Duurzaamheid


Duurzaamheid

Het Radboudumc gaat voor duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. Met duurzame gezondheidszorg bedoelen we toekomstbestendige zorg, waarbij we rekening houden met ecologische, sociale en economische aspecten. Bij alles wat we doen.

lees meer

Duurzaamheid

Het Radboudumc gaat voor duurzame, innovatieve en  betaalbare gezondheidszorg. Met duurzame gezondheidszorg bedoelen we toekomstbestendige zorg, waarbij we bij alles wat we doen rekening houden met ecologische, sociale en economische aspecten. Duurzame gezondheidszorg is de context voor onze vier strategische speerpunten: aantoonbaar onderscheidende kwaliteit, persoonsgerichte zorg, doelmatigheid en duurzame netwerken.

Duurzaamheid in de genen van alle medewerkers, dat is de ambitie van het Radboudumc. Bij al onze 10.000 medewerkers, of ze nu actief zijn in patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleidingen of bij de ondersteunende diensten.

We richten ons op zes onderwerpen:
 • Onze patiëntenzorg
 • Ons onderwijs en opleidingen
 • Ons onderzoek
 • Onze mensen
 • Onze bedrijfsvoering
 • Onze maatschappelijke betrokkenheid
Bekijk de gezamenlijke duurzaamheidsagenda van de Radboud Universiteit en het Radboudumc.

Onderwerpen

We richten ons op zes onderwerpen:

 • Duurzame patiëntenzorg richt zich op preventie en het bevorderen van gezondheid. Door middel van persoonsgerichte zorg brengen we de zorg dicht bij de patiënt. lees meer


  Onze patiëntenzorg

  Duurzame patiëntenzorg richt zich op preventie en het bevorderen van gezondheid. Door middel van persoonsgerichte zorg brengen we de zorg dicht bij de patiënt. Hierbij is de benadering gericht op de mens achter de patiënt in plaats van enkel op de ziekte van de patiënt. We helpen de patiënt om de juiste keuzes te maken en geven hem de aandacht die hij verdient. We omarmen de nieuwe definitie van gezondheid van Machteld Huber:

  “Gezondheid als het vermogen jezelf aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.’’ Machteld Huber, Louis Bolk Instituut.


  Ons onderwijs en opleidingen

  Onze studenten zijn de artsen, onderzoekers en verpleegkundigen van de toekomst. Wij vinden het belangrijk dat het duurzame gedachtegoed gekend en ondersteund wordt door onze studenten, zodat zij dit kunnen toepassen in hun werk. Bij het bevorderen van kennis op het gebied van duurzaamheid in ons onderwijs werken we onder andere samen met de Radboud Universiteit, zodat we elkaar kunnen versterken. 

  Ons onderzoek

  Het onderzoek van het Radboudumc wordt zo duurzaam mogelijk uitgevoerd. Verduurzaming van onderzoek betekent kwalitatief goed onderzoek doen: de goede onderzoeken doen op een goede manier. Ook het stoppen met onnodig onderzoek dat niets toevoegt.

  Onze mensen

  De uitdaging om te komen tot duurzame gezondheidszorg richt zich niet alleen op technische aspecten. Het menselijk handelen en gedrag speelt een belangrijke rol. In de Radboudmanier van werken staat het partnerschap met onze bijna 10.000 collega's centraal. We zetten ons in om onze mensen in hun kracht te zetten. Onze ambitie is om ons personeelsbestand een afspiegeling te laten zijn van de samenleving.

  De activiteiten richten zich op leiderschap, eigen verantwoordelijkheid, veilig en gezond werken, duurzame inzetbaarheid medewerkers, diversiteit en vervoer.

  Onze bedrijfsvoering

  Als vertrekpunt voor duurzame bedrijfsvoering hanteren we de principes van de circulaire economie (maximaliseren van hergebruik en minimaliseren van waardevernietiging) en het sluiten van grondstofkringlopen. Onze activiteiten richten zich op energie, afval, bouw, inkoop en water.


  Onze maatschappelijke betrokkenheid

  Als organisatie zijn we onderdeel van de maatschappij. We gaan zorgvuldig om met onze impact en rol en zetten ons graag in voor een 'betere' maatschappij.  Daarbij vinden we het belangrijk om  bij onszelf te beginnen: duurzaamheid in de genen van alle medewerkers, dat is de ambitie van het Radboudumc.

  Binnen ons huis hechten we veel waarde aan transparante verslaglegging, het inbedden van de duurzaamheidsgedachte  in de organisatie en het deelnemen aan netwerken om onze duurzame ontwikkeling te versnellen. Daarnaast houden we bij de werving van medewerkers bijvoorbeeld rekening met het voorkomen van (potentiële) buitenlandse tekorten en dragen we onze vrijwilligers een warm hart toe.

Duurzaamheids-agenda

Gezamenlijke duurzaamheidsagenda van de Radboud Universiteit en het Radboudumc.

bekijk de agenda

Voorbeelden


Duurzame dienstkleding

In 2017 komt er nieuwe dienstkleding. Deze kleding is gemaakt van de duurzame stof Tencel.

lees meer

Duurzame dienstkleding

In het Radboudumc zijn meer dan 35.000 dienstkledingstukken in omloop. In 2017 komt er nieuwe dienstkleding voor verpleegkundigen, artsen, paramedici en ook andere groepen zoals schoonmaak en logistiek. De nieuwe dienstkleding is niet alleen comfortabel, maar is ook duurzaam en een visitekaartje van het Radboudumc.

Duurzame stof

De nieuwe dienstkleding is gemaakt van Tencel. Dit is een merknaam van een natuurlijke kunstvezel die Lyocell heet. Tencel wordt gemaakt van eucalyptusbomen. Voor Tencel wordt het hout gehaald uit speciaal beheerde, duurzame bossen. De stof heeft een aantal duurzame voordelen. Zo heeft het een beduidend lagere impact op het milieu in vergelijking met katoen. Er wordt met de productie van de stof 97%
minder water en 46% minder energie verbruikt. Daarnaast zijn er aantal andere positieve eigenschappen
te benoemen: de stof pilt minder, toont minder ‘afgewassen’ en zorgt daarmee voor een betere uitstraling. Bovendien is de stof sterker en heeft een hoger absorptievermogen.

Van koffiedrab tot kroket

De koffiedrab van onze warmedrankenautomaten krijgt een bijzondere bestemming: de drab wordt gebruikt om oesterzwammen mee te kweken.

lees meer

Van koffiedrab tot kroket

Voor de koffiedrab van onze warmedrankenautomaten (met onder andere Fairtrade en biologisch gecertificeerde koffie) hebben we een bijzondere bestemming. Jaap Buis, contractmanager Food & Beverages van het Radboudumc, licht toe: ‘De koffiedrab gooien we niet weg, maar wordt gebruikt om oesterzwammen mee te kweken. Deze oesterzwammen komen terecht in de soep die we in ons restaurant serveren en straks in onze groentekroketten. Lekker en duurzaam dus.’

Medicijnen uit het afvalwater

In het water dat ons ziekenhuis verlaat via wastafels of het toilet gaan ook medicijnresten mee. Dat moet anders.

lees meer

Medicijnen uit het afvalwater

Jaarlijks verbruikt het Radboudumc ongeveer 240.000 kubieke meter water. Ter vergelijking: in een Olympisch zwembad zit 2.500 kubieke meter. In het water dat ons ziekenhuis verlaat via wastafels of het toilet gaan ook medicijnresten mee. In toenemende mate worden die ook in het oppervlaktewater en drinkwater aangetroffen, blijkt uit een studie die de Radboud Universiteit en het Radboudumc hebben laten uitvoeren. Denk aan antibiotica, pijnstillers, hormoonresten en antidepressiva.

Grofweg komt van de 100 milligram medicijnen die we in het ziekenhuis gebruiken, 60 milligram in het milieu terecht. Nog een voorbeeld: 60 procent van de röntgencontrastmiddelen die door onze bedrijfsvoering in het riool terecht komt, komt ook in het oppervlaktewater terecht. Hoewel niet alle medicijnresten schadelijk zijn, is dat allemaal te veel, vinden wij. Daarom hebben we de projectgroep Geneesmiddelen & Afvalwater in het leven
geroepen. Studenten gaan hierin onderzoeken welke medicijnen het grootste probleem opleveren. En we willen weten hoe we het kunnen voorkomen dat er schadelijke stoffen in ons milieu komen, denk aan speciale toiletten die niet op het riool zijn aangesloten of plaszakken die we apart kunnen verwerken.
inloggen