Nieuws Radboudumc deelt kennis over aanpak van antibioticaresistentie ver over de grenzen

20 november 2023

Intensivist Jeroen Schouten is onlangs met zijn team gestart met een kennisontwikkelingsprogramma in Tanzania. Het programma richt zich op het verbreden van kennis over antimicrobiële resistentie en de ontwikkeling en de implementatie van antimicrobial stewardship-programma’s in ziekenhuizen in Tanzania en een aantal andere Oost-Afrikaanse landen.


Antibioticaresistentie krijgt de laatste tijd zowel in Nederland als wereldwijd veel aandacht. In Nederland worden zorgverleners steeds vaker geconfronteerd met patiënten met een infectie door een bacterie die resistent is tegen de meest gangbare antibiotica. Het Radboudumc doet veel aan onderzoek en onderwijs op dit gebied. Antibiotica redden levens, maar het overmatig en onkundig gebruik hiervan werkt ontwikkeling van resistentie in de hand. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een patiënt antibiotica inneemt terwijl die niet nodig zijn, gedurende een te lange periode antibiotica slikt, of bijvoorbeeld doseringen niet aangepast zijn aan de kwaal. In het Radboudumc worden we regelmatig geconfronteerd met patiënten die uit andere landen komen, waar mensen makkelijker toegang hebben tot antibiotica zonder recept. Terwijl in Nederland alleen artsen antibiotica mogen voorschrijven, worden ze in sommige landen gewoon in de drogisterij verkocht.

Internationale aanpak

Het Radboudumc ontwikkelt internationale initiatieven om dit probleem aan te pakken. Onlangs organiseerde intensivist Jeroen Schouten, samen met zijn team, een Masterclass Antimicrobial Stewardship* (AMS) in Moshi, Tanzania. Dit is een belangrijke stap in de gezamenlijke inspanningen van het Radboudumc en het Kilimanjaro Christian Medical University College (KCMUCo) om antimicrobiële resistentie te bestrijden in Oost-Afrikaanse ziekenhuizen. Het Radboudumc en het KCMUCo hebben al tientallen jaren een warme band en werken samen op het gebied van kennisuitwisseling en onderzoek.


De Masterclass, onderdeel van een kennisontwikkelingsprogramma dat Drive-AMS LMIC heet, richt zich op het ontwikkelen en implementeren van antimicrobiële stewardshipprogramma’s in ziekenhuizen met beperkte middelen wereldwijd. Het doel is duurzame capaciteit op nationaal en regionaal niveau te ontwikkelen door gezondheidswerkers (microbiologen, infectiologen en apothekers, maar ook andere artsen en verpleegkundigen) uit te rusten met praktische vaardigheden. Het adequaat voorschrijven van antimicrobiële geneesmiddelen draagt bij aan de wereldwijde strijd tegen antimicrobiële resistentie.

Deelnemers en docenten aan de eerste Masterclass Antimicrobial Stewardship in Moshi, Tanzania - November 8, 2023


In de eerste Masterclass namen veertig deelnemers uit Tanzania, Rwanda, Oeganda en Zimbabwe deel. De opgedane vaardigheden kunnen zij nu in hun ziekenhuizen toepassen en weer delen met anderen. Nationale trainers zullen het programma in de komende jaren uitbreiden naar nieuwe ziekenhuizen in Oost-Afrika, waardoor een gemeenschap van professionals ontstaat die effectieve programma's voor antimicrobiële stewardship kunnen uitvoeren.


Jeroen Schouten: “In ons programma benadrukken we allereerst het belang om het gebruik van  antibiotica in ziekenhuizen goed in kaart te brengen. Op basis van deze gegevens en een analyse van de lokale situatie, worden daarna interventies ontwikkeld die de antibiotica teams  helpen om  het  antibioticavoorschrijfgedrag te veranderen.”

Samenwerking

De samenwerking tussen het Radboudumc en KCMUCo, vastgelegd in een Memorandum of Understanding met subsidie-verlener ICARS, benadrukt de toewijding aan infectieziektebeheer en antimicrobiële stewardship in omgevingen met beperkte middelen. Dr. Mirfin Mpundu van ICARS prijst de Nederlandse aanpak als een waardevolle bron voor gedragsverandering en capaciteitsopbouw.
De Masterclass Antimicrobial Stewardship is een cruciale stap naar een gezondere toekomst voor gemeenschappen in Oost-Afrika en daarbuiten. Het Drive-AMS Afrika-project, gesteund door ICARS, wordt uitgevoerd door het Radboudumc. Voor meer informatie over het Radboudumc Drive-AMS programma, klik hier.

Onderzoek

In het Radboudumc wordt veel onderzoek gedaan naar resistente bacteriën, onder ander in de studie Catch me if you Can van onderzoekers  Fang Yanf en Dongmei Deng.

Week van de antibioticaresistentie 18-24 november

Deze week besteden we extra aandacht aan antibioticaresistente. De behandeling en onderzoek hiernaar houdt ons al jaren bezig. Lees voor meer informatie hierover :
Mondiale bestrijding tegen antibioticaresistentie vraagt maatwerk

35000 doden per jaar in Europa door resistentie bactierien en dat neemt toe

 

 

* Programma's in ziekenhuizen die speciaal bedoeld zijn om het juiste gebruik van antibiotica te bevorderen, worden vaak "Antimicrobiële Stewardship Programma's" (ASP's) genoemd. Deze programma's hebben als doel zowel de behandeling van infecties te verbeteren als de risico's van antibiotica-gebruik te verminderen.

 

Meer informatie


Margie Alders

woordvoerder

+31622421639
neem contact op
lees meer

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet