Nieuws Oude OK-tafels en OK-lampen Radboudumc ontmanteld voor gebruik in Tanzania

28 juli 2021

Recent tekende het Radboudumc een convenant met stichting Medic, een vrijwilligersstichting die op niet-commerciële basis materialen, goederen en apparatuur ontmantelt, herstelt, ombouwt en transporteert naar ziekenhuizen in lage- en middelinkomenlanden. Vier oude OK-tafels en vijf OK-lampen van het Radboudumc worden inmiddels door stichting Medic gereedgemaakt voor hergebruik in Tanzania.

Foto: medische materialen van het Radboudumc worden voor stichting Medic ingeladen in de vrachtwagen

Passend in zijn duurzaamheidsgedachte, tekende het Radboudumc recent een convenant met stichting Medic. Hiermee stelt het Radboudumc op reguliere basis zijn overtollige medische apparatuur, goederen of materialen ter beschikking aan deze stichting. Inmiddels zijn al vier Radboudumc-operatietafels en vijf dubbele OK-lampen uit het operatiecomplex van de Dagbehandeling Operatiekamers ontmanteld. KNO-arts Niels van Heerbeek spreekt van een aanzienlijke donatie. ‘De nieuwprijs per tafel loopt in de tienduizenden euro’s, en per lamp betaal je al gauw 5.000 euro.’ Momenteel is deze apparatuur nog in behandeling bij stichting Medic. Gevoelige elektronica wordt bijvoorbeeld verwijderd en vervangen door mechanische onderdelen. Daarna wordt de lading getransporteerd naar onze samenwerkingspartners in Tanzania, of naar andere ziekenhuizen in lage- en middellonenlanden.

Partner in Tanzania

Al tientallen jaren heeft het Radboudumc een samenwerking met het ziekenhuis Kilimanjaro Christian Medical Center (KCMC), een opleidingsziekenhuis in Moshi, in het noorden van Tanzania. De samenwerking geldt niet alleen voor opleiding, ook worden Afrikaanse onderzoeksdata met Nijmegen gedeeld en is Tanzania een plek waar collega’s belangrijke praktijkervaring kunnen opdoen. KNO-arts Niels van Heerbeek: ‘Daarnaast sturen we hun soms apparatuur die wij niet meer kunnen gebruiken, maar die nog in prima staat is. Dat kregen mijn collega's internist-infectioloog Quirijn de Mast, anesthesist Sander van de Heuvel en ik dan voor elkaar met hulp van externe fondsen.’

Zorgvuldig ontmantelen en slim prepareren

‘Toen recent de Centrale Dag Behandeling (CDB) werd ontmanteld, kregen we de vraag of we de apparatuur die wij niet meer konden gebruiken, ook weer naar Tanzania zouden kunnen vervoeren. Die wens was niet zomaar in te willigen; operatietafels zijn op een speciale zuil in de vloer gemonteerd, en kun je niet zomaar even ophalen. Bovendien, na een zorgvuldige ontmanteling moeten die tafels ook weer slim worden geprepareerd voor hergebruik.’ Via collega’s van Medische Technologie en Klinische Fysica, die eerder ook al met stichting Medic samenwerkten (o.a. behandelbanken, infuuspompen en bloeddrukmeters werden al gedoneerd), kwam het trio in contact met stichting Medic.
De samenwerking met stichting Medic heeft inmiddels geleid tot het convenant. Het Radboudumc beoogt hiermee ook op de langere termijn in te zetten op hergebruik van (medische) apparatuur.
Hiermee werkt het Radboudumc aan een meer gezonde, milieuvriendelijke en eerlijke wereld.

Over stichting Medic

Stichting Medic uit Apeldoorn is een vrijwilligersorganisatie die medische apparatuur en goederen verzamelt, repareert. modificeert en distribueert ten behoeve van zorgprojecten in economisch achtergebleven gebieden, in meer dan dertig landen. Hierbij gaat het om materiële en financiële steun plus kennisoverdracht, aanvullende uitrustingen voor artsen, inrichting van gezondheidscentra, zendings- en missie ziekenhuizen, en apparatuur en kennisoverdracht aan revalidatiecentra. Er zijn circa 85 vrijwilligers verbonden aan stichting Medic.

Een opslagkamer van stichting Medic

Meer nieuws


Geef milieu en preventie een plek in nieuwe inrichting gezondheidszorg  Chirurg Kees van Laarhoven Radboudumc voorspelt 6de economische cyclus in boek Human and Planetary Health

9 oktober 2023

Chirurg Kees van Laarhoven presenteerde op vrijdag 6 oktober zijn boek Human and Planetary Health  - The urgency to integrate into One Health. Een gezonde planeet helpt ons mensen weer gezonder te worden! Dat is de strekking van zijn het boek.

lees meer

Radboudumc opent Beleeftuin Fijne plek om te proeven, te wandelen, te ontspannen

22 mei 2023

Op maandag 22 mei nam het Radboudumc officieel de nieuwe Beleeftuin in gebruik. De tuin is open voor iedereen die er gebruik van wil maken, Hij nodigt uit om te ontspannen, een gesprek te voeren en te proeven van de planten die allemaal eetbaar zijn.

lees meer

Radboudumc ontvangt BREEAM-excellent certificaat voor realisatie hoofdgebouw Gebouw A voldoet aan hoge duurzaamheidseisen voor ontwerp én voor uitvoering

15 mei 2023

Het Radboudumc kreeg uit handen van Mirjam Peters van BREEAM-NL expert van DGMR het BREEAM-excellent certificaat voor het nieuwe hoofdgebouw.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet