboudumc
inneemt.

Wij feliciteren professor Van der Velden met zijn benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

(De onderscheiding heeft professor Van der Velden op een eerder tijdstip ontvangen uit handen van de burgemeester van zijn woonplaats, met in achtneming van de geldende coronamaatregelen.)

 

Prof. dr. Jolanda de Vries, hoogleraar Translationele tumorimmunologie, Radboudumc,  werd onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Prof. dr. Jolanda de Vries trad in 1997 in dienst bij het Radboudumc op de afdeling Tumor Immunologie van het Centrum voor Moleculaire Levenswetenschappen Nijmegen, nadat ze van 1991 tot 1997 promoveerde bij de afdeling Dermatologie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Ze was vanaf het begin een pionier bij het vertalen van dendritische celbiologie naar potentiële klinische toepassingen.

Jolanda de Vries is een leider in het tumorimmunologie-onderzoek. Ze is een van de weinige experts op het gebied van cellulaire kankervaccins, in het bijzonder vaccins met dendritische cellen. Een van de successen die De Vries heeft geboekt, is het preventief vaccineren van gezonde dragers van het Lynch-syndroom, mensen die grote kans hebben op jonge leeftijd kanker te krijgen. Een ander belangrijk resultaat is de voorwaardelijke toelating tot het basispakket van de zorgverzekering van behandeling van huidkanker met dendritische cellen uit het bloed. Daardoor kan een gerandomiseerde fase III-studie worden uitgevoerd.

Ook was Jolanda de Vries de eerste die imagingtechnieken gebruikte om de werking van dendritische cellen na toediening in patiënten te onderzoeken. Zo liet ze bijvoorbeeld zien hoe belangrijk de route van toediening van cellulaire vaccins is voor een maximaal effect.

Jolanda de Vries weet zowel studenten als PhD’s en postdocs met verschillende achtergronden (medisch, biomedisch, chemisch) te inspireren. Ze is erg actief in het informeren van clinici, patiënten en andere geïnteresseerden over de resultaten van haar onderzoek. Ze geeft regelmatig lezingen voor patiënten, patiëntenorganisaties en zorgprofessionals. Daarnaast heeft ze ook lessen gegeven op basisscholen, om kinderen van 8 tot 10 jaar oud enthousiast te maken voor de wetenschap.

Voor het ontwikkelen van cellulaire therapie voor patiënten is behalve biologische kennis over het celtype, ook kennis over het produceren van geneesmiddelen nodig. In het bijzonder is kennis nodig over het ontwikkelen van zogenaamde “advanced therapie medicinal products (ATMPs), waaronder de dendritische celtherapie valt. Doordat Jolanda de Vries als een van de weinigen over deze kennis beschikt, wordt bijna wekelijks haar hulp ingeroepen door andere wetenschappers uit Nederland en uit het buitenland.

Binnen de afdeling Tumor Immunologie, waarvan ze sinds 2019 afdelingshoofd is, leidt Jolanda de Vries de onderzoeksgroep Human Immunology: Research and Clinical development. Met behulp van haar VIDI-, Aspacia- en VICI-beurzen heeft ze een succesvol onderzoeksteam opgebouwd, met onderzoekers uit de hele wereld. Jolanda heeft ook internationale uitwisselingsprogramma’s opgezet, die geleid hebben tot uitwisselingen van postdocs, PhD’s en studenten, en die geresulteerd hebben in verschillende gezamenlijke publicaties en beurzen.

Wij feliciteren professor De Vries met haar benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

 

Hier leest u het bericht van de Radboud Universiteit met meer informatie over de gedecoreerden van de Radboud Universiteit.

Uitreiking

De daadwerkelijke uitreiking van de versierselen behorend bij de onderscheiding vindt plaats op woensdag 28 april, in de Aula van de Radboud Universiteit, tijdens een korte bijeenkomst met inachtneming van alle geldende coronamaatregelen.

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls reikt de Koninklijke onderscheidingen uit.

Vanwege corona is het helaas niet mogelijk aanwezig te zijn bij deze feestelijke uitreiking. Belangstellenden kunnen de uitreiking van 16.45 tot 17.45 uur via livestream bijwonen www.ru.nl/aula/livestream.

Meer informatie


Margie Alders

woordvoerder

+31622421639
lees meer

Meer nieuws


Roze wolk niet voor alle ouders  Radboudumc en GGD starten samenwerking om postpartum depressie sneller te signaleren

21 september 2023

Het is belangrijk dat een postpartum depressie snel wordt gesignaleerd. Het Radboudumc en GGD Gelderland-Zuid werken samen om dit mogelijk te maken. Een vragenlijst moet ouders helpen dit bespreekbaar te maken.

lees meer

Herdenking operatie Market Garden op 18 september Samen met de 82ste Airborne Divisie – je bent welkom

15 september 2023

Radboudumc staat stil bij de bevrijding van Nijmegen in 1944. Vertegenwoordigers van de 82ste Airborne Divisie, onderdeel van operatie Market Garden, nemen deel aan de herdenking.

lees meer

Nachtwegwerkzaamheden Philips van Leydenlaan vrijdag 8 tot en met zondag 10 september, tussen 20.00 uur en 7.00 uur

8 september 2023

Wegwerkzaamheden aan de Philips van Leydenlaan gedurende avond en nacht van 8/9 september en 9/10 september, tussen 20.00 en 7.00 uur. We doen ons best om geluidshinder tot een minimum te beperken.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet