Nieuws Intensieve samenwerking Rijnstate en Radboudumc voor de zorg van morgen

18 april 2023

Radboudumc en Rijnstate hebben vandaag een strategische samenwerkings-overeenkomst getekend. Naast het verlenen van kwalitatief goede zorg aan de patiënten van vandaag, gaan beide organisaties zich gezamenlijk inzetten voor de vraagstukken van morgen én overmorgen. Doel is om een voortrekkersrol te vervullen in de regio op vijf maatschappelijke thema’s: arbeidsmarkt & opleiden, duurzaamheid, AI en digitale transformatie, concentratie van zorg en wetenschappelijk onderzoek. 

Door het ondertekenen van de overeenkomst gaan Rijnstate en Radboudumc een organisatiebrede samenwerking aan. Wim van Harten, voorzitter Raad van Bestuur van Rijnstate is verheugd met deze nieuwe stap: ‘Om elke patiënt de allerbeste zorg te bieden, ben ik ervan overtuigd dat je elkaar nodig hebt. We bundelen onze krachten als umc en topklinisch ziekenhuis op gezamenlijke focusgebieden. Zo krijgen patiënten een snellere toegang tot innovaties en excellente zorg, op de juiste plek en zo dicht mogelijk bij huis. Ook de veelvoorkomende, gewone zorg wordt meer bij het onderzoek betrokken. Op termijn willen we dit niet exclusief houden, maar ook anderen de gelegenheid bieden bij initiatieven aan te sluiten.’

Bertine Lahuis, voorzitter Raad van Bestuur bij Radboudumc, sluit zich hierbij aan. ‘Samenwerken heeft de toekomst in de zorg. De komende jaren komen er ook door het IZA grote uitdagingen op onze sector af, maar ook fantastische kansen en mogelijkheden. Zeker in een regio als de onze, waar op meerdere plekken topexpertise te vinden is, kunnen we elkaar en onze patiënten daarbij helpen. Ik ben erg blij met deze verdieping van onze samenwerking en heb er vertrouwen dat onze patiënten en onze professionals hier de vruchten van gaan plukken.’

Samenwerkingsagenda

Radboudumc en Rijnstate hebben een eerste samenwerkingsagenda gevormd op basis van vijf actuele vraagstukken in de zorg: arbeidsmarkt & opleiden, duurzaamheid, AI en digitale transformatie, concentratie van zorg en wetenschappelijk onderzoek. Voor deze vijf samenwerkingsthema’s verkennen de partners samenwerking op korte en lange termijn, met focus op patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.

Op het gebied van arbeidsmarkt en opleiden bijvoorbeeld zijn Radboudumc en Rijnstate de grootste zorgwerkgevers in hun respectievelijke regio’s. Door vernieuwende manieren van werkgeverschap en samenwerking gaan beide partijen zich samen hard maken om personeel voor de zorg en voor de regio te behouden. Een voorbeeld daarvan is het delen van schaarse expertise, zodat deze in de wijde regio beschikbaar blijft.

Een ander voorbeeld is digitale transformatie. Beide organisaties hebben de ambitie om met behulp van AI, 3D en andere digitale mogelijkheden te bouwen aan de zorg van de toekomst. Zowel bij Radboudumc als bij Rijnstate is op dit gebied expertise aanwezig die elkaar kan versterken. Zo is Rijnstate ver met thuismonitoring, terwijl Radboudumc veel ervaring heeft met continue monitoring in de kliniek.  

In de komende periode wordt de samenwerkingsagenda van beide partners verder uitgediept en geconcretiseerd. De samenwerking tussen Rijnstate en Radboudumc is niet exclusief; beide organisaties blijven participeren in bestaande netwerken en houden nadrukkelijk de deur open voor andere partijen om aan te sluiten bij nieuwe initiatieven.

Meer informatie


Maxim Linders

woordvoerder

0621401154
neem contact op

Meer nieuws


Wereldwijde focus op antibioticaresistentie

24 mei 2024

Een serie artikelen in The Lancet, met onder meer Heiman Wertheim, roept op tot een daadkrachtige aanpak van antibioticaresistentie. Een voorschot voor de bijeenkomst van de VN, later dit jaar.

lees meer

Vrouwen ontwikkelen vaker milde variant ziekte van Stargardt

23 mei 2024

Bij de milde vorm van de ziekte van Stargardt, een erfelijke oogziekte, krijgen vrouwen vaker problemen met zicht dan mannen. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Stéphanie Cornelis.

lees meer

40 jaar IVF in het Radboudumc

22 mei 2024

Het is veertig jaar geleden dat de eerste doorgaande zwangerschap is ontstaan na een IVF-behandeling in het Radboudumc. Inmiddels zijn er meer dan 12.000 kinderen via IVF in ons ziekenhuis ter wereld gekomen. Het vakgebied is volop in ontwikkeling en er is steeds meer mogelijk.

lees meer

Healthtech Nexus: Radboudumc en Universiteit Twente slaan handen ineen Verstevigde samenwerking op het raakvlak van medische technologie en gezondheid

15 mei 2024

Radboudumc verstevigt samenwerking met Universiteit Twente in Hightech Nexus; een knooppunt voor kennisontwikkeling en innovatie. Met de uitnodiging voor andere organisaties om aan te sluiten. 

lees meer

Ruimte voor risicovolle research in Nijmegen

15 mei 2024

Zes Nijmeegse onderzoeksprojecten krijgen een subsidie binnen de NWO Open Competitie ENW-XS.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet