Nieuws Oude OK-tafels en OK-lampen Radboudumc ontmanteld voor gebruik in Tanzania

28 juli 2021

Recent tekende het Radboudumc een convenant met stichting Medic, een vrijwilligersstichting die op niet-commerciële basis materialen, goederen en apparatuur ontmantelt, herstelt, ombouwt en transporteert naar ziekenhuizen in lage- en middelinkomenlanden. Vier oude OK-tafels en vijf OK-lampen van het Radboudumc worden inmiddels door stichting Medic gereedgemaakt voor hergebruik in Tanzania.

Foto: medische materialen van het Radboudumc worden voor stichting Medic ingeladen in de vrachtwagen

Passend in zijn duurzaamheidsgedachte, tekende het Radboudumc recent een convenant met stichting Medic. Hiermee stelt het Radboudumc op reguliere basis zijn overtollige medische apparatuur, goederen of materialen ter beschikking aan deze stichting. Inmiddels zijn al vier Radboudumc-operatietafels en vijf dubbele OK-lampen uit het operatiecomplex van de Dagbehandeling Operatiekamers ontmanteld. KNO-arts Niels van Heerbeek spreekt van een aanzienlijke donatie. ‘De nieuwprijs per tafel loopt in de tienduizenden euro’s, en per lamp betaal je al gauw 5.000 euro.’ Momenteel is deze apparatuur nog in behandeling bij stichting Medic. Gevoelige elektronica wordt bijvoorbeeld verwijderd en vervangen door mechanische onderdelen. Daarna wordt de lading getransporteerd naar onze samenwerkingspartners in Tanzania, of naar andere ziekenhuizen in lage- en middellonenlanden.

Partner in Tanzania

Al tientallen jaren heeft het Radboudumc een samenwerking met het ziekenhuis Kilimanjaro Christian Medical Center (KCMC), een opleidingsziekenhuis in Moshi, in het noorden van Tanzania. De samenwerking geldt niet alleen voor opleiding, ook worden Afrikaanse onderzoeksdata met Nijmegen gedeeld en is Tanzania een plek waar collega’s belangrijke praktijkervaring kunnen opdoen. KNO-arts Niels van Heerbeek: ‘Daarnaast sturen we hun soms apparatuur die wij niet meer kunnen gebruiken, maar die nog in prima staat is. Dat kregen mijn collega's internist-infectioloog Quirijn de Mast, anesthesist Sander van de Heuvel en ik dan voor elkaar met hulp van externe fondsen.’

Zorgvuldig ontmantelen en slim prepareren

‘Toen recent de Centrale Dag Behandeling (CDB) werd ontmanteld, kregen we de vraag of we de apparatuur die wij niet meer konden gebruiken, ook weer naar Tanzania zouden kunnen vervoeren. Die wens was niet zomaar in te willigen; operatietafels zijn op een speciale zuil in de vloer gemonteerd, en kun je niet zomaar even ophalen. Bovendien, na een zorgvuldige ontmanteling moeten die tafels ook weer slim worden geprepareerd voor hergebruik.’ Via collega’s van Medische Technologie en Klinische Fysica, die eerder ook al met stichting Medic samenwerkten (o.a. behandelbanken, infuuspompen en bloeddrukmeters werden al gedoneerd), kwam het trio in contact met stichting Medic.
De samenwerking met stichting Medic heeft inmiddels geleid tot het convenant. Het Radboudumc beoogt hiermee ook op de langere termijn in te zetten op hergebruik van (medische) apparatuur.
Hiermee werkt het Radboudumc aan een meer gezonde, milieuvriendelijke en eerlijke wereld.

Over stichting Medic

Stichting Medic uit Apeldoorn is een vrijwilligersorganisatie die medische apparatuur en goederen verzamelt, repareert. modificeert en distribueert ten behoeve van zorgprojecten in economisch achtergebleven gebieden, in meer dan dertig landen. Hierbij gaat het om materiële en financiële steun plus kennisoverdracht, aanvullende uitrustingen voor artsen, inrichting van gezondheidscentra, zendings- en missie ziekenhuizen, en apparatuur en kennisoverdracht aan revalidatiecentra. Er zijn circa 85 vrijwilligers verbonden aan stichting Medic.

Een opslagkamer van stichting Medic

Meer nieuws


Koning opent nieuw hoofdgebouw Radboudumc

13 september 2022

Donderdag 29 september opent Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander het nieuwe hoofdgebouw en de vernieuwde campus van het Radboudumc. 

lees meer

Huisartsen publiceren beter-niet-doen-lijst

3 juni 2022 Na de medisch-specialisten en de verpleegkundigen hebben nu ook de huisartsen een beter-niet-doen-lijst opgesteld. lees meer

Radboudumc betaalt de BTW op gezonde voeding in restaurant

30 mei 2022 Het Radboudumc betaalt in de week van 30 mei een week lang de BTW op volledig gezonde voeding in het restaurant. Tegelijkertijd roept het Radboudumc de politiek op meer vaart te zetten achter de plannen om verse groenten en fruit BTW-vrij te maken. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet