Nieuws Versoepelingen coronamaatregelen per 28 juni 2021
25 juni 2021

In navolging van de landelijke versoepelingen op 26 juni, versoepelt het Radboudumc op maandag 28 juni ook een aantal coronamaatregelen. Omdat we in ons ziekenhuis omgaan met (zeer) kwetsbare patiënten laten we niet alle maatregelen los. Wij doen dit om uzelf, uw naasten en onze patiënten te blijven beschermen. Daar vragen we uw begrip voor. 

Welke maatregelen worden binnen het Radboudumc versoepeld op 28 juni 2021?

Mondkapjesplicht wordt mondkapjesadvies

Hoewel het dragen van mondkapjes landelijk niet meer verplicht is als 1,5 meter afstand gehouden wordt, stimuleren wij patiënten, begeleiders en bezoekers in het Radboudumc wel mondkapjes te blijven dragen. Dit ter bescherming van de kwetsbare patiënten die ook bij ons komen. We blijven de medische mondkapjes daarom ook aanbieden bij de ingangen. U kunt ook een eigen mondkapje dragen.

Begeleiders zijn weer welkom

Om te zorgen dat het niet te druk is in het ziekenhuis en iedereen 1,5 meter afstand kan houden, is maximaal 1 begeleider per patiënt toegestaan. 

Uiteraard zijn er uitzonderingen waarin we meer begeleiders toestaan: 

  • Patiënten die komen voor een bevalling mogen twee begeleiders meenemen.
  • Kinderen en jongeren tot 18 jaar die een afspraak hebben op de polikliniek mogen twee ouders meenemen.
  • (Kwetsbare) ouderen die een afspraak hebben op de polikliniek mogen hun partner én een kind/mantelzorger meenemen.
  • Overige uitzonderingen die met de zorgverlener zijn afgesproken.

Er zijn meer bezoekers welkom

Patiënten mogen per dag twee bezoekers ontvangen. Deze bezoekers mogen tegelijkertijd komen als dat past met de 1,5-meter maatregel op de kamer. Lukt dat niet, dan moeten bezoekers verspreid komen. Overleg met uw naasten wie er op een bepaalde dag op bezoek kunnen komen. Deze maatregel geldt voor het hele terrein van het ziekenhuis, ook buiten zijn maximaal twee bezoekers per dag toegestaan.
Uitzonderingen zijn mogelijk voor patiënten die mogelijk komen te overlijden. Dit kan worden overlegd met de afdeling waar de patiënt is opgenomen.

Welke maatregel blijft gelden na 28 juni 2021?

Coronavragenlijst blijft, maar wel ingekort

Als u naar ons ziekenhuis komt, stellen wij u vooraf een aantal vragen over uw gezondheid. De huidige coronavragenlijst die u voor uw afspraak, behandeling of opname moet invullen blijft bestaan, maar wordt ingekort. Er worden dan nog 4 vragen gesteld:

  1. Heeft uzelf COVID-19 of heeft uw huisgenoot/partner COVID-19 of koorts en/of kortademigheid? 
  2. Bent u in de afgelopen 10 dagen geïnformeerd over de besmetting van een ander met wie u in contact was?
  3. Had u in de afgelopen twee dagen klachten passend bij COVID-19, zoals koorts, kortademigheid, neusverkoudheid, keelpijn, griepachtige klachten of verlies van smaak en/of reuk, anders dan normaal voor u?
  4. Verbleef of woonde u de afgelopen 10 dagen in een oranje of rood risicogebied buiten Nederland (volgends de criteria van de Rijksoverheid) waarvoor in Nederland (thuis)quarantaine geldt?

We verzoeken u om deze vragen zoveel mogelijk van tevoren in te vullen via mijnRadboud. Heeft u geen mijnRadboud of is het invullen niet gelukt, dan beantwoordt u de vragen online via onze website of mondeling bij de ingang. 
Alleen als u naar het Radboudumc komt voor een opname of dagbehandeling wordt u van tevoren gebeld als u de vragen niet via mijnRadboud heeft ingevuld.

Wij vragen u open en eerlijk te zijn over uw klachten. Ook als u gevaccineerd bent tegen corona is het nodig om deze vragen te beantwoorden. Op basis van de antwoorden krijgt u bij de ingang van het ziekenhuis een groene of oranje dagpas.

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet