Nieuws Radboudumc Penningen en Innovation Award uitgereikt

11 januari 2021

Tijdens de online Nieuwjaarsbijeenkomst op 7 januari van het Radboudumc zijn de Radboudumc Penningen en de Innovation Award uitgereikt. IC-verpleegkundige Marcel Rekers en kinderverpleegkundige Sanne van Alphen kregen respectievelijk de Radboudumc Penning en Junior Penning voor hun buitengewone inzet voor het Radboudumc. De winnaars van de Innovation Award zijn chirurg Harry van Goor en internist Bas Bredie.

De Radboudumc Penning wordt jaarlijks tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst uitgereikt aan personen binnen het Radboudumc die een bijzondere inzet een bijdrage hebben geleverd aan de verwezenlijking van de missie van het Radboudumc ‘to have a significant impact on healthcare’, of zich op andere wijze buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor het Radboudumc, de patiënten en/of medewerkers.

Radboudumc Penning voor Marcel Rekers

Samen met veel andere collega’s heeft IC-verpleegkundige Marcel Rekers bijgedragen aan de COVID-zorg en/of bestrijding van de pandemie. Als fotograaf heeft hij daarnaast – samen met de afdeling Intensive Care – een prachtig fotoboek gemaakt Door onze ogen gezien, waarin artsen, verpleegkundigen en patiënten tijdens de COVID-zorg zijn vastgelegd. Op hun gezichten lees je de toewijding, angst, concentratie, liefde, spanning en opluchting. In hun handelingen zie je de combinatie van medische professionaliteit en menselijke betrokkenheid in een ongekende crisissituatie.

Het boek geeft een intieme inkijk op de zorgvloer van het Radboudumc, en geeft gezicht aan de crisis. Het is een ode aan alle zorgverleners tijdens deze pandemie, die veel impact heeft (gehad) op ons huis. Marcel Rekers heeft de inzet die Radboudumc-breed gepleegd is, verpersoonlijkt.

Junior Penning voor Sanne van Alphen

Sanne van Alphen is een getalenteerde en ambitieuze verpleegkundige, een voorbeeld voor de beroepsgroep. In 2018 bezocht ze met een delegatie vanuit het Radboudumc Silicon Valley om te onderzoeken of het concept van Smart Hospital een goede aanwinst zou zijn voor het Radboudumc en de patiëntenzorg. Smart Hospital is het inzetten van digitale technologie om de zorg te verbeteren.

Binnen het Radboudumc heeft Sanne een voortrekkersrol om Smart Hospital toe te passen. Het gaat hier om het gebruik van een nieuw alarmeringssysteem met speciale smartphones (zorgtelefoons), digitale deurbordjes op patiëntenkamers en tablets voor patiënten. Sanne is kritisch, kijkt vanuit de praktijk wat wel en niet werkt, is vasthoudend en zet alles op alles om functioneel goed inzetbare technologie te bereiken. Met als belangrijk oogpunt steeds dat Smart Hospital de zorg verbetert én de werkprocessen van de verpleegkundige makkelijker en efficiënter maakt. Ze heeft ook een scholing opgezet voor verpleegkundigen, zodat zij snel vertrouwd kunnen raken met de nieuwe technologie.

Innovation Award voor Bas Bredie en Harry van Goor

Als instelling wil het Radboudumc zich voortdurend ontwikkelen, betere zorg bieden, beter onderzoek doen en beter onderwijs geven. Daar heb je mensen voor nodig die die lef en moed hebben. Die stappen willen zetten, ondernemerschap tonen, samenwerken. De Innovation Award is voor medewerkers die daarin het verschil maken. Dit zijn jaar zijn de winnaars internist Bas Bredie en chirurg Harry van Goor voor hun continue monitoring.

Bas Bredie (links op de foto) en Harry van Goor (rechts) hebben het – samen met veel anderen – mogelijk gemaakt om in plaats van een aantal keren per dag te meten, met nieuwe apparatuur continu te monitoren. Dit gebeurt met een klein kastje aan de pols van patiënten. Een computerprogramma berekent doorlopend of er een veilige situatie is, of dat er moet worden gealarmeerd aan de verpleegkundige. Zo kan een achteruitgang in de gezondheidstoestand van een opgenomen patiënt eerder worden gesignaleerd of voorspeld en kan behandeling eerder starten. Ook in de COVID-zorg zijn de instrumenten toegepast.

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet