Nieuws Xenikos krijgt Veloxis Pharmaceuticals als strategisch investeerder
8 september 2021

Biofarmaceutisch bedrijf Xenikos, een spin-off van het Radboudumc, ontwikkelt een nieuwe therapie voor de behandeling van immuungerelateerde aandoeningen. De financiering werd geleid door Veloxis Pharmaceuticals, met deelname van bestaande investeerders, Medicxi, RA Capital Management, Oost NL en Sanquinnovate.

Xenikos gaat een klinische fase 3-studie starten in de Verenigde Staten en de Europese Unie, die is ontworpen om de werkzaamheid en veiligheid van hun middel T-Guard® te evalueren. Dat is een middel voor de behandeling van het zogeoemde steroïde-refractaire acute graft-versus-host disease (SR-aGVHD), bij patiënten na allogene stamceltransplantatie versus ruxolitinib.
T-Guard is ontworpen om het immuunsysteem van het lichaam veilig en snel te resetten bij levensbedreigende T-cel-gemedieerde aandoeningen, waaronder transplantaat-gerelateerde afstoting, acute afstoting van vaste organen en ernstige auto-immuunziekten.

Nieuwe behandeling

'De aankondiging benadrukt het vertrouwen van Veloxis in het potentieel van T-Guard voor acute graft-versus-host ziekte', zegt dr. Ypke van Oosterhout, CEO van Xenikos. 'Er is dringend behoefte aan effectieve nieuwe behandelingen voor deze ernstige en vaak fatale aandoening, en wij geloven dat T-Guard deze leegte kan opvullen. Met hun expertise en ervaring in het ontwikkelen en op de markt brengen van innovatieve therapieën voor transplantatiepatiënten, is Veloxis een ideale partner om T-Guard op de markt te brengen na voltooiing van onze fase 3-klinische studie, die we van plan zijn te hervatten in de tweede helft van 2021.'

Weesgeneesmiddel

Xenikos heeft met succes een fase 1/2-studie afgerond voor de tweedelijnsbehandeling van SR-aGVHD bij patiënten na hematopoëtische stamceltransplantatie. Hieruit bleek dat slechts één week behandeling met T-Guard een opmerkelijk hoog percentage complete respons en een verdubbeling van de totale overleving over zes maanden opleverde, in vergelijking met institutionele historische controles. Deze resultaten werden gepubliceerd in Biology of Blood and Marrow Transplantation. T-Guard heeft zowel in de EU als in de VS de status van weesgeneesmiddel gekregen.

Meer informatie over de financiering

Xenikos heeft 40 miljoen euro in converteerbare schuld (convertible debt) afgesloten, bestaande uit twee gelijke tranches van 20 miljoen euro. De financiering werd geleid door Veloxis Pharmaceuticals, met deelname van bestaande investeerders, Medicxi, RA Capital Management, Oost NL en Sanquinnovate.
 

Bron: Xenikos

Meer nieuws