Nieuws Aura Timen benoemd tot afdelingshoofd Eerstelijnsgeneeskunde

10 december 2021

Prof. dr. Aura Timen is per 15 april 2022 aangesteld als hoofd van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Ook wordt zij per die datum benoemd tot hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde door het College van Bestuur van de Radboud Universiteit.

Aura Timen is sinds 2011 hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM. Als expert op het gebied van infectieziekten, is ze nauw betrokken bij de bestrijding van het coronavirus. Zo geeft ze de media vanuit het RIVM inhoudelijke duiding over de coronapandemie en is daardoor een bekend gezicht in de media. Tevens is ze wetenschappelijk secretaris van het Outbreak Mangement Team.

Aura Timen (Cluj-Napoca (Roemenië), 1966) studeerde in 1995 af als arts aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Bij de KNMG staat zij geregistreerd als geneeskundig specialist Arts Maatschappij en Gezondheid, profiel infectieziektebestrijding en opleider in deze richting. Ze is gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op haar proefschrift ‘Outbreak Management: towards a model for the next crisis’. Ze heeft uitgebreide onderzoekservaring op het gebied van de bestrijding van overdraagbare aandoeningen, zowel in Nederland als op internationaal niveau.

Timen neemt actief deel aan verschillende nationale en internationale netwerken. Tot 2019 was ze voorzitter van de Sectie Infectieziektebestrijding van de European Public Health Association (EUPHA) en is lid van het Adviesforum van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Ook leidt ze sinds 2017 het WHO Collaborating Centre for Infectious Disease Preparedness and IHR monitoring and response. Daarnaast is ze bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam met als leerstoel ‘Responses to communicable diseases in global health’, een titel die ze behoudt tot juni 2023.

Jan Smit, decaan en vice-voorzitter Raad van Bestuur over de benoeming: “Met Aura Timen halen we een expert in huis, die heel goed past in onze missie voor de toekomst. Haar expertise in public health, infectieziekten en preventie is van grote waarde voor het Radboudumc. Ze zal zich richten op de verdere ontwikkeling van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en inrichting van de transmurale en geïntegreerde zorg, vanuit alle vakgebieden van Eerstelijnsgeneeskunde, het Radboudumc, de eerste lijn en het publieke domein.”

Aura Timen: “We zien dat COVID-19 niet het exclusieve domein is van één discipline, maar juist een aanpak vergt waarbij kennis en innovatie multidisciplinair en transdisciplinair bij elkaar moeten komen. De ervaringen met COVID-19 hebben mij geïnspireerd om deze stap te maken. Om te werken aan onderzoek en onderwijs voor de integrale zorg van morgen, om voorbereid te zijn op de toekomstige uitdagingen en crises. En waar kan dit beter dan bij de afdeling ELG van het Radboudumc, waar ik de samenhang van de eerste lijn met de kliniek en de publieke zorg wil versterken.”

Over de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde maakt de verbinding tussen de basiszorg en de academische kerntaken in de eerste en tweede lijn. De nadruk ligt daarbij op het welzijn van de patiënt, genereren en verspreiden van kennis over medische vraagstukken uit de praktijk en aantoonbare en excellente kwaliteit. De afdeling biedt onderzoek en onderwijs binnen de vakgebieden huisartsgeneeskunde, specialist ouderengeneeskunde, sociale geneeskunde, geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen, vrouwenstudies en medische informatiekunde. Als netwerkafdeling participeert Eerstelijnsgeneeskunde in een groot aantal (academische) netwerken en academische werkplaatsen.

Meer informatie


Dennis Verschuren

manager externe communicatie

+31634942522
neem contact op
lees meer

Meer nieuws


Healthtech Nexus: Radboudumc en Universiteit Twente slaan handen ineen Verstevigde samenwerking op het raakvlak van medische technologie en gezondheid

15 mei 2024

Radboudumc verstevigt samenwerking met Universiteit Twente in Hightech Nexus; een knooppunt voor kennisontwikkeling en innovatie. Met de uitnodiging voor andere organisaties om aan te sluiten. 

lees meer

Ruimte voor risicovolle research in Nijmegen

15 mei 2024

Zes Nijmeegse onderzoeksprojecten krijgen een subsidie binnen de NWO Open Competitie ENW-XS.

lees meer

Meer inzicht in genetische en immunologische aspecten van de ziekte van Lyme

14 mei 2024

Welke genen en genetische variaties spelen een rol bij de ziekte van Lyme, zoals bijvoorbeeld bij de gevoeligheid, ernst en duur van de ziekte? Onderzoekers vonden 31 nieuwe genetische locaties die van invloed zijn en een nieuwe genvariant die een verhoogde gevoeligheid geeft voor de ziekte.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet