Nieuws Afscheid hoogleraar oogheelkunde prof dr Jan Keunen
5 juni 2021

Prof. dr. Jan Keunen hoogleraar oogheelkunde en Hoofd afdeling Oogheelkunde van het Radboudumc nam op vrijdag 4 juni afscheid in de St. Stevenskerk in Nijmegen. Dat deed hij tijdens een deels online afscheidscollege ‘Oog voor context; de verhalen van een (h)oogleraar’. Aan het einde van deze bijeenkomst werd prof. Keunen verrast door loco-burgemeester Harriët Tiemens van Nijmegen met een koninklijke onderscheiding. In verband met de coronamaatregelen werden de versierselen die horen bij een Officier in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld door zijn zoon.

Voorafgaande aan de afscheidsrede van Jan Keunen vond een webinar plaats over oogheelkunde met voordrachten van zes gastsprekers. Een van die gastsprekers was Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet. Zij sprak vanuit haar rol als beschermvrouwe van VISION 2020 Netherlands. Jan Keunen is sinds 2003 voorzitter van de World Health Organization-projectgroep VISION 2020 Netherlands die vermijdbare slechtziendheid in Nederland aanpakt.

Patiëntenzorg

In 1985 begon Jan Keunen als junior staflid bij het Koninklijk Nederlands Gasthuis voor Ooglijders in Utrecht. Van 1988 – 1995 was hij senior staflid bij het F.C. Donders Instituut voor Oogheelkunde van het UMC Utrecht. Hij vervolgde vanaf 1995 tot 2005 zijn carrière bij de Rijksuniversiteit Leiden als hoogleraar Oogheelkundige Research.

Jan Keunen werd in 2005 benoemd tot hoogleraar Oogheelkunde en afdelingshoofd Oogheelkunde bij het Radboudumc. Met zijn uitstekende leidinggevende kwaliteiten heeft hij veel bijgedragen aan de sterke positie die de Nijmeegse Oogheelkunde in Nederland en daarbuiten inneemt. In de patiëntenzorg ging hij voorop in het implementeren van innovaties, onder ander op het gebied van de laserchirurgie bij patiënten met netvliesafwijkingen ten gevolge van suikerziekte. Een aanvulling op de behandelopties waarmee de kwaliteit van leven van tal van patiënten enorm is verbeterd.

Onderzoek

In het onderzoek speelde hij een sterk faciliterende rol waardoor de onderzoekers op de afdeling tot grote hoogte konden stijgen. Zijn verantwoordelijkheid om oogartsen en onderzoekers in een goede positie te brengen om hun werk te doen heeft hij altijd heel serieus genomen.

Onderwijs

In het onderwijs toonde hij zich een bevlogen docent, een eigenschap waarmee hij veel jonge mensen de juiste waarden heeft meegegeven om te groeien tot volwaardig arts en oogarts. Hierbij ging het niet alleen om het medisch technisch handelen maar ook om de menselijk kant van de patiëntenzorg. Een van zijn bijzondere verdiensten is het gebruik van kunst in het onderwijs. Om kunst te kunnen waarderen en ervan te genieten is goed waarnemen een vereiste. Samen met Let Geerling, hoofd programma Radboud Kunst & Cultuur, ontwikkelde Jan hiervoor het kunstprogramma 'Ogen Wijd Open' binnen de opleiding Geneeskunde. Zij betrokken ook Hans Aarsman, bekende fotodetective van de Volkskrant, bij het project. In dit project werd de parallel getrokken met de patiëntenzorg en werden studenten en assistenten in staat gesteld om door middel van het beter leren kijken naar kunst ook het observeren van patiënten te verbeteren. Daarmee werd de basis gelegd voor de minor voor studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen van het programma ‘Ogen Wijd Open’.

Vuurwerkmanifest

Jan Keunen schuwt ook het openbare debat niet. Als voorvechter van een vuurwerkverbod kruiste hij meermalen en public de degens met belangenbehartigers uit de vuurwerkwereld. Zijn enige belang hierbij is het voorkomen van mogelijke slachtoffers van vuurwerk. Hij is medeoprichter van het Landelijk Vuurwerkmanifest dat pleit voor een verbod op consumentenvuurwerk. Ook Professor Van Vollenhoven, Erevoorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid was bij het afscheid aanwezig. Hij speelt een grote rol bij het borgen van de veiligheid van consumentenvuurwerk.

Inmiddels heeft Jan Keunen het hoofdschap van de afdeling overgedragen aan zijn opvolger Jeroen Klevering. In zijn werk hebben we Jan Keunen leren kennen als een onbaatzuchtige collega met een constructieve levenshouding; daarnaast is Jan Keunen een bijzonder aimabele en warme persoonlijkheid.

Meer informatie


Margie Alders

persvoorlichter

+31622421639
send an email

Meer nieuws


Verrassend besluit FDA vrijgeven aducanumab als alzheimermedicijn Nederlandse neurologen hebben twijfels

18 juni 2021

Amerikaanse medicijnwaakhond besluit het middel aducanumab vrij te geven als alzheimermedicijn; Nederlandse neurologen zijn verrast over dit besluit. Onderzoeken laten andere uitkomst zien.

lees meer

Nieuw genetisch onderzoek geeft inzicht in mannelijke onvruchtbaarheid Promotie van Manon Oud op 18 juni om 12.30 uur

18 juni 2021

Manon Oud onderzocht tijdens haar promotietraject de rol van genetica bij mannelijke onvruchtbaarheid. Hierdoor is een stap gezet in het ontrafelen van de oorzaken van onvruchtbaarheid bij de man.

lees meer

Radboudumc en Astherna slaan handen ineen voor nieuwe therapie voor de ziekte van Stargardt

17 juni 2021

RNA-therapie voor patiënten met ernstige erfelijke oogaandoening

lees meer