Nieuws Coronapatiënt met langdurige klachten krijgt persoonlijke begeleider

1 juni 2022

Coronapatiënten die lange tijd na de corona-infectie nog steeds klachten houden, krijgen vanaf vandaag een persoonlijke begeleider (casemanager) die hen begeleidt in het zorgtraject. Het is onderdeel van de nieuwe nazorg in de regio Nijmegen door huisartsen, paramedici en ziekenhuizen. Tot dusver werden mensen met langdurige klachten na corona gezien op de nazorgpoli’s van het Radboudumc en Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). 

Het post-COVID-syndroom zorgt de laatste jaren voor veel problemen, onder andere door de langdurige uitval van personeel. De ziekenhuizen Radboudumc en CWZ, de huisartsen van NEO Huisartsenzorg en de fysiotherapeuten van CFN hebben in Nijmegen gezamenlijk gewerkt aan het opnieuw inrichten van de zorg voor deze patiënten.

Casemanager


De patiënt krijgt de zorg voortaan dichtbij huis, maar waar nodig ondersteund vanuit de ziekenhuizen. Een nieuw aangenomen professional heeft de centrale rol in dit traject: de casemanager. ‘Meestal is dat iemand met een paramedische achtergrond, bijvoorbeeld een fysiotherapeut of ergotherapeut. Deze casemanager brengt via een uitgebreid intakegesprek alle klachten van de patiënt in kaart’, vertelt Joris Botman, fysiotherapeut en voorzitter CFN. ‘Vervolgens bekijkt die welke zorgverleners ingeschakeld moeten worden en zorgt dat de zorg in gang wordt gezet en op elkaar wordt afgestemd.’ 

Nazorgpoli


Mensen met post-COVID-syndroom zijn twee jaar lang gezien op de nazorgpoli’s van de afdelingen Longziekten van het Radboudumc en CWZ. Naast het geven van uitleg en hersteladviezen, werden vanuit de nazorgpoli’s van beide huizen patiënten al verwezen naar onder meer de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist en psycholoog; vrijwel altijd professionals in de eerstelijn dichtbij huis. ‘Patiënten hebben veel behoefte aan erkenning en uitleg, maar zeker ook aan begeleiding tijdens herstel waarin zorgverleners goed met elkaar samenwerken’, aldus CWZ-longarts Jürgen Hölters. ‘Hiervoor is innovatieve zorg nodig; niet door een medisch specialist, maar dichter bij de patiënt, voornamelijk gericht op paramedische expertise.’ Huisarts Léon van Groenendael onderschrijft dit. “Met de komst van de casemanager wordt de huisarts ontlast in de coördinatie van deze nazorg en is de samenwerking tussen de zorgprofessionals geborgd.”


De nazorgpoli’s van het Radboudumc en CWZ waren de voorloper, het zorgpad post-COVID is de duurzame oplossing.  ‘De opgedane kennis vanuit de nazorgpoli dragen we actief over aan de casemanagers en huisartsen’, zegt Radboudumc-longarts Bram van den Borst. ‘Vanuit de twee ziekenhuizen blijven we als longartsen natuurlijk wel bereikbaar voor de analyse van onbegrepen longklachten na COVID-19. Ook blijft het Radboudumc wetenschappelijk onderzoek doen naar het post-COVID-syndroom.’


De proef met deze nieuwe zorg start vandaag in Nijmegen voor een periode van een jaar en wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars VGZ en CZ. Bij succes kan het mogelijk als landelijk voorbeeld dienen.

 

Meer nieuws


Groen licht voor uniek screeningssysteem gevaarlijke gisten

20 februari 2024

Het Radboudumc/CWZ expertisecentrum voor schimmelinfecties gaat met het RIVM en UMCG een wereldwijd unieke screening en surveillance opzetten voor gisten, in het bijzonder Candida auris.

lees meer

Verwijderd eierstokweefsel kankervrij terugplaatsen

20 februari 2024

Terugplaatsing van ingevroren eierstokweefsel bij vrouwen die kanker hebben overwonnen geeft een risico op terugkeer van diezelfde kanker. Lotte Eijkenboom onderzocht hoe dat risico is te elimineren door aanwezige kankercellen in eierstokweefsel te vernietigen zonder de eicellen te...

lees meer

Mobiel Medisch Team Radboudumc – Lifeliner 3 uitgerust met hart-longmachine   Onderzoek naar grotere kans op overleving bij hartstilstand op straat

12 oktober 2022

De Lifeliner 3 van het Mobiel Medisch Team van het Radboudumc is nu in het kader van onderzoek ook uitgerust met een hart-longmachine (ECMO). Hiermee wordt de kans op overleven bij een hartstilstand op straat en waarbij normale reanimatiepogingen geen succes hebben mogelijk vergroot.

lees meer

ICF Primary Care in de huisartsenpraktijk Gespreksinstrument voor persoonsgerichte zorg bij mensen met meerdere chronische ziektes

2 juni 2021 Een handzaam gespreksinstrument voor huisarts en praktijkondersteuner, als hulpmiddel bij persoonsgerichte zorg aan patiënten met meerdere chronische ziektes. Dat is het resultaat van het onderzoek dat Simone Postma dit jaar afrondt. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet