Nieuws Radboudumc richt zich met nieuw hoofdgebouw op duurzame zorg 

4 juli 2022

Op maandag 4 juli, 7.00 uur, opende de nieuwe hoofdingang in het nieuwe hoofdgebouw voor patiënten, medewerkers en bezoekers. Met dit nieuwe duurzame gebouw A wordt het Radboudumc compacter, flexibeler in gebruik en krijgt een kleinere ecologische footprint. De eenpersoonskamers en slimme technologieën geven patiënten veel vrijheid en ontlasten de zorgmedewerkers. De inrichting stimuleert zowel binnen als buiten de kamer het herstel van de patiënt: het brengt rust waar nodig en daagt uit waar dat kan. 

De Raad van Bestuur (Bertine Lahuis en Mark Janssen) heten de eerste patiënten welkom met een bloemetje.

UMC van de toekomst

De gehele campus gaat van 480.000 m2 naar 380.000 m2; een kleinere en compactere campus dus. Deze vermindering past in de visie van het umc op de zorg van de toekomst: een compacter en intensiever gebruik van onze huisvesting, gebruik van hedendaagse technologie en andere manieren van (samen)werken.

Bertine Lahuis, voorzitter van de Raad van Bestuur: ‘Met dit prachtige nieuwe gebouw zetten we een belangrijke stap op weg naar duurzame zorg, de gezondheidszorg van de toekomst. Zorg die mens en milieu zo gezond mogelijk houdt, zingevend, zinnig en betaalbaar is, en liever voorkómt dan geneest.’ 

Healing environment

De uitgangspunten voor een healing environment zijn verwerkt in de ontwerprichtlijnen. De aandacht voor licht en zicht én voor groen dragen daar aan bij. Net als ramen die open kunnen, de verdere inrichting van het gebouw en bijvoorbeeld het uit het zicht wegwerken van aansluitingen en apparatuur. Ook de groene omgeving rondom gebouw A en op de hele campus nodigt uit tot bewegen als het kan. Hier maken zowel patiënten, bezoekers als medewerkers veel gebruik van. In het ontwerp is ook veel aandacht besteed aan ontmoetingen. Hiervoor zijn zitjes en hoekjes gecreëerd die (toevallige) ontmoetingen mogelijk maken.

Park met 'tweedehands' brug, Oostzijde Radboudumc. Kunstwerk: Toetje ter herinnering aan oude patiëntenkeuken. 

Slimme technologie

Het nieuwe gebouw A maakt gebruik van slimme technologie. Patiënten krijgen zo meer autonomie en verpleegkundig werk is doelmatiger. De patiënt kan via een tablet digitaal de gordijnen, temperatuur en positie van het bed zelf bepalen. Daarnaast zijn er allerlei digitale voorzieningen die prettig zijn voor de patiënt en de zorg efficiënter en flexibeler inrichten voor de zorgmedewerkers. Dit kan bijdragen aan een vermindering van de werkdruk voor verpleegkundigen. Voorbeelden van de inzet van slimme technologie zijn bijvoorbeeld zorgtelefoons, digitale deurbordjes, tablets voor de patiënt en intelligente zorg- en oproepsystemen voor de patiënt én zorgverlener . Zo komen alarmen en oproepen direct bij de juiste zorgverlener terecht, bijvoorbeeld de voedingsassistent als het gaat om een glaasje water.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is voor het Radboudumc erg belangrijk. In de bouwplannen zijn glasgevels, vloeren en daken extra geïsoleerd om een zo laag mogelijk energiegebruik te realiseren. Zonnecellen wekken duurzame energie op, warmte-koude opslag regelt de temperatuur van het ziekenhuis en ‘eigen’ windmolens wekken extra energie op. Hierdoor wordt het verbruik tot een minimum aan CO2-uitstoot teruggebracht. Gebouw A voldoet  aan de hoogste duurzaamheidseisen voor het BREEAM excellent keurmerk; dat is de hoogste waardering voor de duurzaamheid van een gebouw. 

Mark Janssen, lid Raad van Bestuur, portefeuille Bouw: 'Het Radboudumc biedt specialistische en hoog-complexe zorg, waarbij onderzoek en onderwijs een cruciale rol spelen. Kijkend naar de toekomst zien wij de zorgvraag veranderen en is de rol van technologie en innovatie nog belangrijker. Ons umc, met al mijn collega’s, zal met deze nieuwbouw en de manier waarop het is ontworpen klaar zijn om met deze veranderingen de komende jaren om te gaan én er ook richting aan te geven.'  

Foto: Elke patient een eigen kamer (150 kamers)

Blik op de toekomst

De verhuizing naar gebouw A markeert een belangrijke volgende stap naar een compacte campus, maar het betekent nog niet het einde van de (bouw)werkzaamheden. Zo worden o.a. de Researchtoren en het Studiecentrum (tegenover de nieuwe hoofdingang) nog gerenoveerd en wordt uiteindelijk een groot aantal gebouwen gesloopt. Verwacht wordt dat rond 2026 de bouwactiviteiten zullen zijn afgerond.

Ondertussen is er de afgelopen jaren ook veel opgeleverd, verhuisd en ingebruikgenomen. Zo verhuisden onlangs de longinfectiepatiënten van Dekkerswald naar het nieuwe gebouw P met de High Level Isolation Unit en de longrevalidatie verhuisde naar gebouw L; Het Amalia kinderziekenhuis wordt ook gerenoveerd, inmiddels is daar de vernieuwde intensive care voor pasgeborenen (NICU) ingebruikgenomen en de Kiezel, een Ronald McDonald Huiskamer; Begin 2021 werd ook het Experience Center ingebruikgenomen. 

Digitaal Magazine

Ter gelegenheid van de opening van ons nieuwe gebouw A hebben we een digitaal magazine gemaakt. Hierin vindt u niet alleen meer informatie over de nieuwbouw, en de verhalen erachter, maar ook informatie over andere nieuw opgeleverde en ingebruikgenomen gebouwen en afdelingen, zoals het hypermoderne gebouw P. Daarnaast laat het Magazine zien wat er allemaal komt kijken bij de verhuizing van een ziekenhuis. 

Het complete digitale magazine vindt u hier: www.radboudumc.nl/nieuwecampus!  

De Partners

Het ontwerp, gemaakt in samenwerking met EGM architecten, en de uitvoering van het hoofdgebouw voldoen helemaal aan de wensen en eisen die het Radboudumc had gesteld. Projectleiders van het Radboudumc hebben 5 jaar intensief samengewerkt met het consortium FourCare bestaande uit Trebbe, Van Wijnen, ENGIE Services en Unica en vele andere leveranciers.

Meer informatie


Margie Alders

woordvoerder

+31622421639
neem contact op
lees meer

Meer nieuws


Roze wolk niet voor alle ouders  Radboudumc en GGD starten samenwerking om postpartum depressie sneller te signaleren

21 september 2023

Het is belangrijk dat een postpartum depressie snel wordt gesignaleerd. Het Radboudumc en GGD Gelderland-Zuid werken samen om dit mogelijk te maken. Een vragenlijst moet ouders helpen dit bespreekbaar te maken.

lees meer

Eerste longpatiënten verhuizen van Dekkerswald naar Radboudumc in Nijmegen Kinderpoli RAAcK en het Pijnbehandelcentrum verhuizen begin juli

27 mei 2022 Vrijdag 27 mei zijn de eerste patiënten verhuisd van Dekkerswald naar gebouw P in Nijmegen; de patiënten zijn nu dichterbij de andere zorgafdelingen van het umc. Het is een van de eerste verhuizingen van het umc, dat bouwt aan een duurzame, compactere zorgcampus. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet