Nieuws Janiëlle van der Velden benoemd tot hoogleraar Kindergeneeskunde

8 mei 2023

Janiëlle van der Velden is per 1 maart 2023 benoemd tot hoogleraar Kindergeneeskunde aan het Radboudumc / de Radboud Universiteit. In haar leeropdracht staat het samen leren voor een betere kindzorg centraal. Leren en ontwikkelen doe je vooral in dynamische netwerken. 

Janiëlle van der Velden begon in 2010 als kinderarts-endocrinoloog in het Radboudumc. Haar affiniteit met opleiden en onderwijs blijkt uit diverse functies die ze in de jaren daarna bekleedt, zoals Opleider Kindergeneeskunde, Regiehouder Leren en Ontwikkelen Amalia en Coördinator Onderwijs en Opleiding Vakgroep Kindergeneeskunde. Ook doet ze onderzoek naar leren en opleiden in de praktijk. Dat alles culmineert in het hoogleraarschap Kindergeneeskunde.

Dynamiek van leren en opleiden
“Ik zie mijn opdracht voor het onderwijs en opleiden om te komen tot een betere kindzorg echt als een gezamenlijke taak, als iets dat je met alle betrokkenen samen doet”, zegt Van der Velden. Daarbij streeft ze ernaar om steeds de juiste kennis op het juiste moment op de juiste plek te krijgen. Zoiets lukt alleen maar als je daarbij niet alleen de (kinder)artsen, verpleegkundigen en andere betrokkenen in het ziekenhuis meeneemt, maar ook de ouders, de kinderen zelf, de huisartsen, de mantelzorgers, de school misschien. Dat vereist steeds opnieuw teamwerk, oog voor verschillende perspectieven en continue aanpassingen aan nieuwe omstandigheden. Soms gaat het om kennisontwikkeling voor professionals, dan weer om clips of e-learning modules voor ouders van kinderen die op internet worden geplaatst, zoals deze e-learning over de bijnieren en bijnieraandoeningen

Met een andere bril naar medici kijken
De nadrukkelijke aandacht voor leren en opleiden wordt ook weerspiegeld in het onderzoek dat Van der Velden momenteel begeleid. Van der Velden: “We doen bijvoorbeeld onderzoek naar de samenwerking tussen kinderartsen in opleiding en artsen in opleiding vanuit andere disciplines, omdat daar nog altijd wel oordelen, vooroordelen en stigma’s meespelen, we zitten toch vaak nog in onze eigen silo’s. De vraag is: hoe komen we daar snel en slim uit? In de alledaagse praktijk doen we daar nu een etnografisch onderzoek naar. Dat is intramuraal onderzoek, maar we kijken ook extramuraal, naar de samenwerking met huisartsen. Het professionele leerdomein hebben we al in 2017 vernieuwd door het EPA-concept in te voeren in de opleiding tot kinderarts. EPA staat voor Entrustable Professional Activities en gaat ervan uit dat je gedurende je opleiding al handelingen zelfstandig kunt gaan uitvoeren als je die aantoonbaar onder de knie hebt. Dus geen lang leertraject waarbij je pas na de afsluiting zelfstandig aan de slag mag, maar stap voor stap dat al introduceren tijdens de opleiding. Deze nieuwe manier van opleiden met EPA’s hebben we recent geëvalueerd en onderzocht. Daar is een herzien opleidingsplan uitgekomen (TOP2025) en een mooi artikel in het tijdschrift van de European Society of Medicine. Sowieso heeft leren tijdens het werk onze volle aandacht. In de module ‘Leren & Ontwikkelen in het Amalia Kinderziekenhuis’ hebben we dat illustratief samengevat in een ‘praatplaat’.”

Praatplaat uit de module ‘Leren & Ontwikkelen in het Amalia Kinderziekenhuis’

Prof. dr.  A.A.E.M. van der Velden is per 1 maart 2023 benoemd tot hoogleraar “Kindergeneeskunde” aan de Faculteit der Medische Wetenschappen

Meer informatie


Pieter Lomans

persvoorlichter

neem contact op

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet