Nieuws Robin Heijmen benoemd tot hoofd van de afdeling Cardio-thoracale Chirurgie van het Radboudumc

14 juli 2022

Dr. Robin Heijmen is per 1 oktober 2022 benoemd tot hoofd van de afdeling Cardio-thoracale Chirurgie van het Radboudumc. Ook is hij beoogd hoogleraar. Hij volgt prof. dr. Wim Morshuis op, die per 1 oktober 2022 met pensioen gaat.

Robin (Zevenaar, 1970) doorliep in Nijmegen zijn middelbare school en heeft cum laude zijn artsexamen behaald aan de Radboud Universiteit. Hij promoveerde in Utrecht. Sinds juli 2003 is hij verbonden aan de maatschap Cardio-thoracale chirurgie van het St. Antonius ziekenhuis. Hij is deskundig op het gebied van open, hybride en endovasculaire interventies aan de thoracale en thoraco-abdominale aorta. Ook richt hij zich op transcatheter aortaklep interventies en pulmonalis endarteriëctomie voor CTEPH. 

Terug in Nijmegen

Robin over zijn benoeming: 'Meer vraaggericht, verbindend en vernieuwend. Daar wil het Radboudumc naartoe. Een wijze van werken die mij letterlijk aan het hart ligt. Ik zet mij graag in voor een gezámenlijke, discipline-overstijgende aanpak van de complexe (chirurgische) zorg voor de hart-, grote vaat- en longpatiënt. Naast de zorg, zijn er volop ambities in wetenschap en onderwijs vanuit het collectief. En dat alles in een lerende, plezierige werkomgeving voor jong en oud. Terug in Nijmegen, terug in de academie. Ik kijk met veel enthousiasme en vertrouwen uit naar de toekomst.'

Carolijn Ploem, lid Raad van Bestuur: 'Robin heeft veel brede en inhoudelijke kennis en zijn sterke interdisciplinaire ambities sluiten naadloos aan bij onze toekomstvisie met Fit for the Future. Ook heeft hij een groot verbindend vermogen. We zijn zeer verheugd dat we hem mogen verwelkomen in het Radboudumc.
We danken onze zeer gewaardeerde collega Wim Morshuis alvast hartelijk voor zijn inzet en bijdrage aan het Radboudumc en wensen Robin veel succes in zijn nieuwe functie als afdelingshoofd.'

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet