Over het Radboudumc Duurzaamheid

Duurzaamheid

We streven naar maximale positieve impact op de gezondheid en minimale negatieve impact op het milieu. Dit doen we samen met de Radboud Universiteit.

lees meer

Duurzaamheid

We streven naar maximale positieve impact op de gezondheid en minimale negatieve impact op het milieu. We trekken hierbij samen op met de Radboud Universiteit. 

Onze ambities

We hebben vier ambities geformuleerd:
  1. CO2 neutraal in 2030;
  2. Circulaire bedrijfsvoering in 2030;
  3. Met plezier, vitaal en gezond werken binnen een veranderende omgeving;
  4. Naar een gezondheidsbevorderende omgeving. 
We zetten ons in om duurzaamheid Radboudumc-breed te laten doordringen, dus in ons onderwijs, onderzoek, zorg én bedrijfsvoering. 

Duurzame ontwikkelingsdoelen

De ambities zijn gekoppeld aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. We hebben aansluiting gezocht bij zes van de zeventien doelen:
  1. Goede gezondheid en welzijn (#3)
  2. Duurzame en betaalbare energie (#7)
  3. Verantwoorde consumptie en productie (#12)
  4. Klimaatactie (#13)
  5. Leven in het water (#14)
  6. Partnerschappen om doelstellingen te bereiken (#17)

Lees meer

Het vigerende duurzaamhbeidsbeleid staat beschreven in: 

Contact

Heb je vragen of wil je actief bijdragen aan duurzaamheid? Neem contact met ons op!

lees meer

Contact

Praktische vragen

Heb je praktische vragen omtrent duurzaamheid? Kom naar het inloopuur van 12.30 tot 13.30 uur. Adres: Thomas van Aquinostraat 1, ruimte 1.00.18, of mail de Green Office.

Beleidsmatige vragen

Heb je beleidsmatige vragen? Stuur een mail naar Harriette Laurijsen.

Freezer Challenge

We doen mee aan de Freezer Challenge 2020, en verlagen zo onze CO2-voetafdruk. lees meer (voor medewerkers)

Onze pijlers