Nieuws Saskia Middeldorp benoemd tot hoogleraar Interne geneeskunde

4 februari 2021

Met ingang van 1 januari 2021 is internist Saskia Middeldorp benoemd tot hoogleraar Interne geneeskunde aan de Radboud Universiteit/het Radboudumc. Deze leerstoel hoort bij de functie van hoofd van de afdeling Interne geneeskunde die ze sinds 1 januari 2021 uitoefent.

In haar functie als hoogleraar ziet Saskia Middeldorp het als haar missie om de balans tussen de rol van generalist enerzijds en de rol van expert anderzijds te bewaken en vorm te geven, zo legt ze uit: “De interne geneeskunde heeft de afgelopen decennia een sterke groei en inhoudelijke ontwikkeling doorgemaakt. Naast een diepgaande expertise houden internisten hun regierol als het gaat om optimale patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en opleidingen en zij realiseren daarmee persoonsgerichte zorg die recht doet aan de Radboudumc-missie ‘to have a significant impact on healthcare’. Tevens wil ze academisch toptalent aantrekken en behouden en het toonaangevende internistisch onderzoek van de afdeling blijven stimuleren.

Trombose en trombofilie

Ook haar eigen onderzoek naar trombose bij speciale patiëntgroepen zal Saskia Middeldorp voortzetten. Al tijdens haar promotieonderzoek (de titel van haar proefschrift luidde Clinical and laboratory studies in genetic and acquired prothrombotic states) onderzocht zij de impact van erfelijke trombofilie en de invloed van de pil op de bloedstolling en het tromboserisico. In de jaren daarna specialiseerde zij zich verder in de vasculaire geneeskunde en in het bijzonder in trombose en trombofilie, met speciale aandacht voor vrouwen. In 2012 ontving zij een VIDI-subsidie voor haar onderzoek naar trombofilie.

Vasculaire geneeskunde

Saskia Middeldorp (1966, Amsterdam) is opgeleid tot arts en internist in Amsterdam, en is daar ook gepromoveerd op trombose en trombofilie. Na haar opleiding tot internist vervolgde zij haar carrière als staflid-internist in het AMC. Van 2006 tot juli 2010 was zij werkzaam in het Leids Universitair Medisch Centrum. In 2010 keerde Saskia Middeldorp terug naar Amsterdam en werd benoemd tot hoogleraar Inwendige Geneeskunde in het AMC. Zij werd co-afdelingshoofd van de afdeling Vasculaire geneeskunde, opleider Vasculaire Geneeskunde, en gaf leiding aan de onderzoekslijnen op het gebied van de Trombose en Hemostase.

Fotografie: Simon Warmer.

Meer informatie


Pauline Dekhuijzen

wetenschaps- en persvoorlichter

neem contact op

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet