Nieuws Radboudumc Veel zorg ging door maar inhalen duurt tot in 2022
5 juli 2021

In het Radboudumc is tijdens de COVID-pandemie in 2020 93% van de geplande zorg doorgegaan. In de eerste vier maanden van 2021 is dat percentage naar ongeveer 98% opgelopen. Alle acute zorg is tijdens de hele crisis gewoon door gegaan. Sinds de uitbraak van het coronavirus in maart 2020 is dus gemiddeld 5-10% van de zorg aan doorverwezen patiënten noodgedwongen uitgesteld om patiënten met COVID-19 te kunnen behandelen. Dit lijkt wellicht mee te vallen, maar iedere patiënt die moet wachten is er natuurlijk één te veel. Het Radboudumc denk tot in 2022 nodig te hebben om alle achterstanden weg te werken.

Knelpunten

Het grootste knelpunt tijdens de coronacrisis was de beperkte capaciteit van de operatiekamers en verpleegafdelingen, vooral op de Intensive Care (IC). Medewerkers van de operatiekamers moesten worden ingezet om op de IC te helpen bij de intensieve zorg aan COVID-patiënten, waardoor er minder operatiekamers beschikbaar waren. En de IC lag op momenten dermate vol met COVID- en acute patiënten (bijvoorbeeld door een ongeval), dat ingrijpende operaties waarna IC-zorg nodig is, uitgesteld moesten worden omdat er geen IC-bed beschikbaar was. Patiënten die van de volle IC veel hinder hebben ondervonden, zijn patiënten van de specialismen cardio-thoracale chirurgie, neurochirurgie en kindchirurgie. Maar ook bij chirurgische specialismen zonder IC-behoefte is achterstand ontstaan door een gebrek aan verpleegbedden, bijvoorbeeld bij orthopedie, plastische chirurgie, urologie en mond-kaak-aangezichtschirurgie. Er wachten ongeveer 750 patiënten op een uitgestelde operatie in het Radboudumc, wat een toename op de wachtlijst betekent van 28%. De meeste van deze operaties zijn complex en vragen veel tijd.

Buiten de chirurgische zorg vormt het specialisme Longziekten een knelpunt. Vanwege de hoeveelheid COVID-patiënten die deze specialisten acuut hebben behandeld en de hoeveelheid patiënten die zij in behandeling hebben op de COVID-nazorgpoli, is de wachttijd voor chronische longzorg ongeveer verdubbeld (van 2 naar 4 maanden). Door de expertise die we in korte tijd hebben opgebouwd met de COVID-nazorgpoli, hebben we te maken met verwijzingen uit het hele land.

Veel zorg ging gewoon door

Al vanaf de eerste golf in dit COVID-tijdperk hebben we alles op alles gezet om zoveel mogelijk zorg te kunnen laten doorgaan. Direct schakelden we, waar mogelijk, over naar ‘zorg op afstand’. Via videobel- en telefonische consulten ging veel poliklinische zorg gewoon door. Bij de afdeling Neurologie lukte het hierdoor zelfs om wachtlijsten weg te werken en waren patiënten heel tevreden met deze nieuwe ‘zorg op afstand’.

Veel zorg die we in het Radboudumc leveren is spoed- of urgente zorg (categorie 1,2 of 3-zorg). Daardoor ging veel zorg op afdelingen voor dagbehandelingen gewoon door; bestralingen en chemokuren zijn niet uitgesteld, tenzij de situatie van de patiënt zelf daar aanleiding voor gaf. 

En door strak te sturen op vraag naar en aanbod van beschikbare bedden op verpleegafdelingen, is het ons tijdens de tweede en derde coronagolf ook gelukt om veel opnames waarbij geen operatie of IC om de hoek kwam kijken, door te laten gaan, zoals binnen het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) was afgesproken in het opschalingsplan.

Inhalen start in najaar 2021

Natuurlijk gaan we ons uiterste best doen om zo snel als mogelijk alle achterstanden in te halen. Maar we moeten ook onze medewerkers tijd gunnen om bij te komen. Er is de afgelopen maanden ongekend veel van hen gevraagd. Om ook op de langere termijn de zorg te kunnen garanderen, moeten we ermee rekening houden dat we tot na de zomer nodig hebben om iedereen die rust te kunnen gunnen. Daarna kunnen we weer onze maximale inzet waarmaken. Uiteraard blijft spoedzorg altijd gegarandeerd.

Bij het inhalen van de zorg geven we voorrang op de urgentie. Dus de zorg die het minst lang kan wachten, wordt in principe het eerst ingehaald. Maar bij sommige zorgvragen is een specifieke expertise of faciliteit nodig dat ervoor zorgt dat we niet alles tegelijk kunnen. Daarom denken we tot in 2022 nodig te hebben om alle zorg in te halen.

We zijn met de zorgverzekeraars hierover in gesprek. Want naast de uitgestelde zorg die we willen inhalen, hebben we ook te maken met de blijvende COVID-zorg, de extra vraag die we verwachten omdat minder mensen met klachten naar de (huis)dokter zijn gegaan én onze reguliere zorg. Ons doel is om al onze patiënten zo snel en goed mogelijk te kunnen behandelen.

Spreiding en zorgbemiddeling

De meeste naar ons verwezen patiënten hebben academische zorg nodig, die zich niet eenvoudig laat spreiden onder andere ziekenhuizen binnen de regio. Daar waar dit (op onderdelen van de behandeling) wel mogelijk is, werken we binnen ons netwerk altijd al nauw samen met andere ziekenhuizen en zullen we dat ook bij de inhaalzorg blijven doen.

Patiënten die zo snel mogelijk behandeld willen worden, ongeacht waar of door wie, doen er goed aan om met hun zorgverzekeraar in gesprek te gaan over waar ze die zorg zo snel mogelijk kunnen krijgen.

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet