Nieuws Prof dr Annemiek Nap per 1 oktober benoemd tot afdelingshoofd Verloskunde en Gynaecologie
9 september 2021

Prof.dr. Annemiek Nap is per 1 oktober benoemd tot afdelingshoofd Verloskunde en Gynaecologie aan het Radboudumc.

Prof.dr. Annemiek Nap is al bekend in het Radboudumc; sinds 1 januari is ze hoogleraar Verloskunde en Gynaecologie, in het bijzonder de Voortplantingsgeneeskunde. In die rol richt ze zich op het vinden van oplossingen voor problemen op het gebied van vruchtbaarheid en op het verbeteren van de zorg voor vrouwen met endometriose.
Als afdelingshoofd volgt Annemiek Nap prof.dr. Peter Mulders op, die deze functie sinds maart ad interim vervult na het vertrek van prof.dr. Didi Braat.

Loopbaan

Annemiek Nap behaalde haar artsexamen cum laude in 1999 aan de Radboud Universiteit, promoveerde in Maastricht op het proefschrift The pathogenesis of endometriosis: Sampson was right, en volgde er de opleiding tot gynaecoloog. 
Sinds maart 2009 werkte ze in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem met als speciale aandachtsgebieden fertiliteit en endometriose (de aanwezigheid van baarmoederslijmvlies-achtig weefsel buiten de baarmoederholte). Ze heeft hier onder meer een multidisciplinair centrum opgezet voor de diagnostiek en behandeling van endometriose. Van 2010 tot 2012 was ze fellow Voortplantingsgeneeskunde in het Radboudumc.

Handboek Voortplantingsgeneeskunde

Door middel van samenwerkingen met verschillende partners levert Annemiek Nap een grote bijdrage aan de kennis in haar vakgebied. Zo schreef ze samen met collega’s het Handboek Voortplantingsgeneeskunde, is ze voorzitter van de pijler Voortplantingsgeneeskunde van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en was ze betrokken bij de totstandkoming van de Europese behandelrichtlijn voor vrouwen met endometriose. Ook is ze lid van de board van de World Endometriosis Society. Via nationale en internationale samenwerkingen tracht ze kennishiaten op het gebied van gynaecologie te dichten.

 

Meer nieuws