Nieuws 10% minder contrastvloeistof per patiënt

8 juni 2023

Het toedienen van contrastvloeistof aan de patiënt is noodzakelijk om via CT-scans bijvoorbeeld tumoren op te sporen. Deze vloeistoffen komen echter in het afvalwater van het Radboudumc terecht. Dat is niet goed voor het milieu. De afdeling Beeldvorming wil daarom de hoeveelheid contrastvloeistof per patiënt verminderen. Dat lukt: het verbruik is gemiddeld 10% omlaag gegaan. Dit initiatief is genomineerd voor de Samen Voorop Awards van VGZ.

In Nederland wordt jaarlijks ruim 100.000 liter contrastvloeistof gebruikt, vooral voor het doen van CT-scans. Deze middelen worden aangetroffen in afvalwater, oppervlaktewater en drinkwater, omdat ze door de huidige zuiveringstechnieken niet goed worden verwijderd. Zo komt bijvoorbeeld 30.000 kilogram contrast jaarlijks in het oppervlaktewater. Dit is niet goed voor het milieu en de drinkwaterproductie.

‘Voor goede patiëntenzorg is contrastvloeistof gebruiken noodzakelijk. We sporen hier bijvoorbeeld kwaadaardige tumoren mee op’, vertelt radioloog Heleen Dekker. ‘Zonder deze vloeistoffen missen we diagnoses. Vanuit de afdeling Beeldvorming gaan we wel bewuster om met het gebruik van contrastmiddelen. Dat doen we al zo’n 10 jaar. Dit is destijds geïnitieerd door huidig afdelingshoofd Beeldvorming Mathias Prokop, samen met fysicus Luuk Oostveen en CT-laborant Willem-Jan van der Woude.’

Aanpak gericht op “voorkant”

De aanpak is gericht op “de voorkant”: het verminderen van het gebruik, het voorkomen van verspilling en het apart opvangen van resten. Dekker: ‘We gebruiken een speciaal programma dat per patiënt de hoeveelheid contrastvloeistof uitrekent. Dit programma houdt rekening met het gewicht van de patiënt en het type CT-scan. Eerst kreeg iedereen dezelfde hoeveelheid. In de meeste gevallen pakt de bepaalde hoeveelheid nu lager uit.’ 

Daarnaast voorkomen we verspilling door verschillende flacongroottes te gebruiken voor de toediening van de contrastmiddelen. Heleen: ‘Onze laboranten kunnen daardoor het verbruik beter afstemmen op de hoeveelheid die we gedurende een dag nodig hebben. Ook worden restanten niet door de gootsteen afgevoerd, maar gescheiden ingezameld en verantwoord verwerkt.’

Bewuster verbruik nóg belangrijker

Gemiddeld genomen verbruiken we door deze aanpak 10% minder contrastvloeistof per patiënt. ‘Let wel: in absolute zin verbruiken we méér contrastvloeistof, omdat we meer CT-scans moeten doen’, benadrukt Dekker. ‘Mensen leven langer; kanker komt meer voor. Er zijn meer behandelmogelijkheden; patiënten moeten langer via CT-scans gevolgd worden.’ 

Bewuster verbruik van contrastmiddelen is daarom nóg belangrijker. Dekker: ‘Onze prioriteit blijft uiteraard goede patiëntenzorg leveren. Onze aanpak voor minder contrastvloeistof verlaagt de kosten voor zorg en de gevolgen voor de samenleving. Hiermee dragen we bij aan een beter milieu én betere kwaliteit van ons drinkwater voor elke Nederlander.’

Twee nominaties voor Samen Voorop Awards

‘Minder contrastvloeistof’ van het Radboudumc is genomineerd voor de Samen Voorop Awards van VGZ, categorie Duurzaamheid. Binnen de categorie Zinnige Zorg is ‘Troponinemeting thuis bij de patiënt’ van het Radboudumc kanshebber voor de award. Kijk voor meer informatie op de website van VGZ en breng je stem uit! Je kunt stemmen tot donderdag 15 juni, 17.00 uur.

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet